Etterlyser styrekandidater

Fredag klokken 12 går fristen ut for å foreslå kandidater til valget av ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret. – Interessen til nå er overraskende lav, beklager Magnhild Nesheim og Erik Gulbrandsen i valgsekretariatet.

– Engasjementet rundt midlertidige tilsettinger er høyt, og nettopp i Universitetsstyret er det mulig å påvirke rammevilkårene for de midlertidige, sier Erik Gulbrandsen og Magnhild Nesheim. Selve valget foregår elektronisk fra 23. til 26. mai.

Foto: Ola Sæther

Mens Universitetsstyrets representanter for de faste, vitenskapelige ansatte velges for fire år av gangen, velges de midlertidige, vitenskapelige ansattes representant kun for ett år. Det skyldes at flest mulige i gruppen skal være valgbare.

Det elektroniske valget foregår i år fra 23. til 26. mai, men allerede førstkommende fredag klokken tolv går fristen ut for å foreslå kandidater.

Alle med en sluttdato for sitt arbeidsforhold er valgbare, enten de er stipendiater, postdoktorer eller har andre typer midlertidige kontrakter. Minst én forslagsstiller må stå bak hver kandidat, og også denne må være midlertidig, vitenskapelig ansatt.

Bekymret valgsekretariat

I dag, tre dager før fristen løper ut, er det bare kommet inn ett forslag. Valgsekretariatet er bekymret:

– I utgangspunktet skulle en tro at nettopp denne gruppen var svært interessert i å påvirke universitetspolitikken, sier Erik Gulbrandsen og Magnhild Nesheim.

– Engasjementet rundt midlertidige tilsettinger er høyt, og nettopp i Universitetsstyret er det mulig å påvirke rammevilkårene for de midlertidige, minner de to om.

– Så er det også bra for CVen. Å sitte i et slikt organ gir en verdifull arbeidserfaring som skiller seg fra forskererfaringen, tilføyer Gulbrandsen.

I og med at fristen går ut først på fredag, er det kanskje for tidlig å bekymre seg altfor mye for årets valg. Men interessen har vært overraskende lav også i tidligere år, understreker Nesheim og Gulbrandsen. Ved fjorårets valg av universitetsstyrerepresentant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte var det kun tre kandidater som stilte.

Til sammenligning var det i forrige måned hele ti kandidater som stilte til det tilsvarende valget ved NTNU.

Vil evaluere valgarbeidet

– Er de midlertidige ansatte godt nok informert om at det å sitte i Universitetsstyret er en mulighet?

– Det burde kanskje vært en større bevisstgjøring rundt det, medgir Nesheim.

– I dag informerer vi enhetene, som igjen informerer videre til sine ansatte. Men det kan hende vi bør sette inn noen flere tiltak, supplerer Gulbrandsen. Samtidig ønsker han også å evaluere selve valggjennomføringen.

– Oppslutningen om valgene til UiO-styret er generelt lav for alle grupper ansatte, konstaterer han.


Mandag offentliggjøres kandidatene til det kommende styrevalget, og disse får mulighet til å presentere seg selv gjennom tekst og CV på UiOs nettsider.

Les mer om valget

Emneord: Rekruttering, Universitetspolitikk, Stipendiat Av Helene Lindqvist
Publisert 3. mai 2011 12:56 - Sist endret 3. mai 2011 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere