Fire studenter fikk vurdert sin skikkethet i retten

I 2018 ble det behandlet fire saker i retten som omhandlet studenter som ble ansett uskikket og dermed utestengt fra studiet. Én av studentene fikk medhold i retten.

VURDERTE SKIKKETHET: En psykologistudent fikk behandlet saken sin i Oslo tingrett i 2018.

Foto: Wikimedia Commons

Nylig kom dommen i rettssaken der en sykepleierstudent klaget inn sin utestengelse til Nord-Troms tingrett.

Studenten fikk ikke medhold. Les mer om saken her.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, ettersom ankefristen ikke er utløpt.

Fire saker

Ifølge Regjeringsadvokaten er dette én av de fire sakene om skikkethet som enten ble avgjort i 2018, eller der søksmålet ble mottatt i 2018, skriver Universitetsavisa

Disse studentene hadde blitt utestengt fra studiene sine fordi de ble ansett som uskikket til yrket.

Alle fire hadde klaget avgjørelsen inn til Felles klagenemnd uten å få medhold, og deretter gått til sivilt søksmål.

Les også: Mener Felles klagenemnd gir for kort utestengelse

Én av sakene, der det nylig falt dom i Nord-Troms tingrett, gjaldt skikkethet hos sykepleierstudent. Én gjaldt skikkethet hos lektorstudent, og to omhandlet psykologistudenter.

Les også: Svært få studenter blir vurdert som uskikkede

Vant saken

I én av sakene førte søksmålet fram. Det var en lektorstudent som gikk til sivilt søksmål i Bergen tingrett.

Denne studenten hadde tidligere dommer på rullebladet, og dette var bakgrunnen for at Felles klagenemnd vedtok å stenge vedkommende ute fra studiet.

Retten mente imidlertid at studenten hadde endret livsførsel i stor grad etter disse dommene. De mente at vedtaket var mangelfullt og utilstrekkelig begrunnet, og at det var sannsynlig at vedkommende kunne gjøre en god jobb i yrket. De fastslo at vedtaket til Felles klagenemnd var ugyldig.

Dommen er ikke anket, og altså rettskraftig.

Anket til lagmannsretten

En annen sak, som omhandlet utestengelse av en psykologistudent, ble behandlet i Frostating lagmannsrett i 2017. I dette tilfellet var det staten som anket saken til lagmannsretten, etter at studenten fikk medhold i tingretten.

I lagmannsretten ble Felles klagenemnds vedtak opprettholdt.

Studenten anket saken til Høyesterett i 2018, men Høyesteretts ankeutvalg avslo i 2018 å fremme anken, og dommen er dermed rettskraftig.

Det betyr at Felles klagenemnds vedtak om å utestenge psykologistudenten fra studiet i tre år, står ved lag.

Dommen legger vekt på at studenten har problemer med kommunikasjon og sosiale ferdigheter, noe som vil være problematisk i dette yrket.

Seksualiserende adferd

En annen psykologistudent fikk behandlet saken sin i Oslo tingrett i 2018.

Her støttet tingretten Felles klagenemnds vedtak om utestengelse i tre år. Denne dommen er nå rettskraftig, og det betyr at Felles klagenemnds vedtak står ved lag.

Bakgrunnen for utestengelsen var her seksualiserende adferd og manglende forståelse for tilbakemeldinger. Retten er enig i at dette kan utgjøre en risiko for skade på fremtidige pasienter.

Emneord: Studentforhold, Studentsaker Av Mari Rian Hanger /Universitetsavisa
Publisert 22. jan. 2019 04:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere