Bærekraftsmål tema for årsfest

Med kunnskap og kloke hoder vil UiO bidra til at vi når bærekraftsmålene, lovet rektor Svein Stølen, under dagens årsfest i Universitetets aula. 

-  Vi ønsker at de omlag 5000 studentene som uteksamineres fra UiO skal komme ut med kritisk sans, kunnskap og et verdisett som gjør at verden blir et bedre sted, sa Stein Stølen.

Foto: Ola Sæther

I en periode rundt 1814 var det UiOs grunnleggingsdag 2. september, og ikke 17. mai, som ble feiret som Norges nasjonaldag.

- I dag markerer vi at det er 207 år siden Universitetet i Oslo ble etablert. Men, hva skal man egentlig si når man gratulerer en 207-åring? «Bra jobba!» eller «Du holder deg jammen godt!» Sannheten er at Universitetet i Oslo holder seg utrolig godt, sa rektor Svein Stølen under åpningstalen i Universitetets aula. 

 

Rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo under den høytidelige akademiske prosesjonen på vei inn til Universitetets aula. 

Moser og bærekraft

Åtte forskjellige UiO forskere holdt fem minutters lange foredrag rundt temaet FNs 17 bærekraftsmål. Professor Eivind Engebretsen fra Det medisinske fakultetet snakket om utfordringen med at 70 - 90 prosent av alle politiske beslutninger ikke blir implementert etter planen, og paradokset med at hva som ses på som bærekraftig for et samfunn ikke nødvendigvis trenger å være det for et annet. Professor Rune Halvorsen tok oss med ned på detaljnivå når han fortalte om sine funn etter å ha forsket på mose i lang tid. 

Grønne løsninger mer lønnsomt

Stølen snakket om at målene godt beskriver våre samfunnsutfordringer, og at det knapt er en utfordring som kan løses av én disiplin, eller av én institusjon, alene. Sykdommer kjenner ikke geografiske grenser, det gjør heller ikke klimaendringene. Løsningen på utfordringer knyttet til uliIkhet finnes både i politikk og teknologi. Heldigvis er et av kjennetegnene ved akademia at den også er grenseløs.

 

Dr. Paul Farmer fra Harvard Medical School, Thina Saltved, seniorrådgiver ved Nordea Sustainable Finance, John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd, Lan Marie Nguyen, byråd for miljø og samferdsel, Jens Frølich Holte, statssekretør Utenriksdepartementet og Åse Gornitzka, viserektor UiO i en paneldiskusjon. I en paneldebatt snakket Thina Saltved, seniorrådgiver ved Nordea Sustainable Finance, om at det finansielle markedet nå har begynt å prise inn risikoen ved klimaendringer, og at det åpner muligheter for grønne investeringer og grønn innovasjon. 

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd, understreket hvor viktig forskning er for å  nå de 17 bærekraftsmålene. 

På slutten av årsfesten ble årets forsknings-, formidlings-,utdannings-, og innovasjonspris utdelt. Det ble også Kongens gullmedalje til fire yngre forskere. 

PRISVINNERE 2018: Alexander Refsum Jensenius og Anne Danielsen, Innovasjonsprisen, Benedicte Bull, Formidlingsprisen, Anne Kveim Lie, Utdanningsprisen og Harald Stenmark, Forskningsprisen. (Foto: Yngve Vogt / Apollon)
 

 

Av Lisbet Jære
Publisert 3. sep. 2018 21:48 - Sist endra 3. sep. 2018 23:51

Stølen nevnte at UiO blant annet skulle basere seg på forskning.  Overser de dette med vilje ?

Et lite CO2-eksperiment Av Thorstein Seim

«Imidlertid finnes det også eksperimenter som ikke viser økt endring av temperaturen når CO2 tilsettes, snarere tvert imot! Denne store variasjonen gjorde at interessen ble vekket for å utføre et lignende eksperiment.»

Konklusjon: Resultatene støtter de teoriene som postulerer at IR-kvanteabsorpsjon i CO2 ikke fører til økt oppvarming av luft når CO2-nivået øker.

Ref: http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1308-et-lite-co2-eksperiment

 

Et skoleforsøk med strålingsoppvarming av små drivhus

ved Jan-Erik Solheim, Thor Eriksen og Yngvar Engebretsen

 

Målinger gjort av NASA viser at kun 17 % av innkommende solenergi forlater over-flaten som stråling, mens 30 % unnslipper ved fordampning og konveksjon.

 

Det å ha tak på et drivhus betyr mer for å holde på varmen enn om taket består av glass som stopper

IR-stråling eller plastfilm som slipper gjennom IR- stråling. Drivhuseffekt på grunn av tak og vegger

i våre små drivhus, førte til 5-6 ganger større temperaturøkning enn forskjellen mellom hus med tak

som stopper eller slipper ut IR-stråling. Det viktigste ved drivhus er at luften stenges inne , noe som

hindrer varmetap ved konveksjon. At taket stopper IR-stråling gir en svakere effekt.

 

Konklusjon : Økning av C02-innholdet i våre drivhus har ikke ført til en stabilt høyere temperatur.

Ref: Fra Fysikkens Verden Nr. 3 – 2016 78. årgang

 

Greenhouse Errors An experimental Investigation By Michael Schnell

 

The new findings reveal widespread misconceptions, whereby the "CO2-greenhouse effect" is not questioned in principle, but loses considerably in importance. The thirteen most important greenhouse errors

 

"Greenhouse gases" heat the earth like a greenhouse! NO! A greenhouse prevents (among other things) that the indoor air heated by the Sun can escape (can ascend). That "greenhouse gases" works differently is not a new knowledge, but a dilemma of climate research, which has come to a dead end by the wrong comparison of its ancestors and the associated narrowed view.

 

From nature observations it was deduced that a background radiation, caused by clouds and non-visible aerosols, exists of around 270 W/m2, which significantly influences the radiation behaviour of the atmosphere. This hitherto unknown effect of the overlay of two different sources of radiation could be demonstrated experimentally and reduces the "greenhouse effect" of the IR gases by up to 70% as previously assumed. Climate models and forecasts must therefore be reviewed and corrected.

The new findings reveal widespread misconceptions, whereby the "CO2-greenhouse effect" is not questioned in principle, but loses considerably in importance

 

Ref: https://www.eike-klima-energie.eu/2018/07/17/experimentelle-verifikation-des-treibhauseffektes-2/

Jan Borge Guttulsrud - 7. sep. 2018 13:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere