Debatt - Side 9

Publisert 21. mars 2017 14:07

Utformingen av konkrete tiltak for bedre arbeidsforhold for de ansatte må gjøres i tett samarbeid med de ansattes representanter, det er viktig at det kommende rektoratet prioriterer partssamarbeidet høyt, skriver Ellen Dalen, leder for NTL UiO.

Publisert 20. mars 2017 16:37

For oss er valgt ledelse et verdispørsmål som henger sammen med vårt syn på akademisk frihet og universitetets rolle, skriver team Graver, Sandlie og Frich i et svar til Kristian Gundersen i dette innlegget.

Publisert 20. mars 2017 10:16

Noen ganger gjør god journalistikk en forskjell. Det krever både kunnskaper og vilje til maktgransking, skriver Uniforums gjesteskribent Sigurd Allern.

Publisert 19. mars 2017 18:44

Som rektorat vil vi sørge for at UiO beholder sin framtredende rolle i det nye akademiske landskapet som er i ferd med å dannes, skriver team Stølen & Mo.

Publisert 19. mars 2017 13:54

Vi bør i enda større grad tydeliggjøre at UiO skal bruke sin innkjøpsmakt, skriver team Graver, Sandlie og Frich.

Publisert 18. mars 2017 11:45

Vi mener at det bør vurderes om mandatet for utvalget for nord-sør-samarbeidet bør endres til å bli et utvalg for UiOs oppfølgning av bærekraftsmålene, skriver team Graver, Sandlie og Frich.

Publisert 17. mars 2017 10:31

Team Stølen & Mo lover Beate Sjåfjell, Jonas Nilsen og andre klimaforkjempere på UiO at vi som nytt rektorat skal vri offentlige anskaffelser i en betydelig grønnere retning.

Publisert 16. mars 2017 14:14

Vi må etablere et sett av virkemidler for rekruttering og karriereutvikling spesielt tilpasset gruppen av yngre, lovende forskere fra ph.d. til unge fast tilsatte. Det svarer rektorkandidat Svein Stølen på ett av flere spørsmål fra Nils Chr. Stenseth om mobilitet og gode fagmiljøer.

Publisert 16. mars 2017 13:34

Det er viktig hvordan rektor forholder seg til universitetsdemokrati og fordelingen av makt og ressurser ved UiO, skriver  Kristian Gundersen, vitenskapelig styremedlem i Universitetsstyret. Nå ber han rektorkandidatene svare på konkrete spørsmål.

Publisert 15. mars 2017 23:35

Team Stølen & Mo har som utgangspunkt at en helhetlig personalpolitikk må danne grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle UiO.

Publisert 15. mars 2017 15:09

Som leder av internasjonale prosjekter fra 2010 som har bærekraftig næringsliv som mål, er det svært frustrerende at det har vært nær umulig å gjennomføre arrangementer på UiO på en miljømessig og sosialt bærekraftig måte, skriver Uniforum-skribent Beate Sjåfjell.

Publisert 15. mars 2017 14:38

UiO må være forankret i de akademiske kjerneverdiene og verdiene i den nordiske samfunnsmodellen, skriver team Stølen & Mo.

Publisert 15. mars 2017 00:07

De som gjør sitt beste må bli verdsatt, det gjelder både innenfor forskning og undervisning, skriver rektorkandidat Hans Petter Graver. Innlegget er et svar på utfordringen fra professor Nils Chr. Stenseth.

Publisert 14. mars 2017 23:25

Hvordan skal UiO håndtere dilemmaet med at nord-sør-samarbeid kanskje ikke vil gi like mange høyt rangerte publikasjoner som det som er tilfellet i samarbeid med gode universiteter i den vestlige verden? spør Brita Stedje og Anette Løken.

Publisert 14. mars 2017 13:24

Vi har ikke sådd tvil om Stølen & Mo sin ærlighet og integritet, skriver team Graver, Sandlie og Frich.

Publisert 14. mars 2017 10:12

Team Stølen & Mo kommenterer i dette innlegget endringen av en formulering i plattformen til team Graver, Sandlie og Frich.

Publisert 13. mars 2017 17:46

Nye læringsformer og begrunnelse på eksamen. Det er ett av syv satsingsområder team Graver, Sandlie & Frich mener skal gjøre UiO til læringsuniversitetet.

Publisert 13. mars 2017 12:16

Vi innser likevel at bruken av ordet «professor» i vår opprinnelige plattform kunne misforstås. Det vi mener er at lektorer og forskere gis mulighet til å rykke opp i toppstilling, skriver team Graver, Sandlie og Frich i dette innlegget.

Publisert 13. mars 2017 00:28

De nærmere valgene av hvilke fag og land som bør være sentrale for UiO må først og fremst forberedes og tas i de aktuelle fagmiljøene og enhetene, skriver team Graver, Sandlie og Frich i et svar til Aina Jensen og Espen Rosén.

Publisert 13. mars 2017 00:02

Nils Christian Stenseth og Finn-Eirik Johansen oppfordrer i dette innlegget team Graver, Sandlie og Frich til å endre plattformen sin på nett.

Publisert 10. mars 2017 18:44

Vi har aldri sagt eller ment at ansatte ikke kan sies opp om stillingen bortfaller for eksempel fordi det ikke lenger er finansiering av den, skriver Hans Petter Graver, Inger Sandlie og Jan Frich.

Publisert 10. mars 2017 05:00

Det er bra at studenter og andre engasjerer seg på vegne av ett språk eller ett studietilbud. Men UiO trenger også støtte til en bredere mobilisering i det viktige arbeidet med å beskytte språkporteføljen, svarer team Stølen & Mo i et svar til Aina Jensen og Espen Rosén.

Publisert 10. mars 2017 00:51

Nils Chr. Stenseth svarer Mariel Aguilar-Støen om hvordan han definerer konkurranse og kvalitet.

Publisert 9. mars 2017 14:59

 Aina Jensen og Espen Rosén vil gjerne vite hva rektorkandidatene Hans Petter Graver og Svein Stølen mener om avgjørelsen om å bygge ned portugisisk og å legge ned Latin-Amerika-studiet ved UiO.

Publisert 9. mars 2017 13:57

Skal UiO bli et internasjonalt toppuniversitet, må det være rom for midlertidighet, skriver Finn-Eirik Johansen og Nils Chr. Stenseth i et svar til team Graver, Sandlie og Frich.