Nyheter fra oktober 2009 - Side 2

Publisert 13. okt. 2009 09:48

StatoilHydros forskerpris for 2009 er tildelt professor Jan Inge Faleide (54) på Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Han får prisen på 200 000 kroner for sin forskning på den geologiske utvikling av Norskehavet, Barentshavet og Polhavet, skriver oljeselskapet i ei pressemelding.  

Publisert 12. okt. 2009 14:26

UiOs velferdspris gikk i år til Tom Tannæs. Ifølge juryens begrunnelse for tildelingen, er han en mann som passer på at det vi helst ikke skal merke så mye til, er på plass på rett sted til rett tid.

Publisert 9. okt. 2009 15:41

Forskarar både i psykologi, ernæring, barnemedisin, nevrologi og embryologi har forska på utviklinga av hjernen kvar for seg. No startar toppforskarar i Oslo, Bergen og Trondheim eit nasjonalt nettverk for tverrfagleg forsking på utviklinga av hjernen, Norwegian Consortium on Brain Development (NCBD).  

Publisert 8. okt. 2009 14:54

En snarrådig student trykket på brannalarmen, da det begynte å brenne i en taklampe i Niels Treschows hus. Det var helt riktig reaksjon ifølge UiOs brannrådgiver, Pål Lindberg.  

Publisert 8. okt. 2009 14:07

Denne veka opna SV-kantina i Eilert Sundts hus på Blindern i heilt ny drakt. No blir det satsing på sunn og næringsrik mat. – Studentane vil gjerne betala litt meir for mat som er laga frå grunnen av, seier Alain Clérambault, administrerande direktør for Studentkafeane AS.  

Publisert 8. okt. 2009 12:10

UiO sikret seg i dag 101.-plassen på Times Higher Educations rankingliste over verdens beste universiteter. Men listen er ikke direkte god, mener rådgiver Arve Aleksandersen i Forskningsadministrativ avdeling.

Publisert 7. okt. 2009 15:24

Om nokre år kan det bli mogleg å gi pasientar medisin sjeldnare enn i dag. Årsaka er ein teknologi UiO-forskarane Jan Terje Andersen og Inger Sandlie har utvikla.– Teknologien vil kunna påverka kor ofte pasientar treng å ta medisinen sin, anten dei er heime eller på sjukehuset. På lang sikt kan det gi ganske store helseøkonomiske gevinstar, trur Andersen. Dei har nyleg inngått ein avtale med bioteknologiselskapet Novozymes.  

Publisert 7. okt. 2009 14:11

I november legg eit felles utval for universiteta fram sitt syn på kva som skal til for å ha eit godt nok system for å dokumentera utbetaling av overtid. – Me støttar universitetsleiinga i at stempling er uakseptabelt, seier NTL-leiar Ellen Dalen til Uniforum.  

Publisert 7. okt. 2009 10:25

– Mennesket lengter etter renhet, hevder billedkunstner Frithjof Hoel. Fra neste fredag kan du besøke hans utstilling ”Visions of purity” i Galleri Sverdrup.

Publisert 7. okt. 2009 09:48

For noen fører yndlingsaktiviteten til dårlig livskvalitet og svekket psykisk helse. Frode Stenseng har forsket på fritidsaktivitetenes mørke side.  

Publisert 6. okt. 2009 16:53

Dei utanlandske studentane på internasjonal helse får kurs i god kjeldebruk og bruk av eigne ord i heimeeksamenar.  – Det fører til langt færre tilfelle av oppgåver som ikkje kan godkjennast, seier professor Akthar Hussein og studiekoordinator Vibeke Christie.  

Publisert 6. okt. 2009 16:02

Antallet studenter med utenlandsk statsborgerskap i Norge har økt med over 120 prosent de siste åtte årene, ifølge tall fra Mobilitetsrapport 2009, som Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) gir ut denne uken.

Publisert 6. okt. 2009 12:18

Til tross for flere besøkende og økte inntekter, har Baroniet Rosendal de siste årene gått med underskudd. – Universitetet har et historisk ansvar for Baroniet, påpeker Baroniets styreleder, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen. Hun ber UiO øke bevilgningene.

Publisert 5. okt. 2009 09:10

Grete Klempel Startheim er tildelt Kongens fortenestmedalje i sølv. Ho fekk festa medaljen på brystet av universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på Lunsj med kultur fredag 2. oktober.  

Publisert 2. okt. 2009 14:56

Det går mot nedgang i antall doktorgrader i 2009, konkluderer NIFU STEP i doktorgradsoversikten sin for første halvår 2009. I første halvår 2009 ble det gjennomført 586 disputaser. Dette er 161 færre enn i 2008.

Publisert 1. okt. 2009 15:15

Forskning og høyere utdanning må fortsatt være ansvaret for én statsråd og et departement. Det ber Universitets- og høgskolerådet om i sitt innspill til regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, melder rådet i ei pressemelding.