6415 studenter venter fortsatt på studentbolig

Denne uken står 6415 i kø for å få studentbolig. Det er en nedgang på 3937 studenter sammenlignet med i fjor.  – Tallene viser at det fortsatt er et stort behov for å bygge flere studentboliger, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell.

En mann står med armene i kors med Bergen sentrum i bakgrunnen

FÆRRE VENTER PÅ BOLIG:  – Det er viktig at disse tallene ikke blir en hvilepute, men at regjering og storting fortsetter sin satsing på bygging av studentboliger, sier Andreas Trohjell, leder for Norsk studentorganisasjon. 

Foto: Henriette Frøysland-Thorkildsen/Studvest

Historisk satsing på studentboliger over flere år og færre utenlandsstudenter. Det mener Kunnskapsdepartementet er årsakene til at antallet studenter på venteliste har gått nedover. På dette tidspunktet i fjor stod 10352 i kø, i år står 6415 i kø for å få studentbolig, og det er en nedgang på 3937 studenter, står det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

– Færre i kø i år enn i fjor

- Det er gode nyheter at færre står i kø for å få seg et godt sted å bo. I tillegg til å være et tak over hodet er også studentboliger et godt sted for å få seg nye venner i ny by på tvers av studiested og utdanningstype. I år har 13 076 fått plass i studentbolig, samtidig som færre står i kø nå enn i fjor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

• Les også i Uniforum: 12810 studenter i boligkø

– Behov for flere studenboliger

Leder for Norsk studentorganisasjon Andreas Trohjell mener at dette viser at botilbudet  til studentene må bli enda bedre enn i dag.

– Tallene har en klar sammenheng med koronasituasjonen, samtidig viser tallene at det fortsatt er et stort behov for å bygge flere studentbolige. .Det er viktig at disse tallene ikke blir en hvilepute, men at regjering og storting fortsetter sin satsing på bygging av studentboliger, sier han i en pressemelding.

NSO sitt mål er at 20 prosent av norske studenter skal kunne bo i en studentbolig, og de aller fleste studenter leier privat. Nå ber han private om å gjøre en innsats. 

– Vi oppfordrer nå alle boligeiere som har mulighet til det, til å leie ut til studenter, slik at alle har et sted å bo, sier Andreas Trohjell.

I år er det satt av penger til 2200 studentboliger, og det har vært normalen i denne regjeringsperioden. Totalt har regjeringen siden 2013 gitt penger til 16 000 studentboliger, noe som er en historisk satsing, står det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Fortsatt behov for flere

Ifølge pressemedingen deler regjeringen Norsk studentorganisasjons synspunkt om at det fortsatt er behov for å bygge flere studentboliger, særlig i de store byene.

Kunnskapsdepartementet satte derfor ned en ekstern arbeidsgruppe i 2018 som har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger. Gruppen har foreslått flere endringer i hvordan vi finansierer og bygger studentboliger, og regjeringen vil følge opp rapporten i statsbudsjettet for 2021.

- Til dem som fortsatt står i kø, er det ingen grunn til å miste motet. Det er mest trykk for å få studentbolig ved semesterstart, men heldigvis ordner det seg som regel for de fleste. Bare siden 3. august har 3802 av dem som sto i kø nå fått plass, sier Henrik Asheim.

Færre utenlandsstudenter 

Det er studentsamskipnadene som tilbyr studentboliger. På grunn av koronapandemien kommer det langt færre internasjonale studenter til Norge. Tidligere har disse blitt garantert bolig gjennom samskipnadene. Disse boligene blir nå tildelt norske studenter.

Oversikt over køtall       

Studentsamskipnad

Kø 17.august 2020

Kø 15. august 2019

Agder

198

211

Vestlandet

666

234

Innlandet

221

418

Indre Finnmark*

0

0

Studentinord

41

241

Norges arktiske

1445

1528

Oslo og Akershus

2026

3528

Molde

28

172

Stavanger

45

262

Volda

203

208

Sørøst-Norge

475

570

Gjøvik, Ålesund og

Trondheim

850

2320

Østfold

202

234

Ås

15

426

TOTAL:

6415

10 352

(Kilde:Tall fra samskipnadene innhentet av Kunnskapsdepartementet)

 

Køtall 17.08.2020

   

 

Hva

Antall 2020

Antall 2019

 

Singel

3919

8719

 

Par

902

907

 

Familie

372

571

 

Internasjonale

1222

155

 

Totalt antall i studentboligkø

6415

10 352

 

Tildelt

3691*

 

 

 

*Det ble ikke innhentet info om antall tildelte boliger i tilsvarende periode i 2019

(Kilde: Tall fra studetsamskipnadene innhentet av NSO)

 

 

Emneord: Studentforhold, Studentsaker, SiO Av Martin Toft
Publisert 18. aug. 2020 15:13 - Sist endra 18. aug. 2020 23:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere