Høy temperatur i likestillingsdebatt

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000


Temperaturen var høy under likestillingsdebatten i Georg Sverdrups hus sist fredag, og møteleder Johan L. Tønnesson hadde en utfordrende jobb med å holde orden i talerrekken og begrense taletiden i panelet og i salen.

Grethe Tidemann

Doktorgradsstudent Katrine Lund Ore og professor Arne Johan Vetlesen representerte aksjonistene i panelet. Vetlesen argumenterte for at Filosofisk institutt nå må gripe fatt i årsakene til den lave kvinneandelen ved instituttet, og skisserte ulike tiltak og metoder som vil kunne bidra til å forbedre situasjonen. Han kritiserte øremerking av stillinger for kvinner og kjønnskvotering ut fra et rettferdighetsperspektiv, men innrømmet etter spørsmål fra Jon A. Evang, at den viktigste årsaken til hans motstand var ønsket om å støtte unge kvinnelige kandidater som ikke vil beskyldes for å ha havnet i sin stilling på grunn av sitt kjønn. På spørsmål om hvorvidt Vetlesen selv ville gi en kandidat et slikt stempel, svarte han bekreftende.

Mannsdominansen reproduseres

De øvrige deltakere i panelet var professor Harriet Bjerrum Nielsen, faglig leder for Senter for kvinneforskning, studentrepresentant i Kollegiet, Trond Yngve Larsen, og leder av Studentparlamentet, Jon A. Evang. - Ulike mekanismer bidrar til at mannsdominansen reproduseres, sa Bjerrum Nielsen og hevdet at mange av disse mekanismene er av en så subtil art at de er vanskelige å behandle på årsaksnivå. - Øremerking og kjønnsvotering er tiltak det er verdt å prøve ut, mente hun, og la vekt på signaleffekten om at universitetet tar likestilling på alvor.

Hun imøtegikk kritikk av vedtaket om å øremerke tretti post doc.- stipendiater for kvinner og sa at disse stipendiatene ikke er å betrakte som stillinger, men som virkemiddel til å holde på dyktige kvinner ved UiO. Dette ble kommentert av Unn Falkeid, som kalte det arrogant å omtale en kvinnes inntektskilde i tre år som et virkemiddel.

Mange innspill fra salen

- Gi oss ti år, sa doktorgradsstudent Jon Holm, som praktiserer likestilling i eget hjem og forventet at kvinneandelen ved UiO vil øke med framveksten av en ny generasjon. Han reagerte på at unge menn nå skvises ut på grunn av holdninger hos den eldre generasjon. Her tok Bjerrum Nielsen ordet og sa at hun ikke kunne forstå at argumentet om at sønner ikke skal lide for fedrenes synder, tilsier at sønnene bør få mer enn 50 prosent av de vitenskapelige stillingene ved UiO.

Et av de mer oppsiktsvekkende innspillene fra salen kom fra professor Jens Braarvig, som mente man må kunne godta at ikke alle yrker er like egnet for begge kjønn. Forskeren Elisabeth Fürst uttrykte forbauselse over at Lund Ore brukte hennes forskningsresultater som argument mot å øremerke stillinger for kvinner. Selv tolket hun dem som et argument for å prøve øremerking framfor kvotering. Dekan Even Hovdhaugen pekte på at neste ledige stilling ved Institutt for musikk og teater ikke vil komme før i 2013. Han så derfor en øremerket stilling som eneste mulighet til å få inn en kvinne i løpet av de nærmeste årene.

Les også:

Stor motstand mot likestillingstiltak på HF
Debatt: Misforstått kvinnehjelp
Debatt: Paternalismens apoteose
Debatt: Det kjønnede universitet

Følg også med på defelles, elektroniske debattsidene til Uniforum og Apollon: http://www.admin.uio.no/ia/debatt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000

Publisert 4. mai 2000 12:30 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere