UiO set av 10 millionar kroner til Ukraina-beredskap

Russlands invasjon av Ukraina kan føra til ekstra oppgåver for UiO. – Derfor har me øyremerkt 10 millionar kroner til dette, opplyser rektor Svein Stølen.

Universitetsstyret, dekanar og direktørar står framfor Aulaen

HJELP: 10 millionar kroner skal UiO øyremerka til moglege konsekvensar av Ukrainia-krigen, fortel rektor Svein Stølen.  Biletet er frå velkomstseremonien for nye studentar i august i fjor. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

I dag avgjer regjeringa om Noreg skal stansa alt internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid med Russland på grunn av invasjonen av Ukraina. Frå før er det klart at regjeringa vil suspendera alt akademisk samarbeid med russiske partnarar. Samtidig vil regjeringa verna forskar-til -forskar-samarbeidet.

– Vil bli behov for ein dugnad

Universitetet i Oslo har fleire studentar frå Ukraina. No førebur universitetet seg på å gjera seg klar til å ta på seg det ekstra arbeidet konsekvensane av Ukraina-konflikten vil gi.

– Det er grunnen til at UiO no har sett av 10 millionar kroner som skal møta denne situasjonen, fortel rektor Svein Stølen til Uniforum. Han kom først med det nyhendet då han opna seminaret Krig i Europa i regi av Partnarforum i går ettermiddag.

– Det vil bli behov for ein dugnad for å kunna ta imot studentar og akademikarar frå Ukraina. Me vil gjera dette for å ta vårt ansvar. Og det er viktig å få gjort dette no, og derfor har eg som rektor tatt denne avgjerda. Det er heilt innanfor mandatet til rektor. Universitetsstyret vil bli nærare orientert på møtet tysdag 8. mars, og eg reknar med at dei stiller seg fullt og heilt bak dette, seier Svein Stølen.

Vurderer nye tiltak i dag

Regjeringa skal altså vurdera nye tiltak innan universitets- og høgskulesektoren på regjeringskonferansen i dag torsdag 3. mars, skreiv Universitetsavisa tysdag kveld. Det som kan bli vurdert er reaksjonar mot Russland i forskingsprogram og andre internasjonale fora. Dei vil også søkja råd hos regjeringskollegaer i EU.

– Så er me også svært opptatt av situasjonen til studentane oppi dette, sa statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel til avisa. Per i dag finst det om lag 680 russiske og 235 ukrainske studentar ved norske høgare utdanningsinstitusjonar, melder Universitetsavisa.

– Kan koma mange ukrainske flyktningar

 Statssekretæren ser ikkje bort frå at det vil vera naudsynt å forlengja opphaldsløyva til dei studentane som måtte ynskja det og kunna bidra økonomisk til utsette studentar.

– Det er noko som vil bli vurdert. Me må elles ta høgd for at det kan koma mange ukrainske flyktningar hit til landet i tida som kjem. Dette vil bli gjort gjenstand for ei samla vurdering, sa Oddmund Løkensgard Hoel til avisa.

• Les melr om Ukraina og Russland i Uniforum: 

Tidlegare forsvarssjef: – Truleg er dette byrjinga på slutten av Putins regime

Suspenderer akademisk samarbeid med Russland

Russland kan bli stengt ute frå Horisont Europa

Universitetet i Tromsø fratok Sergei Lavrov æresdoktoratet

DEBATT: Universitetets ansvar

UiT-styret holder ekstraordinært møte om Lavrovs æresdoktorat

UiO heiser Ukrainas flagg

– Russland er blitt et klassisk diktatur

LEIAR: Ein maktsjuk mann som set verdsfreden i fare

Anniken Huitfeldt: –  Det gjeld å unngå at Russland får eit påskot til ein offensiv mot Ukraina

Hva vil en krig i Ukraina få å si for Norge?

 

Emneord: Ukraina, Russland, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 3. mars 2022 11:02 - Sist endra 1. juni 2022 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere