UiT-styret holder ekstraordinært møte om Lavrovs æresdoktorat

I høst overrakte UiT-rektor Dag Rune Olsen det synlige beviset på æresdoktoratet til Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Det ble tildelt ham i 2011, men i lys av invasjonen av Ukraina, skal UiT-styret vurdere æresdoktoratet.  

Portrett av en mann med briller og slip og dressjakke

VURDERER LAVROVS ÆRESDOKTORAT: UiT-rektor Dag Rune Olsen skal sammen med styret vurdere hva som skal skje med Sergei Lavrovs æresdoktorat ved universitetet. Her får Lavrov utdelt diplomet fra UiT-rektor Dag Rune Olsen. (Arkivfoto) 

Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT

Det er i morgen ettermiddag styret for Universitetet i Tromsø skal komme sammen til et ekstraordinært møte for å ta opp til ny vurdering æresdoktoratet til Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Det melder universitetet i en pressemelding. 

"Det vil bli avholdt et ekstraordinært styremøte ved UiT Norges arktiske universitet mandag 28. februar 2022."

Av saklisten går det fram at æresdoktoratet til Sergei Lavrov er en av to saker som skal behandles, og det eneste som skal strømmes på uit.no

Saksliste:

  • OS 7/22 Rektors orienteringer – strømmes ikke, oppstart kl. 15:30
  • S 8/22 Lavrovs æresdoktorat – strømmes, oppstart kl. 16:15

Delelinjeavtale gav æresdoktorat

Sergei Lavrov fikk tildelt æresdoktoratet sammen med daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i  2011 for at de endelig hadde fått i havn en avtale om delelinjen i Barentshavet. 

Det var i går ettermiddag Universitetet i Tromsø sendte ut den første meldingen om at universitet så for seg muligheten til å vurdere æresdoktoratet til Sergej Lavrov etter at Russland startet en storstilt angrepskrig på nabolandet Ukraina torsdag 24. februar. 

I pressemeldingen går det klart fram at det er de siste dagenes utvikling i konflikten med Ukraina som er bakgrunnen.  "UiT Norges arktiske universitet stiller seg bak fordømmelsen av den russiske invasjonen i Ukraina. Styret ved UiT vil sammen med universitetsledelsen diskutere æresdoktortittelen til utenriksminister Lavrov" . 

I meldingen understreker også UiT-ledelsen at de står fullt og helt bak Universitets- og høgskolerådets fordømmelse av Russlands invasjon av Ukraina. 

"UiT Norges arktiske universitet har denne uken sluttet seg til Universitets- og høgskolerådets fordømmelse av det russiske angrepet på Ukraina:

«Invasjonen av Ukraina er et grovt brudd på folkeretten. Norge må bidra til å sikre demokrati og menneskerettigheter. Universitetene og høyskolene er institusjoner som skal bidra til dette. Universitets- og høgskolesektoren i Norge står for ytringsfrihet, respekt og samarbeid. Vi vil opprettholde de verdiene i møtet med denne krigen og ber derfor Russland om å trekke seg tilbake og avslutte krigen nå!»

UiT viser til at årsaken til at han i sin tid fikk tildelt æresdoktoratet altså var at Lavrov og daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde klart å få i stand en historisk avtale om delelinjen i Barentshavet.  

"Dette har ikke endret seg, og det er heller ingenting i UiTs nåværende regelverk for æresdoktorer som åpner for å kalle tilbake tidligere utnevnelser, står det i lørdagens pressemelding. 

– Viktig og riktig

Rektor Dag Rune Olsen hilser debatten om Lavrovs æresdoktorat velkommen.

– Russlands invasjon av Ukraina og utenriksminister Lavrovs rolle gjør at det nå er både viktig og riktig at det blir reist en debatt om Lavrovs æresdoktortittel ved UiT, sier rektor ved UiT, Dag Rune Olsen. 

Nå er altså det ekstraordinære styremøtet berammet til i morgen, mandag 28. februar klokken 15.30. Klokken 16.15 begynner den delen av møtet som handler om tildelingen av æresdoktoratet til Sergei Lavrov i 2011. 

• Les mer om Ukraina og Russland i Uniforum: 

UiO heiser Ukrainas flagg

– Russland er blitt et klassisk diktatur

LEIAR: Ein maktsjuk mann som set verdsfreden i fare

Anniken Huitfeldt: –  Det gjeld å unngå at Russland får eit påskot til ein offensiv mot Ukraina

Hva vil en krig i Ukraina få å si for Norge?

– Noreg må stå fast på folkeretten

Gahr Støre fryktar dei store landa vil ta seg meir til rette

Norske studenter fordømmer russisk invasjon og innblanding i Ukraina

Europaminister: Ukraina-krisa er den viktigaste testen EU har opplevd

Emneord: Ukraina, Russland Av Martin Toft
Publisert 27. feb. 2022 20:58 - Sist endra 1. juni 2022 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere