UiO får 100 studieplasser for flyktninger fra Ukraina

Regjeringen fordeler 1000 studieplasser landet rundt til ukrainske studenter på flukt, 100 plasser går til UiO, 125 til UiB, mens NTNU får 140 plasser.

To kvinner og to menn hilser på  hverandre

FÅR STUDIEPLASSER: Regjeringen fordeler 1000 ekstra studieplasser til studenter på flukt fra Ukraina. I mars møtte forskings-og høyrere utdanningsminister Ola Borten Moe  og rektor Svein Stølen de to ukrainske UiO-studentene:  Olexandra Dorichenko (t.v.) og Yelyzabeta Dovhinka. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Fordelingen av de 1000 studieplassene som regjeringen opprettet i forbindelse med flyktningkrisen fra Ukraina er nå klar. Samtidig vil regjeringen foreslå endringer i opptaksreglene for å gjøre det enklere for dem som er på flukt å ta høyere utdanning i Norge.

– Vi står overfor den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. En del av dem som kommer hit ønsker å ta høyere utdanning, men oppfyller ikke alle krav. Utdanning og arbeid er nøkkelen til integrering. Derfor vil vi foreslå å justere opptaksregelverket for denne gruppen. Det vil gi universiteter, høyskoler og fagskoler mest mulig fleksibilitet til å vurdere den enkelte søknad for opptak til neste studieår, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding

Det er den enkelte institusjon som behandler søknadene og vurderer søkernes kvalifikasjoner. I tillegg vil regjeringen legge frem et nullalternativ, og beskrive hvilket handlingsrom som universiteter og høyskoler har uten at regelverket endres. Høringen vil bli sendt ut snarlig. 

NTNU, UIB og UiO får flest av de ekstra plassene

I mars ba Kunnskapsdepartementet alle universitetene og høyskolene om å melde inn kapasitet til å ta imot ekstra studenter. Basert på dette og et godt begrunnet forslag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, er nå fordelingen av de 1000 ekstra studieplassene klare.

– Jeg er glad for at universitetene og høyskolene har kastet seg rundt for å ta imot studenter på flukt. Vi ser at mange strekker seg langt for å lage gode tilbud tilpasset de nye studentene, med flere kurs på engelsk, fleksible løsninger og tilpassede undervisningsopplegg, sier Borten Moe.

En del av den økte utdanningskapasiteten skal brukes til kompletterende utdanninger.  Flyktninger med sykepleier-, lærer- eller ingeniørutdanning fra land utenfor EU og EØS trenger ekstra utdanning for å få godkjent utdanningen og utøve yrket sitt i Norge. I stedet for å måtte ta hele utdanningen på ny, kan de ta kompletterende utdanning ved OsloMet eller NTNU.

Kan omfordele plassene etter behov

Fordi det er vanskelig å vite på forhånd akkurat hvor de ukrainske flyktningene vil bli bosatt og hvor de ønske å studere, er det stor sjanse for at fordelingen av studieplasser ikke treffer helt. Derfor er planen å be om en tilbakemelding fra institusjonene senhøsten 2022 som grunnlag for å omfordele den ekstra kapasiteten som eventuelt blir stående ubrukt til institusjoner med større etterspørsel.

Her er fordelingen av de nye studieplassene:                    

 

Institusjon

Antall studieplasser

Universiteter

 

Nord universitet

40

NMBU

30

NTNU

140

OsloMet

80

UiT – Norges arktiske universitet

40

Universitetet i Agder

40

Universitetet i Bergen

125

Universitetet i Oslo

100

Universitetet i Stavanger

50

Universitetet i Sørøst-Norge

70

Vitenskapelige høyskoler

 

Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo

8

MF vitenskapelig høyskole

6

Høgskolen i Molde

30

Kunsthøyskolen i Oslo

2

Norges handelshøyskole

15

Norges musikkhøgskole

4

VID vitenskapelig høyskole

10

Høyskoler

 

Høgskolen i Innlandet

50

Høgskolen i Volda

10

Høgskolen i Østfold

30

Høyskolen Kristiania

50

Høgskolen på Vestlandet

50

NLA Høgskolen

 

• Les mer om Ukraina og Russland i Uniforum: 

Opprettar 1000 nye studieplassar som fylgje av flyktningestraumen frå Ukraina

Erik Møse skal lede FNs Ukraina-gransking

Ukrainske, russiske og kviterussiske studentar i Noreg får økonomisk støtte

Stølen sendte brev til Russland: – Tydelig i vår fordømmelse

UiO-forskar spår ein langvarig krig i Ukraina

Rektor om Ukraina: – Nå må vi legge et løp som gjør at vi kan bidra i relativt stort omfang

Regjeringen fryser det akademiske samarbeidet med Russland

– Den internasjonale domstolen i Haag kan erklæra Russlands invasjon som illegitim

UiO set av 10 millionar kroner til Ukraina-beredskap

Emneord: Ukraina, Studentforhold
Publisert 25. mai 2022 12:16 - Sist endra 25. mai 2022 12:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere