Nettsider med emneord «Naturhistorisk museum» - Side 4

Publisert 19. nov. 2009 09:45

Last Saturday my husband and I started the day by attending a public lecture at UiO’s Gamle festsal. During a 2 hour period we were introduced to IDA – a fossil dating back more than 47 million years.

Publisert 14. okt. 2009 16:35

– Jeg synes dette var tøft gjort, sier førsteamanuensis Jørn Hurum i en kommentar til at han er blitt tildelt Forskningsrådets formidlingspris på 250 000 kroner. Prisen blir delt ut på Forskningsrådets festaften i Konserhuset i kveld.  

Publisert 9. sep. 2009 10:09

Dei tre biblioteka til Naturhistorisk museum skal flytta saman i eit felles Naturhistorisk museumsbibliotek i Geologisk museum på Tøyen. Denne veka byrja arbeidet med å byggja om det gamle lokalet til eit moderne bibliotek. Prosjektleiar Heidi Rustad (t.h.) og bibliotekleiar Wenche Hafsahl Johansen flyttar ut den siste bokvogna.

Publisert 19. aug. 2009 10:53

Christian Brochmann er opptatt av systematikk og trives best i åpne landskap. – Jeg liker å ha oversikt, innrømmer vinneren av Universitetets forskningspris.

Publisert 17. juni 2009 11:06

– Det blir brukt akademiske hersketeknikkar mot tolkinga vår av apefossilet ”Ida!” Dei går ikkje til åtak på funnet, men på ordbruken vår og at me har brukt omgrepet ”missing link”, fortel paleontologen Jørn Hurum ved Naturhistorisk museum. Han er no mest kjend som apefossilet Idas ”far”.

Publisert 5. juni 2009 15:35

– Eg er viss på at samanslåinga til eit samla Naturhistorisk museum i 1999 var eit rett val av universitetet. Dette har styrkt musea si stilling ved universitetet og i høve til omverda, seier Elen Roaldset. I mai gjekk ho av etter ti år som museumsdirektør. No skal ho forska og arbeida for nytt veksthus

Publisert 5. juni 2009 14:55

Det 47 millionar gamle apefossilet Ida er no stilt ut i Naturhistorisk museum på Tøyen. Rundt 20 personar stod i kø då utstillinga ”Kan vi tilgi Darwin” opna i formiddag. Hovudattraksjonen er Ida.

Publisert 3. juni 2009 13:25

Rektor og universitetsdirektøren sa nei til å kjøpe Ida i 2007. Naturhistorisk museum fikk beskjed om at de selv måtte bære det økonomiske ansvaret. UiO-ledelsen angrer intet.

Publisert 28. apr. 2009 11:20

Uniforum har ved flere anledninger hatt innlegg og artikler om konservatorstilling i mykologi ved Naturhistorisk museum. Saken ble igjen behandlet på styremøte 23 april.

Publisert 30. mars 2009 11:08

Da kjempevannliljen Victoria cruziana ble oppdaget i Amazonas i 1835, vakte den så stor begeistring at det ble bygd egne veksthus for planten over hele Europa. Også Botanisk hage i Oslo fikk sitt Victoria-hus. Nå blir huset pusset opp og tilbakeført til sin opprinnelige form.

Publisert 25. mars 2009 10:43

I om lag 40 år var Gro Gulden konservator for soppsamlinga til Naturhistorisk museum på Tøyen. Etter at ho gjekk av hausten 2006 har ingen blitt tilsett i stillinga. – Det er tragisk at det skjer akkurat no når Noreg set i gang Artsdataprosjektet, seier Gulden til Uniforum.  

Publisert 10. mars 2009 11:55

Naturhistorisk museum har fått heilt nye nettsider. – For første gong står nettstaden fram som ein heilskap, der omsynet til brukarane våre er det viktigaste, seier webredaktør Torstein Helleve og seksjonssjef Geir Søli.  

Publisert 6. mars 2009 13:10

Vassing i jukselava. Gummiføtter på sandstrand. Illeluktende akkar som prehistorisk dyr. Filmtriksene er mange i den råferske UiO-filmen om Hovedøya.

Publisert 3. mars 2009 13:50

NHM velger altså å nedprioritere sin viktigste oppgave - det de til syvende og sist er til for, skriver førsteamanuensis i biologi, Håvard Kauserud, postdoktor i biologi, Tor Carlsen og professor emeritus i biologi, Leif Ryvarden i dette innlegget.