UiO med offentlig beklagelse

Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe kommer i dag med en offentlig beklagelse til tidligere universitetsdirektør Kjell Stahl. – Det er lett å tenke at det er for å unngå at UiO enda en gang skal få noe med Stahl å gjøre. Ledelsen har viktigere ting å bruke tid og krefter på, sier professor Haakon B. Benestad.

MYE OMTALT: Universitetsdirektør Kjell Stahl (bildet øverst) var en mye omtalt mann i 1990. Bildet viser oppslag i Uniforum nr. 15 og 16 1990. Allerede på den tiden var summen på Stahls fallskjerm kjent.

Foto: Ola Sæther

I 1990 fratrådte daværende universitetsdirektør Kjell Stahl frivillig etter at Det akademiske kollegiet hadde gitt klart uttrykk for at han ikke lenger hadde deres tillit. Med seg fikk han en fallskjerm på 1,5 millioner kroner.

20 år senere, i november 2010, kom professor i medisin og tidligere prorektor Haakon Breien Benestad inn på konflikten i et portrettintervju i Uniforum.

Da startet en ny konflikt. I tillegg til å følge opp med et leserbrev der han skrev at ”Professor Benestads uttalelser er illojale. Han er illojal mot Universitetet i Oslo, som avtalepart og arbeidsgiverrepresentant.”, engasjerte Stahl advokat John Christian Elden i saken.

– Sterkt beklagelig

I etterkant av Stahls leserbrev fulgte Uniforum opp med en nyhetsartikkel med kommentarer fra de tidligere kollegiemedlemmene Ulrik Sverdrup og Vigdis Ystad. Senere meldte også tidligere regnskapssjef og revisjonsdirektør Gerd Thorsen seg på debatten.

I dag, om lag et halvt år senere, publiserer Uniforum en beklagelse til Stahl fra rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, med tittelen ”Illojal omtale av Kjell Stahls avgang”. Her skriver de blant annet at ”Ledelsen ved Universitetet i Oslo beklager sterkt at tidligere ansatte og kollegiemedlemmer har brutt den avtalte konfidensialiteten i denne saken.”

Ottersen og Bjørneboe besvarer Uniforums oppfølgingsspørsmål til leserbrevet via e-post. 

– Kommer denne beklagelsen nå, nesten et halvt år senere enn uttalelsene dere kritiserer, fordi dere har inngått en avtale med Stahl om å avslutte saken? 

– Som vi presiserte i leserinnlegget, så er universitetet bundet av den avtalen som ble inngått med Stahl i 1990. Seriøse institusjoner forventes å overholde inngåtte avtaler. Rektor og universitetsdirektør finner det derfor sterkt beklagelig at den avtalte konfidensialiteten rundt avtalen er brutt. Dette har vi gitt uttrykk for overfor Stahl, og nå også i Uniforum. Dagens leder i Uniforum som omtaler avtalen fra 1990, er åpenbart skrevet uten kjennskap til avtalens innhold.

– Ledelsen har viktigere ting å gjøre

Benestad synes på én måte det er greit nok at ledelsen nå har kommet med en beklagelse.

– Det er nesten fire måneder siden saken sist ble omtalt i Uniforum, og saken i seg selv er over 20 år gammel. Det er lett å tenke at det er for å unngå at UiO enda en gang skal få noe med Stahl å gjøre. Ledelsen har viktigere ting å bruke tid og krefter på, mener professoren.

– Jeg vet ikke hva som konkret ligger bak beklagelsen. Men det er påfallende at det kommer en beklagelse nå. Hvorfor kommer den, om det ikke skyldes en avtale mellom Stahl og UiO for å unngå for eksempel en rettssak? Det hadde ikke vært hyggelig med flere rettssaker i jubileumsåret, slår Benestad fast.

I beklagelsen skriver rektor og universitetsdirektør at ”tidligere kollegiemedlemmer og tidligere ansatte uttalt seg om innholdet av den avtalen som ble inngått mellom Universitetet i Oslo og Kjell Stahl i august 1990”.

– Det er vanskelig å røpe noe fra en hemmelig avtale som man ikke kjenner, fordi man ikke har vært med på å fatte den. For øvrig er det vel ytringsfrihet ved universitetet? poengterer Benestad.

Fikk hemmelig brev

I etterkant av portrettintervjuet i Uniforum ble UiO kontaktet av Stahls advokat John Christian Elden. Da ble også Benestad involvert.

– Jeg fikk et brev like før jul, med beskjed om at både dets innhold og mitt svar på det skulle være unntatt offentlighet. Det har jeg forholdt meg til. Jeg svarte på brevet med en gang, og så hørte jeg ikke mer før jeg purret etter en måneds tid, forteller han.

– Angrer du på uttalelsene du kom med i Uniforum i november?

– Jeg hadde ikke ventet at Stahl skulle følge opp intervjuet på den måten han gjorde. Så den som har størst grunn til å angre, mener jeg er han selv. Ved å skrive et oppfølgende leserbrev bidro han til å rippe mer opp i en gammel sak.

Ville forsvare Benestad

”Haakon Benestad var ikke illojal” var tittelen på tidligere regnskapssjef og revisjonsdirektør Gerd Thorsens leserbrev i Uniforum 20. januar.

Her oppga hun beløpet på Stahls fallskjerm:
”Med risiko for å bli tatt for illojalitet 20 år etter utbetalingen til Stahl, kan jeg bekrefte beløpets størrelse, 1,5 mill. kr, jeg og en av mine signerte sjekken.”

– Da jeg skrev leserbrevet, var det for å forsvare Benestad. Jeg angrer egentlig ikke på det, sier hun i dag.

I leserbrevet heter det blant annet at ”Stahl skapte mye utrygghet og frykt på UiO. Jeg tror ikke han er seg bevisst hvor mange ansatte han klarte å skade i administrasjonen på det etiske, moralske og sosiale plan.”

– Ikke brutt noen konfidensialitet

Thorsen presiserer at hun ikke kjente til avtalen mellom Stahl og universitetet, kun størrelsen på avskjedsbeløpet. Derfor mener hun også at hun ikke har brutt noen konfidensialitet.

– Har du vært i kontakt med Stahls advokat?

– Nei, det har jeg ikke.

At Universitetet i Oslo nå er kommet med en beklagelse, synes hun er rart.

– Med tanke på hva som skjedde i 1990, synes jeg ikke beklagelsen er så grei, innrømmer hun.


Det har i dag ikke lykkes Uniforum å komme i kontakt med Kjell Stahl.


Les Uniforums leder ”Knefall for Stahl”
 

Emneord: Arbeidsmiljø, Personalbehandling/politikk, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 12. mai 2011 14:07 - Sist endret 12. mai 2011 20:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere