Historisk høy pott i høstens lokale lønnsforhandlinger

Også i år skaper medlemskapsrot frustrasjon i forkant av de lokale lønnsforhandlingene på UiO. Først nå offentliggjøres pottenes størrelse.

FÅR FAGFORENINGSKRITIKK: – Det har vært noen utfordringer med å få oversikt over medlemsmassen for de ulike tariffavtalene, og det har forsinket utregningene, sier personaldirektør Irene Sandlie.

Foto: Ola Sæther

Over 80 millioner kroner skal fordeles i høstens to lokale lønnsforhandlingsløp på UiO (se faktaboks).

Det kan UiO endelig opplyse til Uniforum, etter lang tids usikkerhet om størrelsen på de to pottene det skal forhandles om. Splittelsen i to tariffavtaler, en for medlemmer i Akademikerne, og en for alle andre, får skylda for forsinkelsen.

Lurer du på hvem de 20 best betalte på UiO er? Svaret finner du nederst i saken

Lokale lønnsforhandlinger på UiO, høsten 2018

* I høst skal UiO og fagforeningene fordele 80 088 214 kroner gjennom lokale lønnsforhandlinger. Akademikernes pott er på 20 760 855 kroner (2,8 prosent av lønnsmassen), mens potten som skal fordeles mellom medlemmer i LO, YS, Unio og uorganiserte, er på 59 327 360 kroner (1,9 prosent av lønnsmassen). Akademikerne organiserer om lag 1400 av UiOs rundt 6500-7000 ansatte. De har dermed den prosentvis største potten på UiO, men til gjengjeld har deres medlemmer ikke fått noe i vårens sentrale lønnsforhandlinger.

* Siden våren 2016 er det inngått to hovedtariffavtaler i staten. En for Akademikerne, og en for alle andre. Det er bakgrunnen for at det holdes to separate forhandlingsløp.

* Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober.

– Beklagelig

Noen ansatte er medlem i flere fagforeninger samtidig, for eksempel Akademiker-forbundet Legeforeningen og Forskerforbundet. Dermed er de nødt til å velge hvilken tariffavtale de vil høre til. Dette er mer komplisert enn det høres ut, og er altså årsaken til forsinkelsene, ifølge personaldirektør Irene Sandlie:

– Det har vært noen utfordringer med å få oversikt over medlemsmassen for de ulike tariffavtalene, og det har forsinket utregningene, forklarer hun.

– Dette er beklagelig, og vi ser at dette kan skape utfordringer i forberedelsene. Vi har hatt et møte med fagforeningene i dag hvor vi hadde god dialog om dette. Vi diskuterte også hva alle parter kan gjøre for å sikre en bedre prosess i kommende forhandlinger, fortsetter personaldirektøren.

– Vanskelig å forholde seg til

Leder Asle Fredriksen i Parat-UiO mener arbeidsgiver burde vært ute i bedre tid med informasjon til ansatte med dobbeltmedlemskap, om at de må foreta et valg.

– Det samme problemet med dobbeltmedlemskapene skjedde både i fjor og i forfjor. For oss som skal vurdere medlemskrav er det vanskelig å forholde seg til en pott som stadig går opp og ned, og vi har heller ingen mulighet til å etterprøve UiOs beregninger, sier han.

NTL-leder Ellen Dalen er minst like misfornøyd.

– Til nå er vi blitt presentert med tre forskjellige tall, og vi har ingen mulighet til å kontrollere hva som er riktig. Vi må nå vurdere om dette må få konsekvenser for den tidsplanen partene er blitt enige om, sier hun til Uniforum.

– Iblant skjer det ting

NTL-lederen konstaterer at UiO ikke er i stand til å levere det grunnarbeidet som to tariffavtaler i staten krever:

– Etter tre år med to ulike tariffavtaler, har arbeidsgiver fremdeles ikke fått orden på rutinene sine. Deres mål om økt makt til arbeidsgiver trumfer tydeligvis behovet for prosesser som både er gode og effektive, poengterer Dalen.

Hovedtillitsvalgt Tina Næss i Akademikerne UiO tar saken mer med ro.

– Er det et problem at pottens størrelse er klar så sent?

– Optimalt sett skulle potten vært ferdig utregnet tidligere, men iblant skjer det ting, sier hun til Uniforum.

Forskerforbundet kommenterer pottberegningen slik:

– Vi har ingen kommentar til beregningen lokalt på nåværende tidspunkt, sier forhandlingsleder Belinda Eikås Skjøstad.

– Frykter begrensinger på forhandlingsrommet

NTL-leder Dalen er også kritisk til UiOs oppfølging av tidligere inngåtte avtaler:

– I tillegg til at vi nå er usikre på hva som virkelig er riktig pott, har arbeidsgiver ikke fulgt opp de avtalene vi har inngått i forberedende møte. Vi er enige om at vi ikke skal fordele potten på hvert fakultet, men forhandle UiO som én virksomhet med én lønnspolitikk. Allikevel har arbeidsgiver lagt frem en fordeling av potten på de ulike fakultetene. NTL frykter at dette legger begrensinger på forhandlingsrommet og muligheten til å utjevne forskjeller på tvers av fakulteter, argumenterer hun.

– Vi er også blitt enige om at arbeidsgiver skal presentere tall som viser om UiO går i retning av større forskjeller mellom høyt- og lavtlønte eller om vi utviklingen går i retning av utjevning. Disse tallene har NTL bedt om, arbeidsgiver har bekreftet at de skal lage det, men ikke fulgt opp, fortsetter Dalen.

UiO er forelagt NTLs kritikk, og personaldirektøren velger å svare på noe:

– UiO forhandler som én arbeidsgiver med én lønnspolitikk. Det forhandles med én pott. Denne fordelingen som det vises til er kun ment å være en støtte i forberedelsene, men det er ikke bindende for forhandlingsresultatet, forklarer Sandlie.


HER ER LØNNSVINNERNE PÅ UIO:


Disse 20 tjener best på hele UiO:

Svein Stølen, rektor, 1,6 millioner kroner
Gunn Elin Aa. Bjørneboe, universitetsdirektør, 1 453 000 kroner
Gro Bjørnerud Mo, prorektor/professor, 1 237 230 kroner
Bård Gjul Harstad, professor, SV,  1 232 300 kroner
Ludvig Magne Sollid, professor, MED, 1 212 829 kroner
Kjetil Storesletten, professor, SV, 1 212 215 kroner
Per Morten Sandset, viserektor/professor, 1 200 000 kroner
Åse Gornitzka, viserektor/professor, 1 189 300 kroner
Morten Dæhlen, dekan, MN,   1 167 400 kroner
Frode Vartdal, dekan, MED, 1 167 400 kroner
Andreas Moxnes, professor, SV, 1 150 000 kroner
Pål Barkvoll, dekan, OD, 1 145 600 kroner
Hans Petter Graver, professor, JUS, 1 124 465 kroner
Bjarne Bogen, professor, MED, 1 124 465 kroner
Herman Wright Cappelen, professor, HF, 1 123 100 kroner
Philippe Collas, professor, MED 1 123 100 kroner
Nils-Henrik von der Fehr, dekan, SV, 1 123 100 kroner
Andreas Føllesdal, professor, JUS, 1 123 100 kroner
Pål Kraft, instituttleder, SV, 1 123 100 kroner
Stian Løvold, instituttleder, MN, 1 123 100 kroner
Dag Michalsen, dekan, JUS, 1 123 100 kroner 

 

Dette er de ti best betalte professorene (rektoratet unntatt):

I fjor var det ingen i professorer som kunne måle seg med lønna til Bård Gjul Harstad. Selv ikke i rektoratet, skrev Uniforum i artikkelen Her er UiOs best og dårligst betalte professorer. I år må Harstad se seg slått av prorektor Gro Bjørnerud Mo. I denne topp ti-lista er rektoratet unntatt:

Bård Gjul Harstad, SV, 1 232 300 kroner
Ludvig Magne Sollid, MED,1 212 829 kroner
Kjetil Storesletten, SV, 1 212 215 kroner
Andreas Moxnes, SV, 1 150 000 kroner

Hans Petter Graver, JUS, 1 124 465 kroner
Bjarne Bogen, MED, 1 124 465 kroner
Herman Wright Cappelen, HF, 1 123 100 kroner
Philippe Collas, MED, 1 123 100 kroner
Andreas Føllesdal, JUS, 1 123 100 kroner
Geir Ulfstein, JUS, 1 102 122 kroner

 

De ti (elleve) best betalte i sentraladministrasjonen /LOS:

Gunn Elin Aa. Bjørneboe, universitetsdirektør, 1 453 000 kroner
John Skogen, eiendomsdirektør, 1 100 800 kroner
Tove Kristin Karlsen, assisterende universitetsdirektør, 1 078 400 kroner
Lars Inge Oftedal, IT-direktør,  1 015 447 kroner
Ellen Johanne Caesar, 
direktør for virksomhets- og økonomistyring, 1 011 400 kroner
Anita Sandberg, direktør for HMS og beredskap, 1 011 400 kroner
Irene Sandlie, personaldirektør, 1 011 400 kroner
Jan Børge Tjäder, avdelingsdirektør i avdeling for administrativ støtte,  1 011 400 kroner
Jørgen Bock, avdelingsdirektør i enhet for intern revisjon,  989 000 kroner
Hanna Ekeli, avdelingsdirektør i avdeling for fagstøtte, 989 000 kroner
Johannes Falk Paulsen, underdirektør i enhet for lederstøtte, 989 000 kroner

 

De ti best betalte på HF-fakultetet:

Professorene på HF er dårligst betalt på hele UiO, men noen tjener bra også der.

Herman Wright Cappelen, professor, IFIKK,  1 123 100 kroner
Arne Bugge Amundsen, dekan 1 078 400 kroner
Monica Bakken, avdelingsdirektør ved fakultetssekretariatet, 1 034 990 kroner
Trine Syvertsen professor i medievitenskap, 1 033 700 kroner
Thomas Kjeller Johansen, professor i filosofi, 989 000 kroner
Olav Gjelsvik, professor i filosofi og møtende vara i UiO-styret  989 000 kroner
Elizabeth lanza, Senterleder
MultiLing, 989 000 kroner
Mette Halskov hansen, professor i Kina-/Koreastudier, 967 671 kroner
Tor Egil Førland, Instituttleder IAKH, 966 900 kroner
Lotte Hedeager, professor i arkeologi, 939 852 kroner

 

De ti best betalte førsteamanuensene:

Amer Sehic, OD,  942 455 kroner
Jacob Høigilt, HF, 860 500 kroner
Per Høeg, MN, 815 800 kroner
Tarjei Havnes, SV, 792 700 kroner
Erik Saxegaard, OD,  769 775 kroner
Pia Titterud Sunde, OD,  769 527 kroner
Alexander Refsum Jensenius, HF, 769 100 kroner
Hans Jacob Rønold, OD, 769 100 kroner
Unn Kristin H Haukvik, MED, 746 134 kroner
Kari Birkeland, OD,  746 134 kroner

 

(Listene er basert på UiOs oversikt over lønnen til alle ansatte på UiO våren 2018, som Uniforum har fått innsyn i. Uniforum tar forbehold om at det kan ha skjedd endringer siden da)

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 31. aug. 2018 05:40 - Sist endra 31. aug. 2018 12:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere