Det kjønnede universitetet: Øremerking av stillinger for kvinner

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000


Debatt

Det har skapt strid at Kollegiet har vedtatt å øremerke stillinger for kvinner for å begynne å rette opp på den skjeve kjønnsfordelingen blant universitetets vitenskapelige ansatte. Jeg tolker den sterke reaksjonen fra seks av universitetets stipendiater (og et ukjent antall andre ansatte) som et tankevekkende og nedstemmende tegn på i hvilken liten grad feminismen har vunnet frem med sine argumenter.

Kjønn er ikke en valgfri tilnærming som man kan ta med eller ikke etter eget forgodtbefinnende. Kjønn er en grunnleggende erkjennelsesmessig kategori som virker inn på alle våre relasjoner og all vår virksomhet, ikke minst vår forskning og dens standarder. Vi har forfeilet vår oppgave som undervisnings- og forskerutdanningsinstitusjon, hvis ikke vi har klart å formidle denne elementære erkjennelsen til de personene som representerer forskningens fremtid i Norge.

Det er våre begreper om faglig kvalitet som nå må tas opp til debatt på alle plan og da særlig i forhold til kjønnsproblematikken. Intet fags standarder er evige eller objektive; de er derimot historisk og kulturelt betingede og de er nesten utelukkende blitt skapt av menn. Derfor er det naivt å appellere til faglig kvalitet når det i stor grad er dette begrepet som har gjort det mulig å diskriminere kvinner og faglig annerledes tenkende mennesker så lenge universitetet har eksistert.

Uten å falle over i den essensialistiske grøft, kan det hevdes at kvinner i kraft av å være kvinner kan ha særskilte erfaringer og perspektiver i relasjon til sitt fagfelt som har en verdi i seg selv og som kanskje heller ikke kan vurderes i forhold til tradisjonelle kriterier. Derfor er det livsfarlig for kvinner å overlate til menn å definere hva som er vitenskapelig, hva som er god forskning. For å motarbeide mannsdominansen i forskning må kvinnene nettopp være innenfor institusjonene og i så stort antall at de utgjør en reell maktfaktor.

Det blir ofte argumentert med at kvinner som blir kjønnskvotert inn, vil bli betraktet som annenrangs av kolleger og studenter, at de vil miste sin autoritet. Hva så med de menn som gjennom flere generasjoner i praksis er blitt ansatt like mye fordi de er menn som noe annet? Tror man de har bekymret seg et øyeblikk over sin faglige anseelse av den grunn?

Det er kjønn som har ført til at kvinner er blitt diskriminert i kampen om stillinger ved universitetet og da er det kjønn som skal brukes aktivt til å motarbeide denne diskrimineringen. Å mene noe annet, ville være det samme som å si at kvinner faktisk er mindre kompetente enn menn og at fordelingen av forskerstillinger mellom kjønnene står i direkte forhold til kjønnenes respektive intellektuelle kapasitet.

Nils Axel Nissen d.y., førsteamanuensis og kjønnsforsker
Universitetet i Oslo

Les også:

Stor motstand mot likestillingsvedtak
Høy temperatur i likestillingsdebatt
Debatt: Misforstått kvinnehjelp
Debatt: Paternalismens apoteose

Følg saken på de felles, elektroniske debattsidene til Uniforum og Apollon: http://www.admin.uio.no/ia/debatt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000

Publisert 4. mai 2000 12:36 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere