Nettsider med emneord «Studentforhold» - Side 8

Ein mann i kvit frakk står midt i øvingsrommet for tannlegestudentane
Publisert 2. mars 2020 04:30

Det odontologiske fakultetet har oppretta eit mellombels smittevernutval som ein fylgje av utbrotet av koronaviruset i Kina, Sør-Korea og mange andre land.   – Nyleg frårådde me fem tannpleiarstudentar å dra på praksis til Tanzania, seier utvalsleiar Morten Enersen til Uniforum.

Ein mann sit ved eit skrivebord og ser alvorleg inn i kameraet
Publisert 2. mars 2020 16:12

Medisinstudentar som har hatt praksis på Augeavdelinga ved Ullevål sykehus blir no bedne om å halda seg heime i to veker etter at fem tilsette der er smitta av koronaviruset. Derfor har UiO sett sentral beredskap, opplyser universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Dette er hovudbygningen til Det medisinske fakultetet ved UiO
Publisert 9. mars 2020 18:20

20 nye medisinstudentar frå Universitetet i Oslo som hadde undervisning på Sunnaas sykehus 6. mars må i karantene. Grunnen er at ein av dei to koronasmitta tilsette på sjukehuset var tre dagar på jobb, før smitta blei oppdaga.

Publisert 10. mars 2020 16:14

2000 studenter er sendt hjem fra Øya og Tunga i Trondheim mens NTNU forsøker å få oversikt over koronafaren.

Publisert 11. mars 2020 12:54

Mest mogleg undervisning skal gå føre seg digitalt på Universitetet i  Oslo frå torsdag 12. mars. Alle tilsette får råd om å arbeida heimifrå, så sant dei kan det.  Det er to av tiltaka UiO-leiinga no set i verk for å hindra koronasmitte.

Publisert 12. mars 2020 12:31

All normal undervisningsaktivitet ved Universitetet i Oslo skal opphøre fra fredag 13.mars 2020. Fra i morgen skal undervisning gis digitalt. Det har universitetsledelsen bestemt.

Publisert 17. mars 2020 02:00

– Vi blir involvert i prosessene og blir løpende spurt til råds i saker som angår studentene. Det sier leder for Studentparlamentet, Christen Andreas Orvin Wroldsen

Publisert 26. mars 2020 09:38

Statsråd Henrik Asheim lover å legge fram forslag for Stortinget for å hjelpe studenter som får problemer fordi de har mistet deltidsjobbene sine.

Ei kvinne står med armene i kors
Publisert 26. mars 2020 16:43

Studenter som har mistet arbeidsinntekt vil kunne ta opp ekstra lån, men får ikke stipend. – Dette er utrolig skuffende, og ingen krisepakke, slik jeg ser det, sier Åste Solheim Hagerup, leder for Studenttinget NTNU.

En mann sitter bak skrivebordet med en bærbar PC foran seg.
Publisert 2. apr. 2020 12:45

Det blir kun digital undervisning på UiO frem til sommeren, opplyser universitetsdirektør Arne Benjaminsen. 

En mann som sitter ser inn i kameraet mens hans snakker og bruker hendene
Publisert 14. apr. 2020 01:00

– Vi mener det er urimelig hvis de som stiller opp skal få et økonomisk tap på det. Derfor gjør vi denne endringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 

Publisert 15. apr. 2020 13:25

Ansa ønsker å valutajustere studiestøtten for norske studenter i utlandet, uansett i hvilken retning justeringen slår ut.

Ein mann står med Bergen sentrum i bakgrunnen
Publisert 18. apr. 2020 13:08

Andreas Trohjell frå Universitetet i Bergen er  i dag valt til leiar for Norsk studentorganisasjon.  Lisa Maria Mandlfloen frå Høgskolen i  Innlandet stilte som motkandidat, men tapte røystinga. 

Mange studentar er samla på Universitetsplassen i sentrum
Publisert 24. apr. 2020 09:30

Universitetet i Oslo har i år ein auke på 16 prosent søkjarar. Kvar studieplass har 3,41 søkjarar. I heile Noreg er auken på 8,7 prosent medan det er 2,6 søkjarar til kvar studieplass.  Det viser søkjartala for 2020. 

Ein mann med briller snakkar
Publisert 24. apr. 2020 13:52

Det nye studieprogrammet Filosofi, politikk og økonomi  på Universitetet i Oslo får 37 søkjarar til kvar av dei 15 plassane. – Det er eit utruleg resultat, synest Olav Gjelsvik som leier studieprogrammet.

Et utebilde fra Vestgrensa studentby i Oslo
Publisert 5. mai 2020 15:49

– Vi har ennå ikke merket noen endring i antall boligsøknader. Det opplyser boligdirektør Gunn Kirsti Løkka i SiO til Uniforum. Ferske studenter ønsker de plass til i et eget hus til høsten.

Publisert 7. mai 2020 10:00

Flere studenter blir raskere ferdig, rekordmange tar doktorgrad og færre enn før er midlertidig ansatt ved universiteter og høyskoler. Det viser årets Tilstandsrapport for høyere utdanning.

Publisert 7. mai 2020 16:01

Regjeringen utsetter tidspunktet for vurdering av forsørgerevnen for utenlandske studenter i Norge til 1. oktober 2020.

Fleire personar av begge kjønn står bak eit bord og serverer frukost til studentar
Publisert 7. mai 2020 20:30

– Det blir ei glede å kunna ynskja studentar tilbake på campus. Det seier UiO-rektor Svein Stølen etter at regjeringa har gitt klarsignal til at universiteta og høgskulane gradvis kan opna dørene for studentar og tilsette frå neste veke.

Publisert 11. mai 2020 00:24

Universitetet i Oslo avlyser all vanlig studentutveksling til høsten. Rektor Svein Stølen beklager det, men  ser seg nødt til å gjøre det på grunn av koronasmitten i Europa og i resten av verden. 

Ein mann står framfor ein stol og støttar seg med hendene på rygglenet
Publisert 11. mai 2020 16:50

Internasjonale studentar på UiO som har mista deltidsjobben sin, kan no søkja om eit stipend på 10 000 kroner som skal dekkja husleige og mat.

Publisert 12. mai 2020 16:07

Regjeringen vil opprette 5000 ekstra studieplasser. Rundt 1100 av disse plassene skal opprettes på helse- og sosialutdanninger. Hvordan studieplassene skal fordeles blir klart om kort tid.