Nettsider med emneord «Forskningsformidling»

Ein mann og ei kvinne står på huk med eit Apollonstativ i mellom seg
Publisert 19. okt. 2021 19:06

Ansvarleg redaktør Trine Nickelsen og journalist Yngve Vogt i Apollon deler prisen som Årets hjernehelsejournalist 2021. Dei får prisen for temabehandlinga om demens i siste nummer av forskingsmagasinet.

En mann med skjegg står mot en vegg
Publisert 6. okt. 2021 04:30

Et Vitenskapens hus på Tullinløkka vil kunne bli et sammenbindende og sentralt element for det som etter hvert har vokst fram som en kunnskapens nord-sør akse i hovedstaden fra Karl Johan til OsloMet.

Et portrett av en mann
Publisert 4. juni 2021 08:52

– Man vil at rasediskusjonen til slutt skal komme til en slags konklusjon, at nå vi ferdig – men det gjør den ikke, sier Federico Settler, som deltok i en diskusjon om raseperspektiver onsdag. 

Kvinne applauderes etter å ha vunnet en gjev pris.
Publisert 21. jan. 2021 15:38

Forskningsrådet har ikke mottatt beskjed fra andre universiteter enn UiO om at de vurderer å trekke seg.

Mann foran en fargerik bakgrunn
Publisert 20. jan. 2021 04:30

Nettsidene til UiO har blitt for store i omfang og må ryddes opp i. Forskere frykter at aktiviteter skal forsvinne for alltid, men UiO lover å ikke slette innhold uten godkjenning fra instituttene.

To glade personer på en scene, etter å ha vunnet en konkurranse.
Publisert 13. jan. 2021 14:23

Det bekrefter universitetet overfor Uniforum onsdag formiddag.

Publisert 21. des. 2020 12:36

Uio.no er universitetets viktigste kommunikasjonskanal. Vi trenger både å diskutere og gjøre en jobb for å sikre at nettstedet svarer på studenters, forskeres og alle andre målgruppers behov for å finne informasjon og løse oppgaver, skriver Berit Rossiné Kolberg og Petter Løken i et svar til lederne for forskningssenteret RITMO.

Publisert 15. des. 2020 10:00

Det er underlig at UiO så aktivt går inn for å slette tilgjengelig informasjon om vår egen kultur og historie. Vi er enig i at det er behov for å rydde opp i nettsidene, men mener at fokuset bør ligge på rydding og kvalitetssikring fremfor sletting, skriver Alexander Refsum Jensenius og Anne Danielsen i RITMO. 

Illustrasjon av flere utgaver av tidsskriftet Nature
Publisert 3. des. 2020 13:49

Nature-tidsskrifter vil ta 100 000 kroner for hver artikkel som skal publiseres med åpen tilgang.

Publisert 28. nov. 2020 12:35

Vårt tredje samfunnsoppdrag handler om nettopp dette; om å ta kunnskap i bruk, om å formidle, om det Anine Kierulf treffende har kalt noe sånt som vårt fordømte ansvar for en åpen og opplyst samtale, skriver UiO-rektor Svein Stølen.

Ei kvinne får masse blomstrer og andre premier under finalen i Forsker Grand Prix
Publisert 27. sep. 2020 23:57

Tora Söderström Gaden (Norce) gikk til topps i landsfinalen i Forsker Grand Prix 2020, med sin presentasjon om musikkterapi for familier med prematurbarn.

Ein mann snakkar på ei scene med bilete av ei bok og nokre stikkord på veggen bak
Publisert 22. sep. 2020 13:10

I kveld blir det avgjort kven som skal vera representant for Oslo-regionen i i finalen i Forskar Grand Prix til helga. 10 deltakarar stiller på scenen på Latter. 

En smilende kvinne med hendene mot bringen.
Publisert 16. sep. 2020 10:25

Nobelprisvinner May-Britt Moser åpner Forskningsdagene som starter i dag. Hovedtemaet for årets festival er nemlig hjernen.

Ein mann sit i ein stol ute med Munchmuseet i bakgrunnen
Publisert 16. sep. 2020 04:30

– Biografien er ein innertiar når det gjeld å byggja opp eit mytisk bilete av Edvard Munch. Det synest Lars Toft-Eriksen om Rolf Stenersens bok "Edvard Munch - Nærbilde av et geni "(1944).

En kvinne og en mann står  ute i naturen
Publisert 8. sep. 2020 04:30

Forskerne bruker utallige arbeidstimer på å legge inn informasjonen. Det er på tide å få den ut igjen! skriver UiO-forskerne Alexander Refsum Jensenius, Anne Danielsen og Peter Edwards.

Publisert 15. mai 2020 16:07

Regjeringen viderefører satsingen på åpen tilgang til norskspråklige forskningstidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Publisert 25. mars 2020 11:57
Publisert 4. mars 2020 13:18

76 prosent av innbyggerne i Norge har meget høy eller ganske stor tillit til helseforskning. Klimaforskning skårer en god del mindre, mens det er færrest som har høy eller ganske stor tillit til kjønns- og likestillingsforskning.

Bildet er er en skjermdump av logoen til Plan S
Publisert 21. jan. 2020 10:22

Å tillate bearbeidelser av akademiske publiseringer kan bryte med akademisk frihet, konkluderer ny rapport.

Vitenskapelige tidsskrifter står i hyller etter hverandre
Publisert 15. okt. 2019 12:00

Avtalene mellom Unit og de fire store vitenskapelige tidsskriftforlagene legger opp til publiseringsnivå på høyde med tidligere år. Dersom en ønsker å publisere mer enn tidligere kan det føre til ekstrautgifter for forfatter eller institusjon.

Iselin Nybø står på ein talarstol med ein storskjerm ved sida av seg
Publisert 4. okt. 2019 12:48

Noreg har inngått avtale om open tilgang og publisering med tidsskriftsforlaget Taylor & Francis. Avtalen er forhandla fram av Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking i samarbeid med norske forskingsinstitusjonar.

Publisert 24. sep. 2019 21:12

Halvor Høen Hval frå Kjemisk institutt ved UiO vann delfinalen i Forskar Grand Prix på Latter på Aker Brygge i kveld. No går vegen til landsfinalen i Stavanger. 

Publisert 19. sep. 2019 10:54

Fredag og lørdag er Universitetsplassen nok en gang arena for forskningsformidling i stor skala.