Aasland skuffet studentleder

– Vi er skuffet over regjeringens manglende vilje til å ta tak i problemene, sier Anne Karine Nymoen, leder for Norsk studentorganisasjon etter at det heller ikke denne gangen kommer midler til økt studiestøtte. Universitetene og høgskolene får en bevilgning på 30 mill. kr. til utstyr og rehabilitering i revidert nasjonalbudsjett.

BEDRE:  – Forslaget vil bedre rammebetingelsene for å drive god forskning og utdanning, sier Tora Aasland om innholdet i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i dag.

Foto: Kunnskapsdepartementet/flickr

Minister for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland viser til at særlig de eldre universitetene, som forvalter bygningsmassen sin selv, har store utfordringer knyttet til større rehabiliteringsprosjekter.

– Forslaget vi nå fremmer, vil derfor bidra til bedre rammebetingelser for å drive god forskning og utdanning, sier Aasland etter at revidert nasjonalbudsjett ble presentert i formiddag. Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til fordelingen av de 30 millioner kronene.

Misfornøyde studenter

Studentene er ikke særlig fornøyd med innholdet i revidert nasjonalbudsjett.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er særlig skuffet over at regjeringen heller ikke denne gangen har prioritert å gjøre noe med studiestøtta.

– De historiske tallene fra Lånekassen viser at studiestøtten reelt sett svekkes år for år, og stadig flere må bruke mer tid på deltidsjobben framfor studiene. Vi er skuffet over regjeringens manglende vilje til å ta tak i problemene, sier Anne Karine Nymoen, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

NSO har stilt krav om at studiestøtta må knyttes opp mot grunnbeløpet i Folketrygden. Det vil sikre at studentenes kjøpekraft opprettholdes når prisene går opp, mener NSO. I tillegg har studentorganisasjonen spilt inn flere ulike løsninger for at 11 måneders studiestøtte skal bli en realitet. Siste utbetaling fra Lånekassen kommer i disse dager, selv om mange studenter har eksamen sent i juni.

–  Målet om heltidsstudenten stadig fjernere

– Nå er det eksamenstid, men mange studenter må bruke dyrebar lesetid på å jobbe for å ha noe å leve av i sommer. Likevel avventer regjeringen å styrke studentøkonomien, og målet om heltidsstudenten blir stadig fjernere, sier Nymoen.

Savner satsing på toppforskere

Forskerforbundet savner en tydeligere satsing fra regjeringen på å rekruttere fremtidens toppforskere og de som skal utdanne flere lærere, helsearbeidere og ingeniører.

– Det er et voksende behov i norsk skole for flere lærere og førskolelærere, næringslivet og offentlig sektor trenger flere ingeniører, og eldrebølgen vil skape et stort behov for arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren, sier leder i Forskerforbundet Bjarne Hodne.

 Prognosene tilsier stor studenttilstrømming i årene frem mot 2020.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har funnet plass til å prioritere ressurser til stillinger, infrastruktur eller bygninger som kan gjøre UH-sektoren i stand til å følge opp den forventende studentveksten i årene som kommer, sier Hodne.

 (Oppdatert kl. 13.00)

Emneord: Forskningspolitikk, Økonomi, Studentforhold, Studentsaker Av Martin Toft
Publisert 13. mai 2011 12:25 - Sist endret 13. mai 2011 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere