Nyheter fra 2011 - Side 9

Publisert 19. mai 2011 15:23

Kunstnaren Helene Sommer byggjer no hytte på Blindern. Ho brukar materialar, tavler og anna utstyr som ho har funne på UiO, til å kle hytta med. Prosjektet er ein del av Klimafestivalen på laurdag.

Publisert 18. mai 2011 16:02

– Al Jazeera var langt viktigare enn dei sosiale media under revolusjonane i Tunisia og Egypt. Det sa medieprofessor Knut Lundby under ein debatt om media si rolle i kampen for menneskerettane.

Publisert 16. mai 2011 14:46

Jørn Hurum (f. 1967) er den første norske forskeren som mottar National Geographics pris som fremadstormende forsker. Han får prisen på 10 000 dollar for øgleutgravingene på Svalbard, melder Naturhistorisk museum i en pressemelding.

Publisert 16. mai 2011 14:04

UiO-rektor Ole Petter Ottersen og internasjonale studentar får gå i barnetoget i Oslo 17. mai. Grunnen er at Universitetet i Oslo er mellom dei utdanningsinstitusjonane i  Oslo som jubilerer.

Publisert 16. mai 2011 11:34

Operasjon Noas Ark har starta på Naturhistorisk museum ved UiO. Fram til hausten skal mange utstoppa dyr bli flytta frå kjellar og loft i Zoologisk museum til hypermoderne magasin på Økern.

Publisert 16. mai 2011 10:10

Åtte år tar det å bli doktor etter innføringa av Kvalitetsreforma i 2003. Det klarte 27-åringen Karoline Kjesrud med glans då ho disputerte 8. april.

Publisert 13. mai 2011 14:44

Både Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer i samarbeid med universiteta å koma fram til ei felles utrekning av dei samla kostnadene til spesialistutdanninga av tannlegar. –  Me er visse på at me no kjem inn i ein god dialog med dei to involverte departementa, slik at saka finn ei løysiing, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum. 

Publisert 13. mai 2011 12:25

– Vi er skuffet over regjeringens manglende vilje til å ta tak i problemene, sier Anne Karine Nymoen, leder for Norsk studentorganisasjon etter at det heller ikke denne gangen kommer midler til økt studiestøtte. Universitetene og høgskolene får en bevilgning på 30 mill. kr. til utstyr og rehabilitering i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert 12. mai 2011 16:28

To forskingsmiljø ved UiO får 46 millionar kroner til investering i vitskapleg utstyr frå Forskingsrådet. Dette utgjer også 46 prosent av den totale tildelinga på 100 millionar kroner. Kjemiprofessor Helmer Fjellvåg er svært nøgd med at røngenforskinga får 25,5 millionar kroner.

Publisert 12. mai 2011 14:07

Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe kommer i dag med en offentlig beklagelse til tidligere universitetsdirektør Kjell Stahl. – Det er lett å tenke at det er for å unngå at UiO enda en gang skal få noe med Stahl å gjøre. Ledelsen har viktigere ting å bruke tid og krefter på, sier professor Haakon B. Benestad.

Publisert 11. mai 2011 16:02

Regjeringa har løyvd to millionar kroner til å styrkja samarbeidet om forsking og utdanning innanfor bio- og livsvitskap. Det gjorde forskingsminister Tora Aasland kjent i går. Pengane skal gå til Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø og biovitskap og Noregs veterinærhøgskule. Alle rektorane ser fram til eit nærare samarbeid.

Publisert 11. mai 2011 14:54

– Lønnen sier noe om verdien samfunnet setter på jobben du utfører. Mitt inntrykk er at forskeres status er fallende, advarer leder Eivind Balsvik i Forskerforbundet ved UiO. Rektor Ole Petter Ottersen medgir at lønnsnivået blant forskere kan ødelegge for rekrutteringen.

Publisert 10. mai 2011 15:15

Fra nå av er det Hege Lynne, og ikke Mette Børing som skal ta vare på UiOs ansatte som hovedverneombud. – Da jeg begynte, var det ingen som visste hva et hovedverneombud var, forteller Børing. Lynne håper å videreføre forgjengerens gode arbeid.  

Publisert 6. mai 2011 00:34

I  perioden 1997-2007 blei halvparten av alle dei  samfunnvitskaplege artiklane i verda publiserte i Nord-Amerika,medan 40 prosent blei publiserte i Europa. Resten av verda stod berre bak 10 prosent av desse artiklane. Samtidig er kvar femte person som tar doktorgrad i samfunnvitskap i USA, fødd i eit anna land. Det kjem fram i UNESCOs tiårsrapport om samfunnsvitskapane.

Publisert 4. mai 2011 10:44

– For mange veiledere og forskningsledere oppfatter etikk som noe man overlater til eksperter, sa Ragnvald Kalleberg i Granskingsutvalget for uredelighet i forskningen, da utvalget gjorde opp status tirsdag.

Publisert 3. mai 2011 16:20

- Måtte denne mynten minna samfunnet vårt om kor viktig det er med forsking og utdanning for framtida vår. Med desse orda sette UiO-rektor Ole Petter Ottersen Noregs Banks nye tikroning i sirkulasjon. Den er prega med Universitetet  200 år og med greske søyler. Designar er Enzo Finger.

Publisert 3. mai 2011 12:56

Fredag klokken 12 går fristen ut for å foreslå kandidater til valget av ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret. – Interessen til nå er overraskende lav, beklager Magnhild Nesheim og Erik Gulbrandsen i valgsekretariatet.

Publisert 2. mai 2011 17:15

Det bør vurderast om dei forskarane som publiserer lite eller ingenting i løpet av ein fireårsperiode, skal få redusert den delen av arbeidstida som er øyremerkt forsking. Aktive forskarar bør samtidig få naudsynte driftsmidlar til forskinga si frå universiteta og høgskulane. Det foreslår fleirtalet i Fagerberg-utvalet som i dag  la fram rapporten ”Et åpnere forskningssystem”.

Publisert 29. apr. 2011 15:55

Entreprenørselskapet Reinertsen AS krev at Statsbygg etterbetaler 66,8 millionar kroner for tilleggsarbeid under bygginga av Ole Johan Dahls hus for UiO. Statsbygg svarar med å krevja at Reinertsen A/S tilbakebetaler 18,2 millionar kroner for arbeid som ikkje er utførte etter avtalen. Saka kan bli avgjort i retten.

Publisert 29. apr. 2011 09:59

 – Vi frykter at politiske signaler fra Kunnskapsdepartementet om at universitetene og høgskolene skal ta opp langt flere studenter enn de får fullfinansiert, vil svekke utdanningskvaliteten og føre til en urimelig arbeidsbelastning for de ansatte, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne i en pressemelding.

Publisert 28. apr. 2011 11:42

– Vi burde ha oppdaga feilen og tek ansvar for dette. Samstundes var det UiO som innrapporterte feil tal, så ansvaret må delast. Det seier redaktøren i Times Higher Education, Phil Baty til På Høyden i ein kommentar til at UiO ikkje var med mellom dei 200 beste då rankinglista for 2010 blei publisert.

Publisert 27. apr. 2011 15:02

16 508 søkere har i år valgt UiO som førsteprioritet i Samordna opptak. Det er en oppgang på 2,9 prosent fra 2010 og tangering av søkertallet fra toppåret 2009, viser søkertallene fra Samordna opptak.

Publisert 14. apr. 2011 15:09

Ein meteoritt trefte Nord-Sverige for 800 000 år sidan. Ein 35 kilo tung bit av meteoritten blei kjøpt inn av Naturhistorisk museum i 2003. Uniforum var med då den for første gong skulle avrustast.

Publisert 14. apr. 2011 13:48

Forskerforbundets hovedstyre avslo i dag å støtte tidligere professor Arnved Nedkvitnes anke til Høyesterett. – Hovedstyret oppfatter lagmannsrettens dom som generelt mer klargjørende enn tingrettens dom når det gjelder vitenskapelig ansattes ytringsfrihet, heter det i vedtaket.

Publisert 14. apr. 2011 11:50

Høgsterett har ikkje lenger det siste ordet i alle lovsaker. Det har i ein viss grad blitt overtatt av menneskerettsdomstolane. Kva gjer dette med statens vande, overordna rolle i samfunnet? spør filosofiprofessor Andreas Føllesdal og jussprofessor Geir Ulfstein i  forskingsprosjektet ”The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary”.