Styrevedtak erklært ugyldig: – Vi mente vi hadde vårt på det tørre

Etter et tips fra en opprørt ansatt, erklærte UiOs valgstyre et vedtak fattet i fakultetsstyret på SV for ugyldig. Dekan Nils-Henrik von der Fehr beklager feilen.

GODE INTENSJONER: – For å sikre bedre kontinuitet i ledelsen på fakultetet, foreslo vi å skyve på valgperioden for Institutt for statsvitenskap med ett år. Så viser det seg at vedtaket ikke er gyldig. Det må vi bare beklage, sier SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr.

Foto: Ola Sæther

I desember i fjor vedtok fakultetsstyret på SV å prolongere valgperioden til styret på Institutt for statsvitenskap (ISV) med ett år, og dermed ut 2020.

Dette for å sikre kontinuitet i ledelsen på fakultetet, ifølge argumentasjonen bak vedtaksforslaget. På SV-fakultetet er det nemlig slik at dekan, prodekan og ledere ved alle instituttene med unntak av ett, velges – og dermed skiftes ut – samtidig.

Men hadde fakultetsstyret adgang til å vedta en slik endring av valgperioden? Nei, konkluderte UiOs sentrale valgstyre, og erklærte vedtaket for ugyldig.

«grov krenkelse av demokratiske spilleregler»

Vedtaket fra SV-styret kom til valgstyrets bord fordi de var tipset om det av en opprørt ansatt ved Institutt for statsvitenskap, framgår det av valgstyrets brev til SV-fakultetet datert 21. mars i år.

«Dette forekommer meg å være en grov krenkelse av demokratiske spilleregler», skrev tipseren og oppfordret valgstyrets leder, professor i statsvitenskap Bjørn Erik Rasch, til å vurdere lovligheten av vedtaket.

Det gjorde valgstyret, og kom altså til at vedtaket om å forlenge instituttstyrets periode med ett år «må kjennes ugyldig». En endring i valgperioden ved en grunnenhet vil nemlig kreve vedtak i universitetsstyret, forklarer valgstyret i brevet til SV.

I brevet kommenterer valgstyret også det de mener er dårlig samsvar mellom teksten som begrunner vedtaksforslaget og selve vedtaket. For hvem er det egentlig som har fått sin periode forlenget? I vedtaksteksten heter det at Instituttstyret ved Institutt for statsvitenskap prolongeres fra 31.12.2019 til 31.12.2020.

Valgstyret skriver at de tolker helheten slik at vedtaket om å forlenge instituttstyrets periode, også er ment å inkludere instituttleder og nestleder.

– Vi sjekket regelverket, men tok feil

Dekan Nils Henrik von der Fehr protesterer ikke mot valgstyrets konklusjon:

– For å sikre bedre kontinuitet i ledelsen på fakultetet, foreslo vi å skyve på valgperioden for Institutt for statsvitenskap med ett år. Så viser det seg at vedtaket ikke er gyldig. Det må vi bare beklage, sier dekanen.

– Vi mente vi hadde vårt på det tørre. Vi sjekket regelverket, men tok feil. Det må vi forholde oss til, fortsetter han.

– Er det riktig at dette ble en sak utelukkende fordi en ansatt ved ISV på egen hånd klaget til valgstyret?

– Jeg har forstått det sånn, men det vet jeg ikke helt sikkert. Vi visste ikke noe om det før vi fikk brev om hva valgstyret hadde bestemt.

– Så dere informerte ikke valgstyret eller UiO sentralt selv om vedtaket?

– Nei, vår oppfatning var at dette var en uproblematisk fakultetssak, sier von der Fehr.

Vurderer å fremme saken for UiO-styret

Nå vurderer dekanen og fakultetsledelsen å fremme et forslag for universitetsstyret om at inneværende styreperiode på ISV forlenges. 

Hvis ikke må Institutt for statsvitenskap holde valg som normalt, slik at nytt styre og ledelse kan tiltre 1. januar 2020.

Men det er ikke sikkert fakultetet går videre med saken.

– Det er mulig dette er så komplisert at det ikke er bryet verdt, sier dekanen.

– Er det pinlig for deg og fakultetsstyret at dere fatter et vedtak dere ikke har lov til å vedta?

– Pinlig… Jeg har ikke tenkt på det sånn. Vi har gjort en feil, men mente altså på forhånd at vi hadde sjekket saken ordentlig, sier von der Fehr.

Tar konklusjonen med ro

Få måneder etter at instituttleder Anne Julie Semb på ISV fikk vite at valgperioden hennes var forlenget med ett år, fikk hun beskjed om at dette likevel ikke var tilfelle.

– Jeg tar valgstyrets konklusjon med ro og til etterretning, sier hun til Uniforum.

– Det var en ansatt fra ditt institutt som tipset valgstyret om vedtaket. Skapte fakultetsstyrets vedtak om prolongering irritasjon internt på ISV?

– Ikke som jeg kjenner til, men noen har åpenbart reagert på det, sier Semb.

Selv tiltrådte Semb av praktiske årsaker et halvt år senere enn det øvrige instituttstyret. Hennes forgjenger fikk dermed forlenget perioden som instituttleder med et halvår.

Tidligere har også perioden til styret ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) blitt forlenget med et halvt år fra 31.12.2018 til 1.8.2019, framgår det av sakspapirene til styresaken i desember.

Av Helene Lindqvist
Publisert 5. apr. 2019 05:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere