Alle studenter skal ha tilgang til studentombud

Regjeringen vil lovfeste at alle studenter skal ha tilgang til studentombud. I lovforslaget vil regjeringen også tydeliggjøre universiteter, høgskoler og fagskolers plikt til å forebygge og forhindre trakassering.

NORGES FØRSTE: I 2012 ble Marianne Høva Rustberggard tilsatt som Norges første studentombud ved Universitetet i Oslo.

Foto: Martin Toft

Lovforslaget  sendes nå ut på høring.

─ Utdanningsinstitusjonene må forebygge trakassering og seksuell trakassering. De plikter å ha tiltak som skal hindre krenkende, skremmende og ydmykende handlinger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Et studentombud er en uavhengig bistandsinstans i studiesaker og et lavterskeltilbud for saker om trakassering. Studentombudet skal veilede studenter i forbindelse med klager, og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå.

Det var en samlet opposisjon i Stortinget som i fjor høst vedtok  støtte et forslag fra Arbeiderpartiet om å pålegge alle utdanningsinstitusjoner å gi alle studenter tilgang til studentombud. Alle dagens tre regjeringsparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre stemte imot forslaget.  De mente det ville være i strid med institusjonens autonomi å pålegge institusjonene å opprette studentombud. Men 31. januar i år kom meldingen om at regjeringspartiene hadde snudd, og også ville støtte vedtaket fra Stortinget. Det skapte stor glede hos Norsk studentorganisasjon.

Dermed er alle partiene på Stortinget for å pålegge alle institusjonene om å la studentene ha tilgang til studentombud.

Universitetet i Oslo var først ute med å opprette studentombud og kunne tilsette Marianne Høva Rustberggard allerede høsten 2012. Senere har fem andre universiteter og høyskoler også opprettet studentombud.  Nå har regjeringen fulgt opp stortingsvedtaket, og i et leserinnlegg i blant annet Uniforum, i mars i år, oppfordret forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø alle institusjoner som ennå ikke hadde fått på plass et studentombud, til å sette fortgang i planene. Nå sender altså regjeringen et lovforslag med pålegg om studentombud ut på høring.

Seksuell trakassering er aktualisert

─ Metoo har aktualisert og tydelig vist behovet for studentombud. Seksuell trakassering har vist seg å være et problem også ved noen utdanningsinstitusjoner, og det må vi gjøre alt vi kan for å stoppe. Med dette lovforslaget vil vi synliggjøre institusjonenes ansvar på en bedre måte, sier Nybø.

Utdanningsinstitusjonene må både forebygge trakassering, og forhindre at trakassering de har fått kjennskap til, fortsetter.

I dag har ti utdanningsinstitusjoner egne studentombud, og Stortinget besluttet i vår at ordningen skal lovfestes. Alle institusjoner må ikke ha egne ombud, men alle studenter må ha tilgang til et ombud. Det betyr at mindre institusjoner kan gå sammen om ordningen. Ordningen vil gjelde både universiteter, høgskoler og fagskoler.

─ Ved landets fagskoler har vi til nå ikke hatt noen studentombud. Med et eget studentombud vil vi stryke studentenes rettighetene. Samtidig er det viktig at de ulike institusjonene vil få stor frihet til å velge løsninger som er tilpasset lokale forhold og behov, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Tilrettelegging for studenter med særskilte behov

Regjeringen foreslår også å presisere i loven at studenter ved funksjonsnedsettelse og særskilte behov har rett til egnet tilrettelegging. Dette skal sikre likeverdig opplærings- og utdanningsmuligheter, uten at det går ut over de faglige kravene ved de enkelte studiene.

Emneord: Studentforhold, Studentsaker, trakassering Av Martin Toft
Publisert 29. aug. 2018 10:17 - Sist endra 29. aug. 2018 10:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere