Universitetet i Tromsø fratok Sergei Lavrov æresdoktoratet

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov er fratatt æresdoktoratet ved Universitetet i Tromsø. Det vedtok et enstemmig styre i ettermiddag. 

ENSTEMMIG: Det var et enstemmig styre ved Unversitetet i Tromsø som i dag vedtok å frata Russlands utenriksminister Sergei Lavrov æresdoktoratet fra universitetet.

Foto: Skjermdump fra srømming

Det var i 2011 Russlands utenriksminister Sergei Lavrov fikk et æresdoktorat ved Universitetet i Tromsø for å ha fått i havn en avtale om delelinjen i Barentshavet. Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre fikk også et æresdoktorat med samme begrunnelse.  Den gangen kunne ikke Lavrov være til stede, men da han besøkte Tromsø i fjor høst, fikk han utdelt æresdoktordiplomet fra UiT-rektor Dag Rune Olsen. Etter Russlands invasjon av Ukraina har det kommet krav fra mange hold om at Lavrov måtte fratas æresdoktoratet.  Derfor ble det holdt et ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Tromsø i ettermiddag. På sakslisten stod en ny vurdering av æresdoktoratet til Sergei Lavrov. 

"Brudd på folkeretten og et uprovosert angrep"

På møtet i universitetsstyret var det  full oppslutning om å frata Russlands utenriksminister Sergei Lavrov æresdoktoratet ved Universitetet i Tromsø,

I det enstemmige vedtaket begrunnes det med Sergei Lavrovs medansvar for den russiske invasjonen av Ukraina som er et brudd på folkeretten og  et uprovorsert angrep på en selvstendig demokratisk stat. 

"1. Den russiske invasjonen av Ukraina er et brudd på folkeretten og et uprovosert angrep på en selvstendig demokratisk stat. På bakgrunn av den russiske utenriksminister Sergei Lavrov sitt medansvar for invasjonen, fratar universitetsstyret ham tittelen æresdoktor (doctor honoris causa) ed UiT Norges arktiske universitet.  

2. Universitetsstyret ber om det til neste ordinære styremøte blir laget et notat som gir styret mulighet til å diskutere retningslinjene for utnevning av æresdoktorer ved UiT."

Det var ikke rektor Dag Rune Olsen, men stedfortredende rektor Camilla Brekke som la fram det første utkastet til vedtak som etter en del mindre endringsforslag, ble vedtatt av universitetsstyret.  

– En fordømmelse av det russiske regimiet, ikke av det russiske folket

I diskusjonen før vedtaket ble fattet, understreket styrerepresentant Maren Irene Gåre Bakkevoll at det var viktig å være klar over at krigen i Ukraina ikke er en krig ført av det russiske folket, men av  Vladimir Putin og hans regime.

– Vi gjør dette i solidaritet med russere som protesterer i gatene. Russiske studenter og ansatte må være klar over at dette er en fordømmelse av det russiske regimet og ikke av det russiske folket, slo hun fast. 

Styreleder Marianne Johnsen gav henne honnør for å ha påpekt dette. 

Styremedlem Ketil Zachariassen viste til at Lavrov ble tildelt æresdoktoratet for arbeidet med å få på plass delelinjeavtalen i Barentshavet. 

– Den var bra for UiT, for Norge og for Russland. Lavrov har gått i feil retning. Derfor slutter jeg meg til forslaget til vedtak, sa han.  

ÆRESDOKTORAT: Her får Russlands utenriksminister Sergei Lavrov utdelt diplomet for æresdoktoratet fra UiT-rektor Dag Rune Olsen i fjor høst.Nå har universitetsstyret vedtatt å frata ham æresdoktoratet på grunn av medansvaret for invasjonen av Ukraina.  (Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT)

– Ikke forenlig med UiTs verdier

Også Aili Keskitalo brukte sterke ord om den russiske utenriksministeren. 

– Å ha en æresdoktor som er ansvarlig for menneskerettighetsbrudd, kan ikke være i overenstemmelse med UiTs faglige profil, der vi også har et fredsstudium, sa hun.

Og styremedlem Christian Chramer var like sterk i sin fordømmelse av Sergei Lavrov. 

– Æresdoktoratet ved UiT henger høyt etter et langsiktig og gjensidig samarbeid. Etter invasjonen av Ukraina vil ikke æresdoktoratet til Lavrov være forenlig med UiTs verdier, mente han.

Styremedlem Jonas Stein syntes også det var riktig å frata Lavrov æresdoktoratet. 

– Det er ingen tvil om at Russlands angrep på Ukraina er et brudd på folkeretten og et brudd på menneskerettighetene. Også USA og Canada har lagt beslag på verdiene til Putin og Lavrov. Millioner av personer er dratt på flukt. Derfor støtter jeg at æresdoktoratet blir tatt fra ham, sa Jonas Stein. 

Da det enstemmige vedtaket var gjort, konkluderte styreleder Marianne Johnsen med følgende ord: 

– Da har vi gjort et historisk vedtak.  Jeg takker for en god dialog gjennom hele helgen, sa hun.

• Les mer om Ukraina og Russland i Uniforum: 

UiT-styret holder ekstraordinært møte om Lavrovs æresdoktorat

UiO heiser Ukrainas flagg

– Russland er blitt et klassisk diktatur

LEIAR: Ein maktsjuk mann som set verdsfreden i fare

Anniken Huitfeldt: –  Det gjeld å unngå at Russland får eit påskot til ein offensiv mot Ukraina

Hva vil en krig i Ukraina få å si for Norge?

– Noreg må stå fast på folkeretten

Gahr Støre fryktar dei store landa vil ta seg meir til rette

Norske studenter fordømmer russisk invasjon og innblanding i Ukraina

Europaminister: Ukraina-krisa er den viktigaste testen EU har opplevd

 

 

 

 

Emneord: Russland, Ukraina, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 28. feb. 2022 18:09 - Sist endra 1. juni 2022 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere