Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 15

En høyblokk på Blindern
Publisert 26. jan. 2021 14:02

En student på Det samfunnsvitenskapelige fakultetet er bekreftet smittet med covid-19-viruset. Det melder UiO på sine nettsider i dag. Det er den andre studenten UiO har rapportert om som har fått påvist viruset i 2021.

Publisert 3. des. 2018 10:56

– På Universitetet i Oslo skal vi behandle hverandre med respekt. Vi skal oppmuntre til deltagelse i universitetets åpne debatt. Samtidig er det ingen tvil om at ytringsfriheten gjelder fullt ut – også støtende ytringer er vernet av ytringsfriheten, så lenge de ikke bryter norsk lov, skriver UiO-rektor Svein Stølen i Rektorbloggen.

Publisert 25. aug. 2014 16:09

20 studentar frå fire land deltar i arbeidet med å restaurera og konservera dei eldste teaterkulissane og det første bakteppet til Fredrikshalds Teater i Halden. Dei går på sommarskulen til konserveringsstudiet ved UiO.

Publisert 28. mars 2017 11:44

Det kan finnes løsninger som gir studentene bedre tilbakemelding enn individuell begrunnelse. Selv har jeg god erfaring med å invitere studentene til plenumsgjennomgang av eksamensoppgavene etter at sensuren har falt, skriver Solveig Kristensen, prodekan for studier ved MN-fakultetet.

Publisert 31. jan. 2001 13:43

- Vi ønsker å tilby et system hvor studentene kan shoppe fag. Mer fleksibilitet og valgfrihet i studietilbudet er veien å gå, sier dekan Even Hovdhaugen i ei pressemelding fra Det historisk-filosofiske fakultet.

Publisert 22. jan. 2001 17:47

Universitetet i Oslo har nyleg fornya ein eksklusiv utvekslingsavtale med Berkeley-universitetet i California. Dermed kan åtte hovudfagsstudentar sjå fram til eit semester i solfylte California.

Publisert 31. okt. 2005 10:52

Gard Eidsvold spiller en idiotisk bedriftsleder i en reklamefilm for Universitetet i Oslo. Det gjør han så bra at han vant pris for det på fredag kveld, melder nettavisen Propaganda.

Publisert 22. apr. 2009 09:39

Interessen for realfagene har vært lav, men årets tall for søkere til høyere utdanning viser at trenden nå snur. Nesten 20 prosent flere søker seg til realfagene i år enn i fjor. Det er administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet svært fornøyd med.

Publisert 13. mai 2011 12:25

– Vi er skuffet over regjeringens manglende vilje til å ta tak i problemene, sier Anne Karine Nymoen, leder for Norsk studentorganisasjon etter at det heller ikke denne gangen kommer midler til økt studiestøtte. Universitetene og høgskolene får en bevilgning på 30 mill. kr. til utstyr og rehabilitering i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert 29. aug. 2016 11:40

8300 studenter står fortsatt i boligkø hos samskipnadene to uker etter studiestart. Det viser en undersøkelse Norsk studentorganisasjon har gjort i samarbeid med studentsamkipnadene.

Publisert 15. jan. 2019 14:13

– Klimaavtrykket gjelder også studentboliger. Jeg vil at studentboligene skal bli enda grønnere, sa Iselin Nybø til rektorer og andre ledere fra universitetene og høyskolene i dag.

En stor lesesal med to studenter på lang avstand fra hverandre
Publisert 13. apr. 2021 11:12

Under koronapandemien har undervisningstid gått ned for alle studenter, mens tid til egenstudier har gått opp. De faglig ansatte har brukt mer tid på undervisning og mindre på forskning. Det viser funn fra en ny NIFU-undersøkelse. 

Publisert 3. nov. 2010 13:28

Hensikten med Nettverket for kvinnelige gruppelærere er å skape en faglig og sosial møteplass for kvinner med det til felles at de studerer og underviser et matematisk og mannsdominert fag.

Publisert 9. jan. 2001 15:23

Medisin innfører engelsk som undervisningsspråk på 9. semester. Tiltaket er sett i verk for å letta studentutvekslinga ved Det medisinske fakultetet.

Publisert 11. jan. 2001 16:31

Av en fersk undersøkelse går det fram at hver tredje hovedfagskandidat fra SV-fakultetet får jobb i privat sektor. - Det forteller oss at samfunnsvitere er interessante for næringslivet, påpeker dekan Marit Melhuus.

Publisert 19. juli 2016 12:06

Samordna opptak (SO) har sendt ut 91 173 tilbud om studieplass ved universiteter og høyskoler. Det er sendt ut 2 789 flere tilbud i år enn i fjor, det vil si en økning på 3,1 prosent. 6 av 10 kvalifiserte søkere har fått oppfylt sitt førstevalg.

Publisert 8. okt. 2018 16:17

– Det blir løyvd fem millionar til Saving Oseberg, opplyser statsråd Iselin Nybø, men meir pengar vil ikkje regjeringa gi til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy no. – Me er svært urolege for sikringa av gjenstandar i museet, seier prorektor Gro Bjørnerud Mo ved UiO.

En bygning med tente lys i morgengry
Publisert 23. apr. 2021 08:37

Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo er blant de tre mest populære studiene i Norge, viser søkertallene fra Samordna opptak. Rettsvitenskap ved UiB er også på topp tre, mens siviløkonomutdanningen på NHH troner  aller øverst. 

Flere studenter i Fadderuka-skjorte står ute og samtaler
Publisert 23. apr. 2021 09:00

19 483 søkere har Universitetet i Oslo som førstevalg. Det er en økning sammenlignet med toppåret 2019, men en nedgang på 7,5 prosent sammenlignet med fjoråret.  Honours-programmet holder fram som et av det mest populære fagene med 14,5 søkere per studieplass.

Publisert 2. mai 2011 17:15

Det bør vurderast om dei forskarane som publiserer lite eller ingenting i løpet av ein fireårsperiode, skal få redusert den delen av arbeidstida som er øyremerkt forsking. Aktive forskarar bør samtidig få naudsynte driftsmidlar til forskinga si frå universiteta og høgskulane. Det foreslår fleirtalet i Fagerberg-utvalet som i dag  la fram rapporten ”Et åpnere forskningssystem”.

Publisert 20. feb. 2013 14:39

Over 300 lydhøyre studentar møtte opp då Noregs Banks toppsjef Øystein Olsen heldt ein ynskjereprise av årstalen sin på SV-fakultetet i formiddag.

Publisert 7. feb. 2013 11:22

JussBuss, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og de andre studentrettshjelpstiltakene i Norge lanserer i dag  den gratis appen "Rettshjelperen". Den skal gjøre det enklere for studenter å få svar på juridiske spørsmål.

Publisert 5. feb. 2013 13:30

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus får tildelt penger til bygging og rehabilitering av 168 nye studentboliger i 2013. Kunnskapsdepartementet fordelte i dag  en samlet bevilgning på 250 millioner kroner. Leder Øyvind Berdal i Norsk studentorganisasjon mener staten ikke bevilger nok.