Debatt - Side 10

Publisert 24. apr. 2017 11:49

Det underlige er heller at medieledere som gjennom mer enn et tiår erfarte at gratisnyheter via mobilen eller hjemmesiden på nettet ga begrensete annonseinntekter, trodde at gratis-artikler via Facebook ville bli et levedyktig alternativ, skriver Uniforums gjesteskribent Sigurd Allern.

Publisert 20. apr. 2017 00:20

Trump-administrasjonen i USA er et ekstremt eksempel på fornektelse av forskningsbasert kunnskap. Vi ser imidlertid også i Norge at ledende politikere ikke vil ta inn over seg alvoret og fatte de beslutninger som skal til for å sørge for en bærekraftig utvikling, skriver Uniforum-skribent Beate Sjåfjell.

Publisert 7. apr. 2017 15:47

Vi baserte oss på oversikten over alle ansatte ved UiO som ble benyttet ved lønnsforhandlingene sist høst, skriver hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad og leder Steinar A. Sæther i Forskerforbundet  i et svar til prorektor Ragnhild Hennum.

Publisert 6. apr. 2017 12:38

Universitetet, som en demokratisk og god arbeidsplass, handler om mye mer enn valgt eller tilsatt rektor.

Publisert 6. apr. 2017 12:17

Selv med et mer nyansert bilde er jeg likevel enig med Forskerforbundet i at andelen midlertidig ansatte ved UiO er for høy, skriver prorektor Ragnhild Hennum. Hun mener Forskerforbundet kommer med upresise tall.

Publisert 5. apr. 2017 14:20

Oslo universitetssykehus, Det medisinske fakultetet og Akershus universitetssykehus trenger fortsatt et forskningsombud. Det konkluderer forskningsombud Peter Kierulf i dette innlegget.

Publisert 4. apr. 2017 16:53

Det er viktig at aviser fylgjer med på kva som skjer på OUS. For ei universitetsavis som Uniforum, er det også viktig fordi mange av dei som arbeider der, også har hovudstilling eller professor II-stilling på UiO, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft i eit svar til OUS-advokat Arne Moland.

Publisert 4. apr. 2017 13:52

Forskere og studenter står i fare for å miste tilgang til viktige tidsskrifter. Derfor må vi både bruke vår forhandlingsmakt og vurdere andre tiltak, skriver Team Graver.

Publisert 3. apr. 2017 21:45

Vi står i spagat mellom en gammel og en ny ordning. Vi betaler for abonnementer, vi betaler for å publisere og vi betaler for å lese. Dette er ikke holdbart, skriver team Stølen & Mo om Open Access.

Publisert 3. apr. 2017 14:43

Stølen har arbeidet i det skjulte, uten å oppgi hvem som er inkludert og på hvilket grunnlag folk er inkludert eller ekskludert, skriver team Graver, Sandlie og Frich om team Stølen & Mos utdanningsmanifest.

Publisert 3. apr. 2017 14:23

Den faglige autoriteten utøves ved kontroll, noe som gir akademia en splittende karakter og leder universitetet vekk fra dens grunnleggende funksjon som åndsinstitusjon, skriver Heidi Stakset i dette innlegget.

Publisert 3. apr. 2017 13:33

Faglig demokrati er mer enn bare et spørsmål om valgt/ansatt ledelse! Det dreier seg om mye mer, noe jeg prøvde å formidle i mitt tidligere innlegg, skriver sosiologiprofessor Karin Widerberg i sitt svar til Stølen og Sandmo.

Publisert 2. apr. 2017 14:35

Svein Stølen skriver om universitetsdemokratiet og om hvordan han vil være en rektor for alle på UiO.

Publisert 2. apr. 2017 13:58

Stølen har vært markert for valgt rektor – men de lever med uenigheten og legger den til side, med en klar beskjed om at de ikke vil gjøre det til konkret politikk, skriver historieprofessor Erling Sandmo.

Publisert 31. mars 2017 22:38

Det er for meg helt tydelig at for teamet Graver og Sandlie er universitetets autonomi en overordnet verdi som utgjør selve kjernen i deres plattform, skriver sosiologiprofessor og universitetsstyremedlem, Karin Widerberg.

Publisert 31. mars 2017 16:21

NTL UiO mener at det eneste teamet som har det nødvendige engasjementet og viljen til å bevare og styrke universitetsdemokratiet, er Graver, Sandli og Frich. Det skriver Ellen Dalen, som er leder for NTL-UiO i dette innlegget.

Publisert 31. mars 2017 11:47

Team Graver, Sandlie og Frich tilbakeviser i dette innlegget det de kaller Marianne Fyhns påstand om at de ikke holder sine valgløfter.

Publisert 31. mars 2017 10:15

Vi må trene ansatte og studenter i å stå for egen forskning og mening. Det krever et godt ytringsklima som fremelsker debatt snarere enn å undertrykke uenighet, skriver team Stølen & Mo

Publisert 30. mars 2017 22:59

Jeg og mange kolleger med meg mener våre studenter fortjener langt mer enn automatisk begrunnelse, skriver Maranne Fyhn

Publisert 30. mars 2017 22:39

Rektorkandidatene bør svare på hvordan de stiller seg til Open Access. Det mener sentrale personer ved Universitetsbiblioteket.

Publisert 29. mars 2017 12:29

Vi er klar over at studentene over lang tid har stilt krav om å få samtidig begrunnelse, og at dette like mange ganger er avvist av universitetet. Hadde den offentlige forvaltning fått bestemme, ville vi neppe som borgere heller hatt krav på begrunnelse for offentlige vedtak, skriver rektorkandidat Hans Petter Graver.

Publisert 28. mars 2017 13:59

«Et levende universitetsdemokrati forutsetter også at de som har stemmerett bruker den», skriver team Stølen & Mo i dette svaret til Kristian Gundersen.

Publisert 28. mars 2017 11:44

Det kan finnes løsninger som gir studentene bedre tilbakemelding enn individuell begrunnelse. Selv har jeg god erfaring med å invitere studentene til plenumsgjennomgang av eksamensoppgavene etter at sensuren har falt, skriver Solveig Kristensen, prodekan for studier ved MN-fakultetet.

Publisert 27. mars 2017 16:59

UiO bør dermed være mye mer enn et miljøfyrtårn: UiO bør være et bærekraftsfyrtårn. Det er oppfordringen fra jussprofessor Beate Sjåfjell til rektorkandidatene Hans Petter Graver og Svein Stølen.

Publisert 25. mars 2017 10:49

Innlegget til OUS-advokat Arne Moland inneholder en rekke ubegrunnede anklager. Det skriver professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk i tilsvaret til kritikken mot ham og forskningsombud Peter Kierulf.