SV-dekanen sier nei til gjenvalg

Det siste året har SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr provosert de fleste det er mulig å provosere på eget fakultet. Fire nye år som dekan blir det ikke.

HØRER MED TIL JOBBEN: – Av og til vekker det motstand når man forsøker å gjøre noe. Men det må man bare akseptere og eventuelt også innrette seg etter, sier SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr.

Foto: Ola Sæther

Da Uniforum spurte ham i juni, svarte SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr at han ville vurdere en ny periode som dekan dersom han ble spurt.

Tre måneder senere har han både blitt spurt og vurdert saken. Han landet på «nei». I likhet med jusdekan Dag Michalsen ønsker ikke von der Fehr fire nye år som dekan. Dermed kan han ved årsskiftet bytte ut rollen som noe omstridt dekan med en mer rolig tilværelse som professor på Økonomisk institutt.

Dekanvalg på SV i høst
Høsten 2019 skal det velges ny dekan og prodekan på Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 2020–2023.

Kandidater kan foreslås fram til 11. oktober. Forslagene må være undertegnet av minst ti personer med stemmerett.

Les mer på SV-fakultetets valgsider

Fagforeningskritikk

Det siste året har det stormet rundt SV-dekanen i flere saker:

«Hva slags elitistisk opplegg er dette?» skrev Manifest-leder Magnus Marsdal i januar da det ble kjent hvem von der Fehr hadde plukket ut til å sitte i tankesmien «Tunge trender». Tankesmien var en av flere tankesmier som har bidratt i arbeidet med å utforme UiOs kommende Strategi 2030. Marsdal var ikke den eneste som reagerte på at gruppen kunne sies å ha en lagside til høyre i politikken.  Sammensetningen ble også kritisert blant annet i UiO-styret og av Forskerforbundets lokallag.

Samme vår haglet kritikken mot SV-ledelsens planlagte omorganisering av sentrene TIK og ARENA. Til stor protest fra de berørte partene ville dekanen plassere sentrene inn under institutter. Den dårlige mottakelsen gjaldt ikke bare forslaget i seg selv. Også selve prosessen ble slaktet av flere for å være preget av lite informasjon, dårlig begrunnelse og manglende utredning. I et debattinnlegg i Uniforum ble SV-ledelsen oppfordret av fagforeningene Parat, NTL, Forskerforbundet og Akademikerne til å ta sine ansatte på alvor og sikre reell medbestemmelse i riktige fora.

Saken endte med at fakultetsstyret besluttet å nullstille omorganiseringen.

– Det var ikke den saken jeg håndterte best, det skal jeg innrømme. Og kanskje skulle jeg ikke tatt den opp i det hele tatt. Men jeg mente det var nødvendig å se nærere på organiseringen av de to sentrene, sier von der Fehr i dag.

– Motstand hører med til jobben

– Lar du være å stille til gjenvalg fordi du frykter du er blitt upopulær?

– Jeg håper ikke jeg har blitt så upopulær. Og i den grad jeg er det, så vil det jo være riktig av meg å slutte. Men jeg har ikke tenkt på det slik, sier von der Fehr.

Uro og motstand er uansett noe som hører med til dekanjobben, poengterer han:

– I spørsmål om budsjettmodeller, økonomi og organisering vil det alltid være ulike synspunkt. Og av og til vekker det motstand når man forsøker å gjøre noe. Men det må man bare akseptere og eventuelt også innrette seg etter, dersom motstanden er tilstrekkelig stor. I saken om organiseringen av sentrene var det ikke noen stemning for det jeg foreslo, og da måtte jeg bare akseptere at sånn var det.

– Arne Bugge Amundsen prøvde seg på gjenvalg som HF-dekan, men ble ikke valgt. Ble du skremt av det?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg kjente Bugge Amundsen ganske godt etter å ha samarbeidet med ham i fire år. Og det var ikke så hyggelig å se en bekjent oppleve det. Fra avstand kunne jeg også se at han fikk en del kritikk i valgkampen. Og det er kanskje noe av grunnen til at folk vegrer seg for å stille til valg til disse jobbene. Du får mye oppmerksomhet og mye kritikk, konstaterer SV-dekanen.

Det finnes en annen kandidat

Den viktigste årsaken til at von der Fehr ikke ønsker seg fire nye år som dekan, er ganske vanlig:

– Jeg har holdt på med lederverv i tolv år nå. Instituttleder i åtte og dekan i fire. Så jeg synes på en måte at jeg har gjort min borgerplikt. Det skulle nok en del til for at jeg skulle tatt en periode til. Nå har vi også en annen kandidat her som jeg tror kommer til å gjøre en utmerket jobb. Og da var det i grunn veldig enkelt å bestemme seg, sier han.

– Dessuten begynner jeg å bli en gammel mann. Neste år fyller jeg 60. Hvis jeg skal ha noen sjanse til å jobbe ordentlig med fag igjen, må jeg nesten gjøre det nå. Jeg savner både faget og fagmiljøet på, og ser fram til å komme tilbake, fortsetter dekanen.

Han nevner også ytterligere en grunn til å gi seg:

– Jeg synes jeg har fått tatt tak i en god del av de tingene jeg mente det var behov for å ta tak i. Nå ser jeg ikke lenger så mye jeg mener det er nødvendig å gjøre noe med. Og det bør man helst gjøre om man ønsker å gå inn i en ny dekanperiode. Man må ha et program, noe man skal ta tak i. Det ser jeg ikke at jeg har nå.

– Du er ikke så motivert?

– Nei, du kan godt si det.  Jeg har forsøkt å gjøre de tingene jeg mente måtte gjøres, og nå er de gjort. Riktignok tar det litt tid før ting faller på plass og setter seg. Sånn sett kunne det vært fint å fortsette for å følge opp. Men fire år er lang tid, og jeg er godt fornøyd med å skulle gjøre noe annet.

– Rom for forbedring på utdanningssiden

Alt i alt har von der Fehr trivdes som dekan.

– SV er et stort og mangslungent fakultetet med masse flinke folk og masse som skjer. Her styrer man ikke ovenfra, men forsøker å legge til rette for at de som jobber her skal få gjort jobben sin. Det føles som et privilegium, synes han.

Blant egne høydepunkter nevner SV-dekanen reform av budsjettmodellen, oppryddingen i ansettelsesprosesser for vitenskapelige stillinger, effektivisering i fakultetsadministrasjonen og styrking av kapasiteten i forskningsadministrasjonen.

– Slike ting synes kanskje ikke så godt til daglig, men de er viktige for at organisasjonen skal fungere godt, framhever han.

– Hva regner du som viktige utfordringer videre for SV?

– På forskningssiden går det veldig bra for tiden. Selvsagt kan det alltid bli bedre, men akkurat nå er det særlig på undervisningssiden at ting bør tas tak i. Både når det gjelder undervisningsmetoder, lokaler og ressursbruk er det rom for forbedring. En del av dette arbeidet er allerede i gang, men jeg tror likevel dette bør være det viktigste satsingsområdet framover, sier den avtroppende dekanen.

– Men det er selvsagt opp til ny dekan og nytt styre å vurdere, tilføyer han.

Liten tradisjon for valg

Da von der Fehr fikk vervet for snart fire år siden, skjedde det uten motkandidater. Det samme var tilfellet for Fanny Duckert som var dekan før ham og for Knut Heidar i perioden før der igjen.

Hva som skjer i år gjenstår å se. Fristen for å foreslå kandidater er 11. oktober. Allerede finnes det én aktuell kandidat. Vedkommende ønsker imidlertid ikke å gå ut med dette i Uniforum akkurat nå.

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 23. sep. 2019 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere