Debatt - Side 10

Publisert 19. juni 2017 12:36

Nordiske universitetsmyndigheter kan samarbeide om en felles, nordisk standard for professorkompetanse. Det foreslår Uniforums gjesteskribent, Sigurd Allern i denne kronikken.

Publisert 13. juni 2017 12:11

Does lack of gender balance in business scholarship matter to the scholarship itself? Certainly a homogenous group may tend to suffer from groupthink and become an echo chamber.

Publisert 2. juni 2017 00:22

Valgstyrets oppgave er å gjennomføre rektor- og styrevalg ved UiO i henhold til reglementet som er vedtatt av UiO-styret, understreker leder for valgstyret, Knut Heidar i et svar til kritikken fra Uniforum-redaktør Martin Toft

Publisert 19. mai 2017 09:48

– Jeg går ikke til dette viktige vervet med binding til en enkelt fagforening, skriver Astrid Waaler Kaas.

Publisert 18. mai 2017 11:03

For mediene er og forblir han Professoren, snart i det ene emnet, snart i det andre. Det skriver Uniforums gjesteskribent Sigurd Allern om medieyndlingen Leif GW Persson.

Publisert 8. mai 2017 17:00

Vi har altså nå mulighet til å konfrontere mange av påstandene i Brundtland-rapporten med virkeligheten og derigjennom skape det vitenskapelige rom Witoszek etterlyser, skriver Nicolay Stang i dette innlegget.

Publisert 8. mai 2017 14:05

Et samfunn skal være menneskelig, inkluderende og mangfoldig, for det å være menneske innbefatter det å være mangelfull, skriver Heidi Stakset i dette innlegget.

Publisert 4. mai 2017 00:05

Men Uniforum kan ikke avkreve meg mitt syn på de ytringer jeg til enhver tid må forsvare i ytringsfrihetens navn, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen i et tilsvar til Uniforums lederkommentar.

Publisert 2. mai 2017 16:11

Forskning som setter spørsmålstegn ved en gruppe menneskers verdi, er hverken progressiv eller nyskapende, skriver stipendiat Kjersti Skarstad.

Publisert 1. mai 2017 11:40

I det siste har flere etterlyst at flere universitetsansatte kommer på banen for å diskutere Sterris synspunkter i debatten. Herrene Grue og Horns utspill er av såpass lav faglig og etisk kvalitet at vi nå bør tenke oss om to ganger før vi ønsker oss mer av dette, skriver seniorforsker Tore Wig.

Publisert 27. apr. 2017 13:02

Hvis vi skal møte framtidens utfordringer må spesialisering og bredde forenes, mener Uniforums gjesteskribent Hans Christian Paulsen, som er leder for Studentparlamentet. Hans løsning er en fireårig bachelorgrad.

Publisert 27. apr. 2017 08:54

Man skulle tro at større kontorlandskap ville bedre kommunikasjonen og aktivitetsnivået. Erfaringer fra flere land sier noe annet. 

Publisert 25. apr. 2017 17:48

Ytringsfriheten er lett å forsvare når den verner uttalelser man selv støtter. Men det kan fort bli krevende og vondt når den verner uttalelser man er rykende uenig i, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 24. apr. 2017 11:49

Det underlige er heller at medieledere som gjennom mer enn et tiår erfarte at gratisnyheter via mobilen eller hjemmesiden på nettet ga begrensete annonseinntekter, trodde at gratis-artikler via Facebook ville bli et levedyktig alternativ, skriver Uniforums gjesteskribent Sigurd Allern.

Publisert 20. apr. 2017 00:20

Trump-administrasjonen i USA er et ekstremt eksempel på fornektelse av forskningsbasert kunnskap. Vi ser imidlertid også i Norge at ledende politikere ikke vil ta inn over seg alvoret og fatte de beslutninger som skal til for å sørge for en bærekraftig utvikling, skriver Uniforum-skribent Beate Sjåfjell.

Publisert 7. apr. 2017 15:47

Vi baserte oss på oversikten over alle ansatte ved UiO som ble benyttet ved lønnsforhandlingene sist høst, skriver hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad og leder Steinar A. Sæther i Forskerforbundet  i et svar til prorektor Ragnhild Hennum.

Publisert 6. apr. 2017 12:38

Universitetet, som en demokratisk og god arbeidsplass, handler om mye mer enn valgt eller tilsatt rektor.

Publisert 6. apr. 2017 12:17

Selv med et mer nyansert bilde er jeg likevel enig med Forskerforbundet i at andelen midlertidig ansatte ved UiO er for høy, skriver prorektor Ragnhild Hennum. Hun mener Forskerforbundet kommer med upresise tall.

Publisert 5. apr. 2017 14:20

Oslo universitetssykehus, Det medisinske fakultetet og Akershus universitetssykehus trenger fortsatt et forskningsombud. Det konkluderer forskningsombud Peter Kierulf i dette innlegget.

Publisert 4. apr. 2017 16:53

Det er viktig at aviser fylgjer med på kva som skjer på OUS. For ei universitetsavis som Uniforum, er det også viktig fordi mange av dei som arbeider der, også har hovudstilling eller professor II-stilling på UiO, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft i eit svar til OUS-advokat Arne Moland.

Publisert 4. apr. 2017 13:52

Forskere og studenter står i fare for å miste tilgang til viktige tidsskrifter. Derfor må vi både bruke vår forhandlingsmakt og vurdere andre tiltak, skriver Team Graver.

Publisert 3. apr. 2017 21:45

Vi står i spagat mellom en gammel og en ny ordning. Vi betaler for abonnementer, vi betaler for å publisere og vi betaler for å lese. Dette er ikke holdbart, skriver team Stølen & Mo om Open Access.

Publisert 3. apr. 2017 14:43

Stølen har arbeidet i det skjulte, uten å oppgi hvem som er inkludert og på hvilket grunnlag folk er inkludert eller ekskludert, skriver team Graver, Sandlie og Frich om team Stølen & Mos utdanningsmanifest.

Publisert 3. apr. 2017 14:23

Den faglige autoriteten utøves ved kontroll, noe som gir akademia en splittende karakter og leder universitetet vekk fra dens grunnleggende funksjon som åndsinstitusjon, skriver Heidi Stakset i dette innlegget.

Publisert 3. apr. 2017 13:33

Faglig demokrati er mer enn bare et spørsmål om valgt/ansatt ledelse! Det dreier seg om mye mer, noe jeg prøvde å formidle i mitt tidligere innlegg, skriver sosiologiprofessor Karin Widerberg i sitt svar til Stølen og Sandmo.