Debatt - Side 9

Publisert 13. mars 2017 17:46

Nye læringsformer og begrunnelse på eksamen. Det er ett av syv satsingsområder team Graver, Sandlie & Frich mener skal gjøre UiO til læringsuniversitetet.

Publisert 13. mars 2017 12:16

Vi innser likevel at bruken av ordet «professor» i vår opprinnelige plattform kunne misforstås. Det vi mener er at lektorer og forskere gis mulighet til å rykke opp i toppstilling, skriver team Graver, Sandlie og Frich i dette innlegget.

Publisert 13. mars 2017 00:28

De nærmere valgene av hvilke fag og land som bør være sentrale for UiO må først og fremst forberedes og tas i de aktuelle fagmiljøene og enhetene, skriver team Graver, Sandlie og Frich i et svar til Aina Jensen og Espen Rosén.

Publisert 13. mars 2017 00:02

Nils Christian Stenseth og Finn-Eirik Johansen oppfordrer i dette innlegget team Graver, Sandlie og Frich til å endre plattformen sin på nett.

Publisert 10. mars 2017 18:44

Vi har aldri sagt eller ment at ansatte ikke kan sies opp om stillingen bortfaller for eksempel fordi det ikke lenger er finansiering av den, skriver Hans Petter Graver, Inger Sandlie og Jan Frich.

Publisert 10. mars 2017 05:00

Det er bra at studenter og andre engasjerer seg på vegne av ett språk eller ett studietilbud. Men UiO trenger også støtte til en bredere mobilisering i det viktige arbeidet med å beskytte språkporteføljen, svarer team Stølen & Mo i et svar til Aina Jensen og Espen Rosén.

Publisert 10. mars 2017 00:51

Nils Chr. Stenseth svarer Mariel Aguilar-Støen om hvordan han definerer konkurranse og kvalitet.

Publisert 9. mars 2017 14:59

 Aina Jensen og Espen Rosén vil gjerne vite hva rektorkandidatene Hans Petter Graver og Svein Stølen mener om avgjørelsen om å bygge ned portugisisk og å legge ned Latin-Amerika-studiet ved UiO.

Publisert 9. mars 2017 13:57

Skal UiO bli et internasjonalt toppuniversitet, må det være rom for midlertidighet, skriver Finn-Eirik Johansen og Nils Chr. Stenseth i et svar til team Graver, Sandlie og Frich. 

Publisert 9. mars 2017 10:44

Ett av våre store fortrinn i rektorvalgkampen er vår samlede og mangfoldige kompetanse og erfaring, skriver rektorkandidat Svein Stølen i dette leserinnlegget.

Publisert 9. mars 2017 00:58

Hvis de ansatte er universitetets viktigste ressurs, burde det å ivareta deres livskvalitet være et mål for ledelsen, skriver Mariel Aguilar-Støen i dette leserinnlegget, der hun ber om svar fra rektorkandidatene.

Publisert 8. mars 2017 15:28

Team Graver, Sandlie og Frich mener at en oppsigelse er et nederlag for enhver arbeidsgiver.

Publisert 8. mars 2017 14:13

Nils Christian Stenseth og Finn-Eirik Johansen er ikke fornøyd med gårsdagens svar fra team Graver om faste og midlertidige ansettelser.

Publisert 7. mars 2017 17:19

En fast ansatt som får forskningsmidler vil ikke være hindret i å bidra til nyrekruttering og vil heller ikke være tvunget til å ta ukvalifiserte forskere fra en pool, skriver Hans Petter Graver, Inger Sandlie og Jan Frich.

Publisert 7. mars 2017 12:25

Det er mulig team Gravers posisjon vil sanke stemmer, men vi tror Universitetet i Oslo vil stivne med en slik personalpolitikk, skriver Nils Chr. Stenseth og Finn-Eirik Johansen.

Publisert 6. mars 2017 11:24

Jeg har lært at all endring skaper nye muligheter, men også frustrasjon og usikkerhet for alle. Slik beskriver viserektorkandidat Jan Frich arbeidet med studiereformen på medisinstudiet i dette leserinnlegget.

Publisert 3. mars 2017 21:24

Forskerforbundet vil ikke støtte aktivt en av rektorkandidatene.Vi respekterer et demokratisk valg, der de ansatte selv vil gjøre seg opp en mening, skriver Belinda Eikås Skjøstad og Steinar A. Sæther.

Publisert 3. mars 2017 10:50

Team Graver, Sandlie og Frich mener at også forskere og lektorer bør ansettes etter en bred konkurranse hvor de beste søker. Etter deres oppfatning står det i motsetning til det team Stølen & Mo mener, går det fram av dette leserinnlegget.

Publisert 2. mars 2017 15:05

Team Stølen & Mo står fast på at åpen konkurranse må være det bærende prinsippet ved ansettelser på UiO. De mener rektorteamet  til Graver & Sandlie går i motsatt retning.

Publisert 2. mars 2017 14:14

Jeg får en økende arbeidsbyrde uten synlige tellekanter, strømmen av forespørsler avtar aldri, kvaliteten på vitenskapen er ikke optimal, og det er vanskelig å skille klinten fra hveten. Slik er det å drive "peer review", mener Johanne Sundby.

Publisert 28. feb. 2017 12:06

Forskningsombud Peter Kierulf imøtegår i dette innlegget kritikken fra forskningsdekan Hilde Nebb om at han har tatt parti for en av partene i rettssaken i Oslo tingrett mellom en forsker og OUS.

Publisert 28. feb. 2017 05:00

"Vi vil bygge på analysen fra Underdalutvalget som anbefaler at det avsettes strategiske midler med ulik innretning på rektor-, på fakultets- og på institutt- /senternivå", lover rektorkandidat Svein Stølen og prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo.

Publisert 27. feb. 2017 18:14

STRAFFBART: "Lyve under ed er straffbart, frata andre jobben ved å bruke løgn er også straffbart", skriver tidligere professor og student Arnved Nedkvitne i dette innlegget.

Publisert 27. feb. 2017 12:12

"Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved om automatiske begrunnelser til eksamen er god ressursbruk", skriver UiO-professorene Knut Mørken og Bjørn Stensaker og førstelektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen i dette leserbrevet.

Publisert 26. feb. 2017 20:26

"Innen seks måneder vil vi ha avklart hvor langt miljøene på UiO har kommet i arbeidet både med oppfølging av studenter underveis i studiene og med ulike former for begrunnelser av eksamenskarakterer". Det lover team Stølen & Mo i dette svaret til Marianne Fyhn og Hanne Sølna ved MN-fakultetet.