Debatt - Side 9

Publisert 23. jan. 2017 10:39

Jeg tror ikke UiO er tjent med å lage egne saksbehandlingsregler for behandling av saker som går inn under forvaltningsloven og tjenestemannsloven, skriver Hans Petter Graver i sitt svar til Arnved Nedkvitne.

Publisert 23. jan. 2017 02:35

Åtte år etter at fakultetsdirektør Benedicte Rustad og jeg tok initiativ til et uformelt lunchmøte med eiendomsutviklere og kulturpersoner har ENTRA startet arbeidet med å gjøre plass for Det juridiske fakultet i nordenden av Tullinløkka, skriver rektorkandidat og tidligere jussdekan Hans Petter Graver i dette innlegget.

Publisert 19. jan. 2017 13:25

Arnved Nedkvitne spør i dette innlegget om rektorkandidat Hans Petter Graver vil pålegge en informasjonsplikt for dem det gjelder i en arbeidskonflikt på UiO.

Publisert 17. jan. 2017 18:02

Så lenge noen ikke ytrer seg fordi de frykter konsekvenser for dem selv, så er ikke åpenheten om universitetspolitiske prosesser god nok, skriver Hans Petter Graver i sitt svar til Arnved Nedkvitne.

Publisert 17. jan. 2017 15:03

Vil en finne ut hva rektorkandidatene egentlig står for, må en se på hva de har gjort tidligere. 

Publisert 16. jan. 2017 13:51

Men utskiftningene svarer jo ikke på hvorfor Macchiarini ble ansatt og – tross kritikk og advarsler – stadig ble reengasjert? Det påpeker Uniforums gjesteskribent, Sigurd Allern i denne kronikken om Sveriges største forskningsskandale.

Publisert 10. jan. 2017 15:18

Å sørge for at vi er innenfor planetens tålegrenser, er derfor selve grunnforutsetningen for god avkastning i den lange tidshorisonten som oljefondet skal ha, skriver Uniforums gjesteskribent Beate Sjåfjell i denne kronikken.

Publisert 5. jan. 2017 10:49

Det er tid for NHOs årskonferanse, og igjen roper NHO høyt om at norske studenter ikke tar «rett» utdanning, skriver rektor.

Publisert 21. des. 2016 14:21

Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet på Universitetet i Oslo, mener å ha sett flere saker denne høsten, deriblant Kissinger-saken, som tilsier at UiO må etablere et etikkutvalg.

Publisert 12. des. 2016 22:06

Henry Kissinger har gjestet Nobel Peace Prize Forum. Dette har høstet kritikk, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen i dette innlegget som først ble publisert på Rektors blogg.

Publisert 12. des. 2016 13:04

Henry Kissinger  foreleser om verdensfreden i forbindelse med utdelingen av årets fredspris, uten at kritiske røster får slippe til, skriver UiO-forskerne Benedicte Bull, Arne Johan Vetlesen, Mads Andenæs, Dagfinn Føllesdal og Lars Christie i denne kronikken som først ble publisert i NRK Ytring.

Publisert 1. des. 2016 04:00

Nå har Forsvaret sikret seg en tung deltakelse i det store nye historiske prosjektet om Nord-Norges krigshistorie sammen med NTNU, Universitetet i Tromsø og Narvik-senteret, skriver historiker Lars Borgersrud i dette innlegget som først ble publisert i Universitetsavisa.

Publisert 29. nov. 2016 12:24

Samfunnet er avhengig av nyrekruttering av dyktige forskere for å kunne løse nasjonale og globale utfordringer i kunnskapssamfunnet. Men unge forskere har en krevende og humpete vei inn i kunnskapsorganisasjonene, skriver Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo, henholdsvis rektorkandidat og prorektorkandidat ved UiO.

Publisert 29. nov. 2016 11:56

Kvinnsland-utvalget skal legge til grunn en styringsmodell som hver eneste dag fører til at pasienter, innbyggere og elever blir forsømt. I andre land er denne modellen erklært død. Her hjemme forsvarer styringseliten sine imperier mot endringer, skriver Torgeir Bruun Wyller og Oluf Dimitri Røe i Helsetjenesteaksjonen i dette innlegget.

Publisert 28. nov. 2016 11:18

Når det i årsrapport etter årsrapport fra forskningsombudet påpekes alvorlige systemproblemer i enkelte forskningsgrupper, uten at ledelsen tar affære, er det  grunn til å stille spørsmål ved alvoret i Smelands og Utnes forsikringer, skriver Jan Helge Solbakk.

Publisert 23. nov. 2016 16:09

Beskyldninger om uredelighet i forskning kan ha bakgrunn i sterke personlige motsetninger.

Publisert 21. nov. 2016 13:52

Enkelte seniorforskere utnytter utenlandske stipendiater ved å tvinge seg inn som medforfattere på artikler de knapt har bidratt til. Ofte er det kvinner som blir utsatt, skriver Peter Kierulf og Jan Helge Solbakk.

Publisert 16. nov. 2016 10:41

NSD har i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) nylig utviklet et nettsted for NPI - Norsk publiseringsindikator (npi.nsd.no), skriver seksjonsleder Kristin Gåsemyr ved NSDs seksjon for statistikk om høgre utdanning og forsking.

Publisert 3. nov. 2016 06:00

Påstanden om at jeg ikke hadde fullmakt til å skrive brev til AULs rektor uten å ha klarert det med ILNs instituttleder på forhånd, er tøv, skriver førsteamanuensis Vibeke Roggen i dette leserinnlegget.

Publisert 26. okt. 2016 11:37

Fakultetet har et stort samfunnsansvar i å utdanne kvalifiserte kandidater for arbeidslivet, bidra med ekspertise med utgangspunkt i forskning av høy kvalitet og stimulere til kritisk refleksjon rundt faglige spørsmål og samfunnsforhold generelt, skriver dekan Berit Karseth ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Publisert 24. okt. 2016 11:57

Vi ser ingen grunn til å etablere enda et fysikk-tidsskrift, skriver professorene Ørjan G. Martinsen, Morten Hjorth-Jensen og Anders Malthe-Sørenssen. De advarer mot Inven2 sine planer om å etablere et nytt forlag for vitenskapelige tidsskrift.

Publisert 20. okt. 2016 11:28

Det er på tide at samtlige fakulteter ser på mangfoldsarbeid som en del av likestilling, skriver Kristina Munoz Ledo Klakegg, Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet og Live Skow Hofgaard, leder for Psykologistudenter Uten Grenser.

Publisert 20. okt. 2016 10:23

På styremøtet 18. oktober vedtok Universitetsstyret å stenge studenter ute fra en av de viktigste demokratiske prosessene på UiO: Valget av rektor, skriver Jonas Nilsen, medlem av Studentparlamentet for Grønn liste.

Publisert 18. okt. 2016 13:27

Da det viste seg at få meldte seg til å holde foredrag, sendte man også ut epost til  70 individer ansatt ved ILS, herunder flere pensjonister. Men den gikk ikke til Sjøberg, skriver pedagogikkprofessor Karl Øyvind Jordell i dette leserinnlegget.

Publisert 13. okt. 2016 16:06

Ulempen med Aker er at Kjell Inge Røkke har sikret seg opsjon på Aker-navnet, men slikt kan kanskje løses hvis Rice lover å utnevne Kjell Inge til æresdoktor, foreslår Sigurd Allern i dette debattinnlegget.