Flere velger UiO

16 508 søkere har i år valgt UiO som førsteprioritet i Samordna opptak. Det er en oppgang på 2,9 prosent fra 2010 og tangering av søkertallet fra toppåret 2009, viser søkertallene fra Samordna opptak.

TANGERER REKORD:  Ikke siden toppåret 2009 har så mange søkt seg til UiO. 16 508 har studier på UiO som førsteprioritet, viser tallene fra Samordna opptak.

Foto: Martin Toft

UiO har nå 2,9 førsteprioritetssøkere per studieplass mot 2,8 i 2010. Det er spesielt god søkning til realfag. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag opplever også solid økning i antall søkere.

Studiedirektør ved UiO Monica Bakken er godt fornøyd med tallene som ble publisert tidligere i dag.

– Søkertallene til Universitetet i Oslo har vært høye siden innføringen av Kvalitetsreformen i 2003, og det er gledelig at trenden holder seg, sier Bakken i en pressemelding fra UiO.

Populært å bli realist

Realfag øker med 14 prosent sammenliknet med fjorårets tall. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag opplever en oppgang på henholdsvis 6 og 5 prosent.
Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Knut Fægri, forklarer de gode søkertallene slik.

– UiO befester sin posisjon som en attraktiv tilbyder av utdanning innen realfag og teknologifag. Vi tilbyr solide, forskningsbaserte utdanninger som gir etterspurt kompetanse etter endte studier, sier Fægri.

Bakken sier at også økt satsing på realfag i skolen kan forklare at stadig flere utdanningssøkere får øynene opp for realfag.

Humanistiske fag hevder seg

Flere humanistiske studietilbud som arkeologi, engelsk og antikk kultur og klassiske språk opplever stor økning i søkertall. Søkningen til kinesisk og Kina-studier øker med hele 37 % sammenliknet med forrige opptak. Det forskningstunge

 GLEDELIG: – Søkertallene til Universitetet i Oslo har vært høye siden innføringen av Kvalitetsreformen i 2003, og det er gledelig at trenden holder seg, sier studierdirektør Monica Bakken.(Foto: Ola Sæther)

studietilbudet i lingvistikk opplever en markant økning.

– UiO er en av få tilbydere av mindre, humanistiske fag i Norge. Det er godt å se at også de spesialiserte humaniorafagene rettet mot mindre søkergrupper, er populære og attraktive, sier Bakken.

Søkertallene til UiO viser moderat nedgang til profesjonsutdanninger som ernæring, medisin, odontologi og psykologi. Lektorprogrammet opplever også en nedgang i søkertall, men ligger høyere enn 2009-tallene.

Gleder seg over økt tilstrømning til læreryrket

Statsråd for høyere utdanning, Tora Aasland er spesielt fornøyd med den økte populariteten til lærerutdanningene.

– Det er svært gledelig at den økte søkningen til læreryrket fortsetter. I år ser vi også at flere enn tidligere ønsker å studere realfag. Dette viser at Regjeringens rekrutteringstiltak gir resultater, sier Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Årets tall fra Samordna opptak viser at 108 605 søkere har søkt om opptak til høyere utdanning. Det er om lag 5 prosent flere søkere enn i 2010. Fortsatt er det flere kvinner enn menn som søker om opptak, 59,3 mot 40,7 prosent.

 God søkning til lærerutdanningen

Det er fortsatt stabilt stor søkning til den nye grunnskolelærerutdanningen som ble innført i 2010. Det er i år 4 459 førstevalgssøkere til 3051 planlagte studieplasser.

I forhold til 2010 er dette en økning med 112 søkere. Tar man i tillegg med søkningen til 5-årig integrert lærerutdanning og faglærerutdanningen, er det 370 flere søkere enn i 2011 – det vil si en økning på 5,8 prosent.

– Dette viser at stadig flere ser for seg en yrkeskarriere som lærer. Gode lærere er det viktigste for elevens læring, og vi trenger enda flere engasjerte og dyktige lærere som kan gjøre en forskjell for barn og unge, sier Aasland.

 Realfag og teknologiske fag

Til realfagsstudier er det registrert en økning i søkningen på 8,6 prosent sammenliknet med 2010. Tallene viser en liten økning på 1,7 prosent i søkningen til teknologiske fag, inkludert ingeniør, integrert master og maritime fag.

– Den tydelige økningen i søkningen til realfag er det absolutt mest gledelige ved årets søkertall, sier Tora Aasland.

Vekst i hele landet

Søkertallene viser en økning også for mange av høyskolene utenfor de store byene. Det er i år relativt sett mindre økning i søkertallene i de største byene.

– Det betyr at institusjonene i distriktene har utviklet gode studietilbud som søkerne ønsker å benytte. Dette er en riktig og ønsket utvikling, sier statsråd Tora Aasland.

Emneord: Studentforhold, Studiesaker, Studentsaker Av Martin Toft
Publisert 27. apr. 2011 15:02 - Sist endret 27. apr. 2011 15:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere