Tone Lindheim utsatt for kritikk også internt på Naturhistorisk museum

Direktør Tone Lindheim forhåndsfavoriserte arkitekt til millionprosjekt. Nå erklærer hun seg inhabil, avslører Aftenposten. Også internt på museet har Lindheim fått kritikk.

Oppdatert med kommentar fra universitetsdirektøren 16. februar

UHELDIG MEDIEHÅNDTERING: Museumsdirektør Tone Lindheim kom skjevt ut i et intervju med tidsskriftet Byggeindustrien. Også internt på museet er Lindheim blitt kritisert for uheldig og mangelfull kommunikasjon.

Foto: Martin Toft

I artikkelen som stod på trykk i Aftenposten lørdag 13. februar, vises det til et intervju i tidsskriftet Byggeindustrien hvor den nyansatte direktøren på Naturhistorisk museum, Tone Lindheim, skrøt av den forestående millionoppussingen av Brøggers hus (Geologisk museum).

Rehabiliteringen har en prislapp pålydende 340 millioner kroner og er det største oppussingsprosjektet UiO gjør i egen regi.

I intervjuet med Byggeindustrien omtaler Lindheim samarbeidet med Kristin Jarmund Arkitekter og sier blant annet at hun «håper inderlig at arkitekten blir engasjert videre».

Krass kritikk

Aftenposten kjenner til at eiendomsdirektør John Skogen ved Universitetet i Oslo (UiO) i en epost datert 21. august 2015 fremmet særdeles krass kritikk av Tone Lindheim.

I eposten skal Skogen ha uttrykt at han syntes det var meget uheldig og uklokt at Lindheim å preferere en arkitekt vel vitende om at arkitekt for oppussingen ikke var valgt.

Skogen påpekte at uttalelsene var i konflikt med regler for offentlige anskaffelser, og at uttalelsene tilsa at Lindheim burde vurdere sin habilitet når arkitekt skal velges. Skogen påpekte dessuten at Kristin Jarmund Arkitekter på ingen måte er et opplagt valg.

I artikkelen i Aftenposten nevnes det også at Kristin Jarmund Arkitekter tidligere har jobbet med Bjørbekk & Lindheim, firmaet Tone Lindheim eier, under utformingen av Tjuvholmen.

Ikke meningen å favorisere

«Når saken om valg av arkitekt kommer opp, vil jeg melde meg inhabil», kommenterer Tone Lindheim i en epost til Aftenposten.

«Mitt anliggende har vært at det vanligvis er en stor fordel å fortsette med det samme arkitektkontoret som har jobbet med skisseprosjekt og forprosjekt.

Et skifte av arkitektkontor er ofte uheldig, med mindre arkitekten har fungert dårlig.  Jeg ville hatt samme holdning til saken uansett hvilket arkitektkontor det hadde vært snakk om. Jeg har ikke ment å favorisere et enkelt arkitektkontor.» skriver Lindheim også i mailen til Aftenposten.

Svekker tilliten

Aftenposten intervjuer også Vegard Langeland, som er partner i Advokatirmaet Hulaas AS og ekspert på anskaffelsesrett.

Langeland Hagen mener at uttalelsene til Lindheim fort vil kunne føre til at involverte vil føle at offentlige innkjøp gjennomføres på en lite tillitvekkende måte.

«At dette er uheldig er det ingen tvil om, for hennes del får man inntrykk av at dette vil være en skinnprosess,» sier han til Aftenposten.

Intern kritikk

Også internt på museet har direktøren blitt utsatt for kritikk. Uniforum kjenner til at museumsledelsen i høst mottok en bekymringsmelding fra de ansattes representanter i museumsstyret om mangelfull informasjon i forbindelse med at begge museets to kommunikasjonsmedarbeidere sluttet.

Direktørens lederstil skal etter det Uniforum erfarer, ha medvirket til oppsigelsene. Hverken de tidligere ansatte, styrerepresentantene eller direktøren selv ønsker imidlertid å kommentere dette.

Etter det Uniforum kjenner til, er direktøren også blitt kritisert for å pålegge ansatte munnkurv.

Et referat fra ledermøtet på museet 16. september 2015 forteller at direktøren uttalte følgende: «En journalist fra Uniforum har nylig kontaktet flere tilsatte for å få opplysninger knyttet til arbeidsmiljø og pågående prosjekter. Dette ble behandlet profesjonelt av alle, men hendelsen tjener som en påminnelse om at alle bør kjenne til retningslinjer for pressehåndtering. Det er viktig at pressehenvendelser vedrørende bl.a. de store prosjektene; Brøgger, Klimasenter og Veksthus kanaliseres til direktør som samordner med UiO.»

Ikke helt korrekt

– Vi kjenner ikke til disse retningslinjene, var svaret Uniforum fikk da avisen kontaktet utadrettet seksjon ved museet for å få tilsendt «retningslinjene som alle skulle kjenne til».

I en mail til Uniforum har Lindheim vedgått at retningslinjene hun omtalte, ikke eksisterer.  

– På NHM, som for UiO for øvrig, er den akademiske frihet et absolutt for våre vitenskapelige ansatte. Når det gjelder de store bygge- og rehabiliteringsprosjektene vi er involvert i, er det slik at ekstern informasjonen om det enkelte prosjekt kanaliseres gjennom prosjekteier eller skjer i henhold til avtale med denne. Noen ganger kan dette være Eiendomsavdelingen ved UIO. I andre prosjekter kan dette være Statsbygg. Utover dette har ikke NHM noen nedskrevne retningslinjer på dette feltet. Det referatet du henviser til, var nok ikke helt korrekt på dette punktet, innrømmer Lindheim i mailen til Uniforum.

INHABIL:  Da spørsmålet om habilitet ble reist, meldte Lindheim seg inhabil i spørsmålet om valg av arkitekt. Dette gjør hun for å fjerne den minste tvil om habilitet, skriver universitetsdirektøren Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i en mail til Uniforum.

Oppdatering 16. februar:

Vil ikke uttale seg om hva en direktør bør kjenne til

– Bør man ikke forvente at en direktør på UiO kjenner til regelverket rundt offentlige anbud og unngår å uttale seg offentlig om egne preferanser før en beslutning om anskaffelse er fattet?

Uniforum stilte dette spørsmålet til universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

– Det er eiendomsdirektøren ved UiO som er byggherre i denne saken. Direktør Tone Lindheim ved Naturhistorisk museum er brukerrepresentant i styringsgruppen. Da spørsmålet om habilitet ble reist, meldte Lindheim seg inhabil i spørsmålet om valg av arkitekt. Dette gjør hun for å fjerne den minste tvil om habilitet, svarer universitetsdirektøren i en mail til Uniforum.

Et kontinuerlig arbeid

Universitetsdirektøren unnlater også å svare direkte på Uniforums spørsmål rundt mediehåndteringen ved UiO.

– Intervjuet i Byggeindustrien er et eksempel på uheldig mediehåndtering fra en direktør ved UiO. Har UiO-ledelsen tatt noen grep for å unngå slike feiltrinn i framtiden?

Eiendomsavdelingen krever i sine retningslinjer for mediehåndtering at alle intervjuer som gis til pressen, skal godkjennes enten av eiendomsdirektøren selv eller av en av avdelingens kommunikasjonsmedarbeidere. Vi opplever dessuten at stadig flere henvendelser fra Uniforum til administrative tilsatte videreformidles til universitetsdirektøren eller rektor. Ifølge kommunikasjonsdirektør Marina Tofting er det f.eks. du og ikke hun som er den rette til å svare på spørsmål om UiOs mediehåndtering. Er dette et ledd i en profesjonalisering av UiOs mediehåndtering? undret Uniforum.

– Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre rutiner og med å kvalitetssikre alle ledd, er universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboes korte svar på disse spørsmålene.

 

 

Emneord: Museene, Universitetspolitikk, Naturhistorisk museum Av Grethe Tidemann
Publisert 15. feb. 2016 16:36 - Sist endra 17. feb. 2016 10:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere