Færre doktorgradsdisputaser

Det går mot nedgang i antall doktorgrader i 2009, konkluderer NIFU STEP i doktorgradsoversikten sin for første halvår 2009. I første halvår 2009 ble det gjennomført 586 disputaser. Dette er 161 færre enn i 2008.

I 2009 kan vi derfor vente en betydelig nedgang på årsbasis, mens 2008 ble et toppår i antall avlagte doktorgrader, skriver NIFU STEP i ei pressemelding.

Dersom vi legger tidligere års fordeling mellom 1. og 2. halvår til grunn, vil i beste fall måltallet på 1100 årlige doktorgrader holdes. ”Boomen” i 2008 må delvis tilskrives en opphopningseffekt i forbindelse med avviklingen av de gamle doktorgradene.

Størst nedgang ved Universitetet i Oslo og NTNU

Ved begge disse lærestedene var det vel 60 færre disputaser i 1. halvår 2009 enn i tilsvarende periode i 2008. På Universitetet i Oslo var det 203 ferdige doktorgrader våren 2009, mens det var 267 i samme tidsrom i fjor.Ved universitetene i Bergen og Tromsø var nedgangen mindre. Nedgangen gjelder alle fagområder i omtrent samme grad.


Økende kvinneandel i teknologi

I de fleste fagområdene disputerer nå om lag like mange kvinner som menn. Bare i teknologi og matematikk/naturvitenskap er kvinneandelen lavere. I 1. halvår 2009 disputerte imidlertid flere kvinner enn tidligere i teknologifag – kvinneandelen var 35 prosent, høyere enn noen gang for dette fagområdet. Kvinnenes andel av alle som disputerte i 1. halvår 2009 var 47 prosent. Dette er samme andel som i 1. halvår 2008.

Fortsatt mange utlendinger

Hver fjerde doktorgradsdisputas gjennomføres av en person med utenlandsk statsborgerskap. Andelen utlendinger gikk litt ned i 1. halvår 2009 sammenlignet med 2008.

Bare små endringer i gjennomsnittsalder

Gjennomsnittsalderen på disputastidspunktet var nærmere 39 år i 1. halvår 2009. Dette er ubetydelig høyere enn i de foregående årene. Kvinnene er noe eldre enn mennene på disputastidspunktet.

 

Emneord: Doktorgrader, Forskning
Publisert 2. okt. 2009 14:56 - Sist endret 2. okt. 2009 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere