Flyktninger kan få studere uten generell studiekompetanse

Flyktninger skal få  studere uten generell studiekompentanse samtidig som ukrainske studenter i Norge får forlenget stipendordningen sin. Det har regjeringen bestemt.  

Portrett av en mann med briller

GJØR ENDRINGER: Regjeringen har bestemt at flyktninger kan studere uten generell studiekompetanse og at  ukrainske studenter får forlenget stipendordningen sin i Norge. Det opplyser statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Nå blir det enklere for flyktninger å begynne på høyere utdanning i Norge. Som en midlertidig ordning kan personer på flukt søke studieplass uten å ha generell studiekompetanse.

– Krigen i Ukraina fører mange på flukt. En del av de som har kommet til Norge er i en alder hvor de vil ønske å starte eller fortsette på en utdanning ved et universitet, en høyskole eller en fagskole, men alle oppfyller ikke alle krav. Derfor endrer vi opptakskravene midlertidig fra høsten, statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i en pressemelding. 

Dette er endringene i opptaksforskriften for høyere utdanning og i fagskoleforskriften:

  • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan, som en midlertidig ordning for studieåret 2022 til 2023, gi dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse for personer som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven kap. 4, dvs. utlendinger som trenger beskyttelse (asyl).
  • Utdanningsinstitusjonene skal vurdere hver søker individuelt opp mot utdanningene de kan tilby. For å få opptak, må søkeren bli vurdert som kvalifisert til å gjennomføre det aktuelle studiet.
  • Endringene trer i kraft straks.

For å gi flyktninger muligheter for gode tilbud i høyere utdanning, har regjeringen bevilget penger til universitetene og høyskolene tilsvarende 1 000 nye plasser fra høsten 2022.  Det er stor vilje blant utdanningsinstitusjonene til å stille opp med tilbud til flykningene. Flyktningene skal søke gjennom lokale opptak og utdanningsinstitusjonene som har tilbud, gir informasjon om dette på sine nettsider.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har nå publisert sin samleside med informasjon om studietilbud til flyktninger som følge av krigen i Ukraina. Der finner man lenker til utdanningsinstitusjonenes nettsider.

Ukrainske studenter får forlenget stipendordningen

Samtidig har regjeringen bestemt at ukrainske studenter som befant seg i Norge før krigen kan få stipend til livsopphold også neste studieår. Ordningen for russiske og belarussiske studenter blir ikke videreført, melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding

Da det brøt ut krig i Ukraina 24. februar i år, mistet flere ukrainske, russiske og belarussiske studenter i Norge tilgangen til midler til livsopphold nærmest over natten. Derfor opprettet regjeringen i mars en stipendordning for studenter fra disse landene for vårsemesteret 2022. Studenter som kvalifiserte til stipendet, har fått utbetalt opptil 11 500 kr per måned fra mars til august. Ph.d.-studenter har fått opptil 21 000 kr i måneden.

– Det er fortsatt krig i Ukraina og ukrainske studenter kan ikke reise hjem. Derfor forlenger vi stipendordningen for de ukrainske studentene som var i Norge før 24. februar. Det betyr at de også kan få stipend for neste studieår, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

I vår var det om lag 50 ukrainske, rundt 70 russiske og én belarussisk student som søkte om stipendet. For høstsemesteret er anslaget for ukrainske studenter omtrent like mange, men dette er fortsatt usikkert.

Slik blir stipendordningen fra høstsemesteret

  • For studieåret 2022/2023 videreføres stipendordningen for ukrainske studenter som var i Norge før krigens utbrudd, hvis de ikke kan finansiere livsoppholdet sitt på andre måter.
  • Ordningen vil også gjelde for utvekslingsstudenter som har fått innpass på hel grad.
  • Ordningen blir ikke videreført for russiske og belarussiske studenter. Det er ikke gjort unntak for krav om livsopphold ved fornying av studentvisum for denne gruppen. Livsopphold må dermed dokumenteres ved søknad om fornyelse. Dette er de samme reglene som gjelder for studenter fra andre land.

– For de fleste russiske og belarussiske studenter er det mulig å reise tilbake til hjemlandet. I vår var situasjonen deres akutt, og derfor fikk de tilbud om økonomisk hjelp frem til sommeren. Det har forhåpentligvis gitt forutsigbarhet og tid til å finne løsninger for videre studier. Fra høsten av er det ikke grunnlag for å behandle disse studentene annerledes enn andre utenlandske studenter, sier Hoel.

Dersom det er russiske eller belarussiske studenter som mener de har et reelt behov for beskyttelse, kan de søke asyl på individuelt grunnlag. Hvis de får innvilget dette, får de rett til støtte gjennom Lånekassen.

Ukrainske studenter som har kommet til Norge etter krigens start må søke om midlertidig kollektiv beskyttelse. De blir dermed del av introduksjonsprogrammet og kan få støtte gjennom Lånekassens ordninger, står det i pressemeldingen. 

• Les mer om Ukraina-krigen:

Ukrainske gjesteforskere ved UiO: - Ingen vet hva som  vil skje i morgen

Ukraina-krigen sparka beina under prisvarselet for bygg i 2022

UiO får 100 studieplassar for flyktningar frå Ukraina

Opprettar 1000 nye studieplassar som fylgje av flyktningestraumen frå Ukraina

Erik Møse skal lede FNs Ukraina-gransking

Ukrainske, russiske og kviterussiske studentar i Noreg får økonomisk støtte

Emneord: Ukraina, Flyktninger, Studentforhold
Publisert 30. juni 2022 13:51 - Sist endra 30. juni 2022 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere