Vil ha fri universitetspresse

- Tiden er nå kommet for å sikre den redaksjonelle friheten ved Universitetet i Oslo. Behovet for frie presseorganer ved læreanstalten har økt som følge av den senere tids konsentrasjon av makt hos universitetsledelsen, uttaler Kristian Gundersen som ønsker at fagpressens redaktørplakat også skal gjelde for Uniforum.

GARANTI: - Redaktørplakaten kan være en garanti for full redaksjonell frihet for både Apollon og Uniforum også i framtida, mener redaktørene Martin Toft . (t.v.) og Johannes W. Løvhaug .
Foto: Ola Sæther

- Universitetet i Oslo har i sin snart 200-årige historie vært styrt nedenfra og opp, men er i ferd med å bli en hierarkisk linjeorganisasjon. Rettigheter på ledernes nåde holder ikke lenger, vi trenger formelle rettigheter. Det er viktig å være føre var og innføre Redaktørplakaten nå slik at man i framtida ikke utsetter maktmennesker for fristelsen til å ta kontroll med informasjonsstrømmen på UiO, fortsetter Gundersen som er representant for de vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret.

Han har tatt initiativ til at Uniforum ikke bare i praksis, men også formelt bør redigeres etter Redaktørplakaten. Problemene Universitas har opplevd i høst med studentpolitikere som har forsøkt å gripe inn studentavisas arbeid har aktualisert temaet, mener han.

- Uproblematisk

- Dersom ikke universitetsledelsen ønsker total kontroll, er en redaktørplakat uproblematisk. Uniforum har også rene informasjonsoppgaver, men det burde ikke være noe problem å kombinere dette hensynet med en slik plakat, sier Gundersen.

Alt høsten 1997 foreslo redaktørene for Uniforum og Apollon å la de to publikasjonene redigeres etter Redaktørplakaten, men uten å få gjennomslag. De fikk i stedet hver sin formålsparagraf i 1999. I Uniforum sin står det at "redaktøren delegeres myndighet til å redigere avisen i henhold til vedtatte prinsipper for universitetets informasjonsvirksomhet".

Redaktør i Apollon, Johannes W. Løvhaug, mener at den samme redaksjonelle friheten må gjelde forskningsjournalistikk som annen journalistikk.

- I praksis har vi per i dag stor grad av redaksjonell frihet, men Redaktørplakaten vil gjøre ansvarsforholdene klarere og være et sterkere vern mot utenforståendes ønsker om å styre den redaksjonelle virksomheten. En slik plakat vil dessuten være en garanti for redaksjonell frihet også i framtida, sier han. Uniforum-redaktør Martin Toft er enig.

- Det er utrolig viktig med redaksjonell frihet og fri meningsutveksling i en universitetsavis som Uniforum. Bare Redaktørplakaten kan gi avisen full troverdighet i dette spørsmålet, slår han fast.

- Universitetet trenger styring

Konstituert universitetsdirektør, Inger Stray Lien, sier til Uniforum at saken gjelder både Uniforum og Apollon.

- Jeg antar at vi vil fremme dette som diskusjonssak den 21. desember og eventuelt fatte et vedtak på neste styremøte. Det er behov for å diskutere hva som vil kunne bli konsekvensene av eventuelt å innføre Redaktørplakaten. Universitetet trenger en eller annen form for styring for å kunne gripe inn hvis en redaktør ikke forholder seg til det som skal være formålet med våre publikasjoner. Hvis dette ikke lenger skal ligge til universitetsledelsen, må vi ha en alternativ mekanisme, uttaler hun.

- Universitetsledelsen må gjøre et prinsipielt valg, mener Hilde Haugsgjerd, redaktør i Aftenposten Aften og eksternt medlem av universitetsstyret.

- Dersom man ønsker at en avis kun skal brukes som informasjonskanal for ledelsen og som debattforum, så taler det imot å innføre Redaktørplakaten. Ønsker man seg derimot en avis som skal speile og ta pulsen på universitetssamfunnet, så taler det for. Generelt gjelder at jo bredere dekning et blad har, jo større grunn er det for å la det redigeres etter redaktørplakaten, sier hun.

Emneord: Apollon, Studentforhold, Uniforum nett no, Universitetspolitikk Av Lars Hoff
Publisert 9. des. 2004 10:30 - Sist endret 10. des. 2008 16:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere