2018 - Side 9

Publisert 5. sep. 2018 13:27

På Blindern t-banestasjon er NTNU det mest synlige universitetet. NTNU-prorektor Bjarne Foss forklarer hvorfor.

Publisert 5. sep. 2018 11:24

Forskningsrådet går sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2020.

Publisert 4. sep. 2018 15:30

33 personer har søkt stillingen som ny kommunikasjonsdirektør på UiO. Blant søkerne er en tidligere professor på HF.

Publisert 4. sep. 2018 11:52

Senter for menneskerettigheters nye leder, Gentian Zyberi, vet hva mangel på demokrati og ytringsfrihet er fra oppveksten i Albania. At han fikk mulighet til å ta utdanning beskriver han som et lite mirakel.   

Publisert 4. sep. 2018 11:05

 – Metoo-kampanjen, slik jeg har oppfattet den, dreier seg om overgrep. Noe slikt kan ikke jeg få øye på i denne sangteksten, skriver førsteamanuensis i latin, Vibeke Roggen i det siste debattinnlegget om sangen Gaudeamus igitur.

Publisert 3. sep. 2018 21:48

Med kunnskap og kloke hoder vil UiO bidra til at vi når bærekraftsmålene, lovet rektor Svein Stølen, under dagens årsfest i Universitetets aula. 

Publisert 3. sep. 2018 14:20

FNs bærekraftsmål er tema for UiOs årsfest og 207. bursdag. Men første post på programmet var marsipankake til ansatte og studenter på Frederikkeplassen.

Publisert 3. sep. 2018 14:18

Kunnskapsdepartementet har besluttet at Kunnskapssenter for utdanning skal flyttes ut av Norges forskningsråd. Senteret skal fortsette sin virksomhet i en ny vertsinstitusjon utenfor Oslo.

Publisert 31. aug. 2018 10:34

– Berekraftmåla til FN må prega arbeidet ved UiO  i åra framover. Måla skildrar mange av dei store samfunnsutfordringane, og dette er ramma for årsfesten den 3. september, fortel rektor Svein Stølen.

Publisert 31. aug. 2018 05:40

Også i år skaper medlemskapsrot frustrasjon i forkant av de lokale lønnsforhandlingene på UiO. Først nå offentliggjøres pottenes størrelse.

Publisert 31. aug. 2018 03:00

– Eg begynte på farmasi fordi eg hadde lyst til å jobba i den farmasøytiske industrien. Eit tilfeldig møte gjorde at eg kom inn i kreftforskinga, seier medisinprofessor Harald Stenmark.

Publisert 31. aug. 2018 00:26

De fant stedsansen, så tidssansen. I dette intervjuet forteller Edvard Moser hva det neste er Nobelforskerne vurderer å lete etter.

Publisert 30. aug. 2018 15:32

Hvorfor får vi lyst til å bevege oss når vi hører musikk? Vinnerne av UiOs innovasjonspris, Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius, finner forhåpentligvis svaret når de fordyper seg i mennesket og rytmens mysterier.

Publisert 30. aug. 2018 15:24

Universitetsstyret ved UiB vedtok i dag å forhandle med OsloMets avis, Khrono, om å bli medeiere. Hensikten er å etablere en uavhengig nasjonal avis for universitets- og høyskolesektoren.  

Publisert 30. aug. 2018 00:11

Dersom styret ved UiB går inn for medeigarskap i Khrono, vil det sette ny fart i diskusjonane om nasjonal avis ved NTNU og UiO.

Publisert 29. aug. 2018 15:24

I dag opna Universitetet i Oslo og NTNU eit felles masterprogram der studentane skal utvikla musikkteknologi i det felles elektroniske klasserommet Portalen. – Det er utruleg at det er blitt realisert to år etter at eg kom med ideen, seier musikkforskar Alexander Refsum Jensenius.

Publisert 29. aug. 2018 10:49

- I stedet for å fjerne det man frykter kan vekke anstøt, bør universitetet lære studentene å møte ubekvemme fakta og ideer med analyse og refleksjon, gjerne også med kritikk, men ikke med krenkethet og rop om sensur. Det skriver arkeologiprofessor Dagfinn Skre i et innlegg om debatten rundt drikkevisa Gaudeamus igitur.

Publisert 29. aug. 2018 10:17

Regjeringen vil lovfeste at alle studenter skal ha tilgang til studentombud. I lovforslaget vil regjeringen også tydeliggjøre universiteter, høgskoler og fagskolers plikt til å forebygge og forhindre trakassering.

Publisert 28. aug. 2018 14:29

To gonger i løpet av våren og sommaren har rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen tatt med mobilen han brukar til dagleg til Kina. – Telefonen bør ligge heime, seier ekspert.

Publisert 28. aug. 2018 11:32

Snart settes  det i gang bygging av 315 studentboliger i Blindernveien 6. Det er klart etter at regjeringen har gitt tilsagn om en bevilgning på 107,1 millioner kroner til byggeprosjektet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Publisert 27. aug. 2018 14:52

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård frå SV skal ta opp den vanskelege situasjonen til Ibsen-senteret ved UiO i eit skriftleg spørsmål til forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø. Det har han lova støttespelarar for Ibsen-senteret.

Publisert 27. aug. 2018 11:51

Den avskjediga professoren Nils Rune Langeland meiner han har fått yrkesforbod. Han får støtte frå jussprofessor.

Publisert 26. aug. 2018 13:50

Drikkevisa Gaudeamus igitur skal likevel syngjast under UiO-arrangement, men utan det omdiskuterte verset. Det gjer rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo klart i ei melding til kritikarane.

Publisert 24. aug. 2018 15:30

Er «cyclostyle» og «abbeddøme» ord du ofte brukar? Ikkje det, nei. No forsvinn dei truleg frå ordbøkene.

Publisert 24. aug. 2018 13:54

UiB ønskjer fortsatt å kjøpe seg inn i Khrono, men vil ikkje lenger legge ned På Høyden.