Debatt - Side 10

Publisert 9. mars 2017 00:58

Hvis de ansatte er universitetets viktigste ressurs, burde det å ivareta deres livskvalitet være et mål for ledelsen, skriver Mariel Aguilar-Støen i dette leserinnlegget, der hun ber om svar fra rektorkandidatene.

Publisert 8. mars 2017 15:28

Team Graver, Sandlie og Frich mener at en oppsigelse er et nederlag for enhver arbeidsgiver.

Publisert 8. mars 2017 14:13

Nils Christian Stenseth og Finn-Eirik Johansen er ikke fornøyd med gårsdagens svar fra team Graver om faste og midlertidige ansettelser.

Publisert 7. mars 2017 17:19

En fast ansatt som får forskningsmidler vil ikke være hindret i å bidra til nyrekruttering og vil heller ikke være tvunget til å ta ukvalifiserte forskere fra en pool, skriver Hans Petter Graver, Inger Sandlie og Jan Frich.

Publisert 7. mars 2017 12:25

Det er mulig team Gravers posisjon vil sanke stemmer, men vi tror Universitetet i Oslo vil stivne med en slik personalpolitikk, skriver Nils Chr. Stenseth og Finn-Eirik Johansen.

Publisert 6. mars 2017 11:24

Jeg har lært at all endring skaper nye muligheter, men også frustrasjon og usikkerhet for alle. Slik beskriver viserektorkandidat Jan Frich arbeidet med studiereformen på medisinstudiet i dette leserinnlegget.

Publisert 3. mars 2017 21:24

Forskerforbundet vil ikke støtte aktivt en av rektorkandidatene.Vi respekterer et demokratisk valg, der de ansatte selv vil gjøre seg opp en mening, skriver Belinda Eikås Skjøstad og Steinar A. Sæther.

Publisert 3. mars 2017 10:50

Team Graver, Sandlie og Frich mener at også forskere og lektorer bør ansettes etter en bred konkurranse hvor de beste søker. Etter deres oppfatning står det i motsetning til det team Stølen & Mo mener, går det fram av dette leserinnlegget.

Publisert 2. mars 2017 15:05

Team Stølen & Mo står fast på at åpen konkurranse må være det bærende prinsippet ved ansettelser på UiO. De mener rektorteamet  til Graver & Sandlie går i motsatt retning.

Publisert 2. mars 2017 14:14

Jeg får en økende arbeidsbyrde uten synlige tellekanter, strømmen av forespørsler avtar aldri, kvaliteten på vitenskapen er ikke optimal, og det er vanskelig å skille klinten fra hveten. Slik er det å drive "peer review", mener Johanne Sundby.

Publisert 28. feb. 2017 12:06

Forskningsombud Peter Kierulf imøtegår i dette innlegget kritikken fra forskningsdekan Hilde Nebb om at han har tatt parti for en av partene i rettssaken i Oslo tingrett mellom en forsker og OUS.

Publisert 28. feb. 2017 05:00

"Vi vil bygge på analysen fra Underdalutvalget som anbefaler at det avsettes strategiske midler med ulik innretning på rektor-, på fakultets- og på institutt- /senternivå", lover rektorkandidat Svein Stølen og prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo.

Publisert 27. feb. 2017 18:14

STRAFFBART: "Lyve under ed er straffbart, frata andre jobben ved å bruke løgn er også straffbart", skriver tidligere professor og student Arnved Nedkvitne i dette innlegget.

Publisert 27. feb. 2017 12:12

"Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved om automatiske begrunnelser til eksamen er god ressursbruk", skriver UiO-professorene Knut Mørken og Bjørn Stensaker og førstelektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen i dette leserbrevet.

Publisert 26. feb. 2017 20:26

"Innen seks måneder vil vi ha avklart hvor langt miljøene på UiO har kommet i arbeidet både med oppfølging av studenter underveis i studiene og med ulike former for begrunnelser av eksamenskarakterer". Det lover team Stølen & Mo i dette svaret til Marianne Fyhn og Hanne Sølna ved MN-fakultetet.

Publisert 24. feb. 2017 23:56

"Det aller viktigste er å skape en kultur hvor folk føler seg trygge og anerkjent og som de er stolte over å høre til i", skriver rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich i svaret til Marianne Fyhn og Hanne Sølna.

Publisert 23. feb. 2017 10:19

Så langt i debatten, savner vi konkretisering av utsagn og diskusjon omkring konsekvensene av tiltakene som foreslås, skriver førsteamanuensis Marianne Fyhn og seksjonssjef Hanne Sølna ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 21. feb. 2017 22:23

"Vi vil arbeide for ordninger som sikrer alle studenter samtidig tilbakemelding med begrunnelse for sensurvedtak", skriver rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich.

Publisert 21. feb. 2017 11:22

"Debatten vi nå har om lærerutdanningen ville ikke funnet sted dersom Ap i 2009 hadde latt regjeringspartner SV få gjennomføre en femårig masterutdanning", skriver statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet i dette innlegget.  

Publisert 20. feb. 2017 11:22

"Det viktigste miljøtiltaket vi kan gjennomføre ved UiO, er å innarbeide miljøperspektiv ved utforming, bygging og drift av alle bygg ved UiO", skriver rektorkandidat Svein Stølen i et svar til Jonas Nilsen fra Grønn Liste.

Publisert 20. feb. 2017 00:05

"Synden kom ikke inn i verden med Putin eller Trump", skriver Uniforums gjesteskribent Sigurd Allern i denne kronikken om "alternative nyheter".

Publisert 19. feb. 2017 21:37

"Vi vil derfor at UiO skal søke sertifisering som Miljøfyrtårn for hele virksomheten", skriver rektorkandidat Hans Petter Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich i dette leserbrevet.

Publisert 19. feb. 2017 17:30

"Vi samler oss i protest mot forestillinger om at forskningsbasert kunnskap er elitistisk og i strid med sunn fornuft", skriver rektorkandidat Svein Stølen fra team Stølen&Mo.

Publisert 17. feb. 2017 09:48

"Der hvor karakteren beror på et skjønn øker det sannsynligheten for at vurderingen er forsvarlig gjennomtenkt", skriver viserektorkandidat Jan Frich i team Graver/Sandlie & Frich i et svar til prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo fra team Stølen/Mo.

Publisert 16. feb. 2017 15:10

Arbeiderpartiet er for femårig lærerutdanning. Ap er for at lærerutdanningen skal være en masterutdanning. Men Ap har vært kritiske til innholdet i de nye utdanningene.