Røkke speider etter toppstudenter

Kjell Inge Røkke vil betale utenlandsstudier for norske elitestudenter. Nå finkjemmes landets universiteter og høgskoler etter de beste talentene.

TALENTJEGERE: På vegne av Kjell Inge Røkke, er Bjørn Blindheim og Mari Sofie Korslund rundt på landets universiteter, og noen høgskoler, for å finne talenter som vil søke Aker Scholarship.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono

Aker Scholarship er navnet på elitestipendet som skal deles ut fra Kjell Inge Røkke og kona Anne Grete Eidsvigs nyetablerte stiftelse.

Fakta:

Aker Scholarship:

Deles ut av stiftelsen Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes (bildet under) almennyttige stiftelse for utdanning. Stiftelsen er finansiert med gaver fra TRG AS, et familieselskap eiet av familien Røkke. TRG AS eier 68 prosent av aksjene i Aker ASA

Akademisk komite:

Disse utgjør akademisk komite for Aker Scholarship og gir råd om hvem som bør få stipend:

  • Anne-Lise Børresen-Dale, professor i tumorbiologi ved det Medisinske fakultet ved UiO og seksjonsleder ved Oslo Universitetssykehus. 
  • Iver B. Neumann, professor i Internasjonale relasjoner ved London School of Economics (LSE).
  • Kjell G. Nyborg, professor i finans, Universitetet i Zurich. 
  • Trygve Helgaker, professor i teoretisk kjemi ved UiO og direktør ved «Center for Theoretical and Computational Chemistry (CTTC)»
  • Asgeir J. Sørensen, professor i marin teknologi ved NTNU og direktør ved «Center for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)»
  • Finn Berg Jacobsen, statsautorisert revisor med lang fartstid fra norsk næringsliv

Stipendene vil dekke alle kostnader ved å studere ved utvalgte prestisjeuniversiteter i utlandet for talentfulle norske studenter på master- og phd-nivå.

Rundt i landet

De siste ukene har de to ansatte i Aker Scholarship, daglig leder Bjørn Blindheim og rådgiver Mari Sofie Korslund, reist rundt til landets høyere utdanningsinstitusjoner for å rekruttere topp-studenter som vil søke på stipendene, som har søknadsfrist 20. oktober.

De har blant annet vært på universitetene i Oslo og Tromsø, NMBU på Ås, Norges Handelshøyskole i Bergen og NTNU i Trondheim.

De har ikke hatt noe arrangement på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), men sier at det ikke betyr at de ikke tror det kan være kandidater derfra.

— Det er helt sikkert enkelte studenter her også som kunne være aktuelle, sier Blindheim, når Khrono møter ham og Mari Sofie Korslund på kafe på campus Pilestredet på HiOA.

De Norge trenger

— Vi ser etter alle typer talentfulle studenter som kanskje ellers ikke ville hatt råd til kostbare studier på de beste universitetene utenlands. Vi ønsker å legge til rette for at disse, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn, skal få mulighet til å få det aller beste som finnes av studietilbud, sier Bjørn Blindheim.

— De vi ser etter er de Norge vil trenge framover, som har visjoner og kunnskap og ønske om å være med og forme samfunnet framover, sier han.

Dekker alt

Studenter på alle fagfelt er aktuelle, og målet er i første omgang å sende ut 20 talenter hvert år. Etterhvert er ambisjonen løpende finansiering av cirka 100 studenter. Og studentene får dekket tilnærmet alle kostnader utover det Lånekassen gir i stipend. På den måten skiller Akers Scholarship seg fra andre norske utdanningsstipender.

— Vi utlyser ikke noe bestemt beløp, det blir avgjort på individuell basis, men målet er at de ikke skal trenge å ta opp studielån, sier Blindheim.

Godt mottatt

Han sier at de har fått god respons når de har vært rundt i landet, sist i Tromsø.

— Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger, både fra studenter, ansatte og rektorer. Man kunne tenke seg at noen var skeptiske til å sende ut de beste studentene, men slik er det ikke. Uansett er det så få det gjelder, og når de kommer tilbake bringer de med seg både ny kunnskap og viktige kontakter som kan føre til at universitetene her hjemme får samarbeid med de beste ute, sier han.

Stipendprogrammet virker som det er snytt ut av regjeringens satsing på fremragende utdanning.

— Vi ser at det passer godt inn i satsingen på fremragende miljøer, men dette er noe Kjell Inge Røkke har tenkt på gjennom flere år. Familien ønsker på denne måten å gi et bidrag tilbake til det norske samfunnet.

Ni på listen

Foreløpig er det ni utenlandske universiteter på Aker Scholarships liste, de fleste i USA, men England og Singapore er også med.

— Vi begynner med disse, men det kan bli flere etterhvert, blant annet i Asia. Nå må vi først gjøre oss kjent hos de vi har valgt ut, slik at de skjønner at det kommer virkelig gode studenter via oss, sier han.

For det er ikke bare penger Kjell Inge Røkke og Aker tilbyr. De hjelper også til med søknadsprosessen og følger opp underveis i studiene. Studentene søker først stipend og forteller hvilke av de ni universitetene de vil søke på, og hvis de blir valgt ut, får de hjelp med å søke opptak ved det aktuelle universitetet. Kommer de ikke inn, så blir det ingen penger.

— Vi har allerede kommet i dialog med en del talenter som har kommet inn ved prestisjeuniversiteter, men som må si fra seg plassen på grunn av kostnadene. Bare studieavgiften utgjør gjerne flere hundre tusen på disse universitetene, sier Blindheim.

Alle fagfelt

Han kan ikke si hvor mange søknader som er kommet inn, men siden det bare er en måneds tid siden stipendet ble lansert, er det ikke sikkert at de klarer å sende så mange som 20 allerede første året. 

— Vi har fått søknader fra helt ulike fagområder, og er åpne for mange flere. Man vet aldri hvor talentene er - de kan være både på universiteter og høgskoler og innen alle fagområder, sier han.

Stipend kan søkes av studenter på alle fagområder.

Det dekker alt studiet koster, slik at man normalt ikke vil trenge å ta opp studielån.

Gjelder master- eller phd-studier ved følgende ni universiteter: Caltech, MIT,  Harvard, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS)

 

Emneord: Studentsaker, Studentforhold Av Hege Larsen/Khrono
Publisert 12. okt. 2015 10:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere