Nettsider med emneord «Ukraina»

En mann fra en skjerm snakker til EU-parlamentet
Publisert 18. nov. 2022 15:57

Vi hører optimistiske røster som sier at Russland er i ferd med å tape krigen i Ukraina. Men det er ikke mye grunn til optimisme, advarer sentrale forskere på krig og konflikt.

Ei kvinne med briller står framfor ei hylle
Publisert 17. okt. 2022 04:30

Førsteamanuensis Dzema Melkonyan måtte flykta frå Ukraina for å få vern. Det fekk ho ved dScience på UiO der ho er i ferd med å samla inn data om grunnvatnet som kan gjera det mogleg å førehandsvarsla jordskred. Senterleiar Morten Dæhlen ber om at opphaldet hennar på UiO blir forlengja.

Portrett av en mann med briller
Publisert 30. juni 2022 13:51

Flyktninger skal få  studere uten generell studiekompentanse samtidig som ukrainske studenter i Norge får forlenget stipendordningen sin. Det har regjeringen bestemt.  

Publisert 10. juni 2022 04:30

Ukrainske Yuliia Boichuk og Taisiia Sazonova forlot krigen og ble midlertidige forskere ved UiO. Mens krigen fortsetter, vet ingen av dem når de kan reise hjem eller hva som skjer når vikariatet utløper. 

Portrett av ein mann på talarstol
Publisert 2. juni 2022 12:00

Mange russiske forskarar og studentar har flykta etter at Russland invaderte Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre synest det er ein god idé å kunna etablera eit universitet for russarar utanfor Russland.

Portrett av ein mann
Publisert 27. mai 2022 19:09

– Regjeringa synest det er bra for Noreg, for Norden og for det nordiske forsvarssamarbeidet.  Frankrike var derimot litt skuffa over at EU-solidariteten ikkje var nok for Finland og Sverige, sa statssekretær Eivind Vad Petersson i Utanriksdepartementet, då dei to landa hadde levert inn søknad om Nato-medlemskap.

To kvinner og to menn hilser på  hverandre
Publisert 25. mai 2022 12:16

Regjeringen fordeler 1000 studieplasser landet rundt til ukrainske studenter på flukt, 100 plasser går til UiO, 125 til UiB, mens NTNU får 140 plasser.

Publisert 1. apr. 2022 13:45

Regjeringa gir 48 millionar kroner ekstra til å opprette 1 000 nye studieplassar ved universiteta og høgskulane. Plassane blir oppretta med tanke på ukrainske flyktningar som vil ta høgare utdanning. 

Ein mann sit i ein stol og gestikulerer med hendene
Publisert 25. mars 2022 16:26

– I Russland er ikkje vala så interessante som det som skjer mellom vala. Det handlar om sperregrenser og avgrensingar i kven som kan delta i vala. Det sa professor i Russland-studiar Geir Flikke i ein debatt under Demokratidagane i dag.

Portrett av en kvinne
Publisert 24. mars 2022 09:57

– Vi har ikke merket noe voldsomt trykk foreløpig, sier Nokut-direktøren. Erfaringene fra krigen i Syria gjør likevel at de følger utviklingen tett.

Publisert 21. mars 2022 06:51

– Det vi nå ser er en indirekte invasjon av Hviterussland, hevder den hviterussiske professoren og demokratiforkjemperen Tatiana Shchyttsova og Sergei Ignatov, rektor ved det hviterussiske eksiluniversitetet i Vilnius. – Alle lever i frykt, konstaterer forfatteren Viktor Martinovich.

To kvinner står i foajeen ved Georg Sverdrups hus
Publisert 19. mars 2022 16:00

Studentar frå Ukraina, Russland og Kviterussland i Noreg får pengar frå den norske staten for å kunna halda fram med studia. Det opplyser forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Publisert 16. mars 2022 13:38

UiO-rektor Svein Stølen har fordømt invasjonen av Ukraina i et brev til den russiske ambassadøren. 

Publisert 16. mars 2022 04:30

– Me må nok førebu oss på ein lang krig. Eg trur ikkje russarane vil gi opp utan vidare. Spørsmålet er kor mange drepne og skadde soldatar dei vil tolerera. Det seier postdoktor Kacper Rekawek som arbeider på C-REX- Senter for ekstremismeforsking på UiO.

Publisert 6. mars 2022 20:48

Studenter i Norge fra Russland, Ukraina, Hviterussland og naboland opplever allerede en stor psykisk påkjenning. Vi må derfor forsikre studentene om at de ikke blir sendt ut av Norge.  

Portrett av en mann
Publisert 4. mars 2022 10:14

Alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner skal som hovedregel legges på is.  Det har regjeringen bestemt. 

Universitetsstyret, dekanar og direktørar står framfor Aulaen
Publisert 3. mars 2022 11:02

Russlands invasjon av Ukraina kan føra til ekstra oppgåver for UiO. – Derfor har me øyremerkt 10 millionar kroner til dette, opplyser rektor Svein Stølen.

Portrett av ein mann
Publisert 3. mars 2022 04:30

– Eg blei overraska over at Putin bestemte seg for ein storstilt invasjon av Ukraina. Det militære resonnementet mitt var at han ville risikera å tapa for mykje og stå igjen med få gevinstar.  Det sa tidlegare forsvarssjef Sverre Diesen i eit møte i går om krigen i Europa.

Publisert 2. mars 2022 04:30

Fra et rettsperspektiv er det viktig å holde fast ved det enkle poenget at Russland har brutt FN- pakten som forbyr angrepskrig. Det er en pakt som også Russland, som FN-medlem, har skrevet under på, skriver UiO-professor Erik Oddvar Eriksen.

Portrett av en mann med briller på talerstol
Publisert 2. mars 2022 00:19

Kunnskapsdepartementet suspenderer alt samarbeid med russiske partnere, men verner forsker-til-forsker samarbeid.

Et portrett av en mann med skjegg ute i snøen
Publisert 1. mars 2022 13:40

- Jeg håper folk greier å skille mellom de som støtter krigen og de som ikke gjør det, sier Andrey Chesnokov i Gjøvik.

Publisert 28. feb. 2022 18:09

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov er fratatt æresdoktoratet ved Universitetet i Tromsø. Det vedtok et enstemmig styre i ettermiddag. 

Portrett av en mann med briller foran et skrivebord
Publisert 28. feb. 2022 10:53

Den russiske invasjonen av Ukraina må fordømmes på det sterkeste. Russlands uansvarlige og umenneskelige oppførsel er fullstendig uakseptabel og sender hele verden inn i en ekstremt farlig situasjon.