DEBATT: UiOs energiforskning og avtalen med Equinor

UiO har fått mye ut av disse midlene, og vi tror de bidrar til å få tempoet i den nødvendige energiomstillingen opp, skriver viserektor Mette Halskov Hansen og UiO:Energi-direktør Vebjørn Bakken i et forsvar for Akademiaavtalen med Equinor.

Portrett av en mann og en kvinne

HELT NØDVENDIG: Teknologiske løsninger er ikke nok, kunnskap om samfunn og mennesker er helt nødvendig, mener UiO:Energi-direktør Vebjørn Bakken og viserektor Mette Halskov Hansen ved UiO. 

Foto: Martin Toft

En gruppe studenter og klimaaktivister fra USA og Storbritannia har startet kampanjen «Fossil Free Research» for å markere motstand mot at universiteter tar imot forskningsmidler fra fossil-industrien. Kampanjen mener universitetene ikke bør bruke midler fra denne industrien til å forske på klima, miljø og fornybar energi fordi det underminerer integriteten til universitetene og støtter opp om den industrien som utgjør et hovedproblem bak klimakrisen.

debattmøtet i Klimahuset forrige uke om UiOs klima- og miljøstrategi ble det i samme forbindelse stilt kritiske spørsmål rundt UiOs samarbeid med Equinor, spesielt det som heter Akademiaavtalen. Spørsmålet fortjener et litt mer fyldig svar.

Omtrent tre fjerdedeler av verdens klimagassutslipp er knyttet direkte eller indirekte til energi. Utslippene kommer i hovedsak fra produksjon av elektrisitet og varme, fra mange ulike industriprosesser og fra transport. Verden klarer ikke å løse klimakrisen uten en dramatisk omlegging av hvordan vi både produserer og bruker energi. Andre del av sjette klimarapport fra FNs klimapanel understreker hvor mye det nå haster. For verden, for Norge, for industrien og dermed også for oss som universitet er det viktig at omstillingen skjer så raskt som mulig. Teknologiske løsninger er ikke nok, kunnskap om samfunn og mennesker er helt nødvendig. Videre er det behov for et utstrakt samarbeid på tvers av ulike sektorer, og UiO både kan og vil bidra til dette.

Avtalen med Equinor inngår i dette bildet. Equinor må som energiselskap gjennom en stor omstilling fra fossil til fornybar energi, og selskapet inngikk i 2019 avtaler med en rekke norske universiteter om totalt 315 millioner kroner til grunnleggende forskning om energi. UiOs avtale er på 50 millioner kroner totalt, og vi har valgt at forskningen som finansieres enten skal være direkte knyttet til bærekraftig energiomstilling, eller være grunnleggende forskning innen områder med generell anvendelse.

UiO har selv foreslått de fire områdene som mottar finansiell støtte gjennom Akademiaavtalen i 2019-2023. Det handler om energi- og klimarett, nye energisystemer, miljøgeologi og strømning på ulike skalaer, samt maskinlæring. Mens Akademiaavtalen tidligere bare var rettet mot aktiviteter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, innebærer avtalen fra 2019 ny forskning som kombinerer klima- og energirett ved Det juridiske fakultet. Aktiviteten på nye energisystemer handler om forskning som har som mål å inkludere høye andeler av fornybar energi i et energisystem. Videre har vi grunnforskning knyttet til den fundamentale forståelsen av ulike geologiske prosesser, og så til sist maskinlæring, en gren av kunstig intelligens, som støtter opp om en lang rekke fagområder utover energi og klima.

I all hovedsak brukes pengene fra Akademiaavtalen til lønnsmidler, for eksempel brofinansiering av faste vitenskapelige stillinger, professor II-stillinger, samt noen postdoc- og PhD-stipendiater. Et uttalt ønske fra Equinor er at midlene skal brukes strategisk til å generere ytterligere energi-relatert forskning som er viktig for universitetet selv. Her mener vi at UiO har lykkes godt. Flere forskere som en periode har vært finansiert over Akademiaavtalen har siden lykkes med å få innvilget viktige SFF-, SFI- og ERC-søknader, noe som understreker at dette er forskning – og forskere – av meget høy kvalitet, også etter internasjonal standard.

UiO har fått mye ut av disse midlene, og vi tror de bidrar til å få tempoet i den nødvendige energiomstillingen opp. I tillegg utvikles kunnskap og kompetanse som er viktig både i en nasjonal og global sammenheng.

• Les i Uniforum: 

 UiO vil at fossilbilane skal betala dobbelt så mykje for parkering som elbilane for parkering

Emneord: Klima. Miljøpolitikk Av Mette Halskov Hansen, viserektor, og Vebjørn Bakken, leder UiO:Energi
Publisert 31. mars 2022 04:30 - Sist endra 31. mars 2022 17:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere