UiB kan bli medeier i Khrono

Universitetsstyret ved UiB vedtok i dag å forhandle med OsloMets avis, Khrono, om å bli medeiere. Hensikten er å etablere en uavhengig nasjonal avis for universitets- og høyskolesektoren.  

UiB kan ble medeiere i Khrono med femti prosent. Målet er å etablere en uavhengig universitetsavis. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm (t.v) og rektor Dag Rune Olsen.

Foto: Silje Katrine Robinson /På Høyden


UiB har det siste året vært i dialog med OsloMet om eierskap i Khrono. I dag vedtok universitetsstyret at UiB får fullmakt til å forhandle om eierskap. I utgangspunktet har UiB signalisert at de ønsker femti prosent eierandel i avisa, men ifølge saksframlegget kan de være villige til å redusere sin eierandel for å innlemme andre aktører i sektoren i samarbeidet.

På Høyden opprettholdes

- Det er klart at vi ønsker å opprettholde På Høyden som ei lokal avis. Men det kan være lurt å dekke nasjonale nyheter fra et annet sted enn Oslo-gryta, sa UiBs rektor, Dag Rune Olsen, under møtet.

UiB vil med en ny samarbeidsmodell opprette tre nye stillinger til Bergensredaksjonen.

NTNU og UiO har takket  nei til OsloMets tilbud om å bli medeiere i Khrono. Men På Høyden skriver at fredag skal redaksjonsrådet for NTNU-avisa Universitsavisa møtes for å diskutere veien videre.

- Dersom UiB vil gå inn på eiersiden i Khrono, vil det endre diskusjonen vi har hatt til nå, sa leder for redaksjonsrådet i Universitetsavisa, Jens Barland til På Høyden.

Skal ha en fri og uavhengig stilling

Sofie Marhaug, som er representant for de midlertidig ansatte, uttrykte hvor viktig det er for universitetsdemokratiet at På Høyden opprettholdes som ei uavhengig lokal avis for UiB.

– Universitetet er hierarkisk og de ansatte må ha et sted å kunne henvende seg til, for eksempel i saker de føler seg urettferdig behandlet, sa Sofie Marhaug under møtet.

I saksframlegget står det følgende om bakgrunnen for å inngå et slikt samarbeid:
Hensikten er å etablere en nasjonal avis for universitets- og høgskolesektoren som bidrar til økt synlighet, meningsutveksling og debatt for ulike sider av virksomheten ved  universiteter og høgskoler innenfor forskning, utdanning og formidling. Det er en premiss om at en nasjonal avis fortsatt skal ha en formålsparagraf som sikrer avisen en fri og uavhengig stilling, heter det.

Emneord: Arbeidsforhold, Universitetssamarbeid, Media Av Lisbet Jære
Publisert 30. aug. 2018 15:24 - Sist endra 30. aug. 2018 17:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere