Slutter på UiO: Kristin Vinje med kritikk av UiOs valgsystem

Neste uke forlater visedekan Kristin Vinje UiO for å bli dekan på Høyskolen Kristiania. Der tilbyr de henne noe UiO ikke har gjort.

RAMMER FLERE: – Det blir en hemsko for fakultetet at arbeidet med innovasjon og samfunnskontakt ikke kan planlegges i et lengre perspektiv enn maks fire år av gangen. For meg ble det ikke attraktivt å fortsette ut perioden, sier Kristin Vinje.

Foto: Ola Sæther

For to år siden vakte MN-dekan Morten Dæhlen oppsikt da han hanket inn Høyre-politiker Kristin Vinje til å bli UiOs første visedekan for innovasjon og samfunnskontakt.

Hun ble i nesten to år. 1. september, halvannet år før dekanperioden går ut, forlater Vinje UiO for å bli dekan for helsefag på Høgskolen Kristiania.

Det skyldes slett ikke at hun ikke har trivdes på UiO. Tvert i mot. Forklaringen ligger i UiOs stillingsstruktur og løsning med valgte dekaner, deler hun med Uniforum. Denne har ifølge Vinje ikke bare vært til ulempe for henne selv, men rammer også MN-fakultetets langsiktige arbeid med innovasjon og samfunnskontakt.

– Kan ikke bare sitte og vente

Som del av et valgt dekanat, har ikke Vinje hatt noen garanti for å få jobbe videre på UiO etter at dekan Morten Dæhlens valgperiode går ut 31.12. 2020. I motsetning til de andre i dekanatet kommer hun jo utenfra.

– Jeg slutter fordi åremålet mitt snart går ut. Dersom jeg hadde hatt større stillingstrygghet ville saken vært en annen. Men slik det er nå, kunne jeg ikke bare sitte og vente på neste valg for å se om kanskje også neste dekan ville ha meg med på laget, sier hun til Uniforum.

At det er behov for en visedekan for innovasjon og samfunnskontakt på fakultetet er Vinje ikke i tvil om. Fakultetet har opplevd stor interesse fra næringslivet og hun har hatt mer enn nok å gjøre.

– Det har vært veldig gøy, og jeg har jobbet med mange spennende saker. MN-fakultetet er et veldig offensivt og nyskapende fakultet, noe som blant annet kan illustreres med at Morten definerte stillingen min og fant på noe ingen andre hadde, framhever visedekanen.

Dessverre hemmes kontinuiteten i innovasjonsarbeidet av dagens system med valg på dekaner, konstaterer hun.

Det blir en hemsko for fakultetet at arbeidet med innovasjon og samfunnskontakt ikke kan planlegges i et lengre perspektiv enn maks fire år av gangen. For meg ble det ikke attraktivt å fortsette ut perioden. Så hvis universitetet vil ha folk utenfra, bør de finne nye løsninger, oppfordrer Vinje.

På Høgskolen Kristiania har hun for øvrig fått en fast stilling i bunn av åremålet som dekan.

– Valgt rektor ekskluderer eksterne

– Har du møtt på noen spesielle utfordringer som «ekstern» visedekan?

– Jeg har ikke opplevd det som noe problem å være ekstern. Jeg vil heller si at nettverket mitt utenfra har gitt oss et større tilfang av kontakter og samarbeidspartnere, i tillegg til at det har gitt dekanatet flere perspektiver. Så jeg mener det var en styrke både for dekanatet og for meg at jeg var rekruttert utenfra. Det hadde vært fint om universitetet gjorde mer av dette.

– Flere eksterne visedekaner?

– Det er sunt med folk utenfra, og jeg synes universitetet godt kunne bli flinkere til å rekruttere eksternt både i ledelsen og i andre stillinger. Spesielt synes jeg det er uheldig at dagens ordning med valgt rektor i praksis ekskluderer eksterne kandidater.

– Et «nytt» felt for universitetet

I den grad visedekanstillingen har vært utfordrende for Vinje, så har det vært fordi MN-fakultetet har vært alene på UiO om å ha en visedekan for innovasjon og samfunnskontakt. Det er på mange måter et «nytt» felt for universitetet, påpeker hun:

– Innovasjon er ikke tatt spesielt tungt inn i strukturen. I dag finnes det for eksempel et forum for forskningsdekaner og et for utdanningsdekaner, men ikke et forum for innovasjon. Den samme tendensen gjenspeiler seg på UiOs nettsider, der det hovedsakelig er forskning og utdanning som gjøres synlig for de besøkende. Hvor skal en bedrift som ønsker kontakt med UiO henvende seg?

– Kort tid før det ble kjent at du slutter, forlot også forskningsdekan Finn Eirik Johansen dekanatet på grunn av uenigheter?

– Det har ingen å gjøre med at jeg slutter. Jeg slutter fordi jeg fikk et attraktivt tilbud om en spennende jobb ved Høyskolen Kristiania og fordi UiOs lederrekruttering og valgsystem ikke akkurat legger til rette for ekstern rekruttering.

Skal ikke erstattes

Da Vinje ble rekruttert til UiO av Morten Dæhlen, ble framgangsmåten møtt med sterk kritikk fra daværende NTL-leder Ellen Dalen:

– Kristin Vinje har ikke bare blitt utpekt i et svært sentralt lederverv, hun har også fått kontrakt ved UiO uten forutgående prosess. Det er ulovlig, hevdet Dalen i Uniforum.

Nå som Vinje slutter, skal hun ikke erstattes, bekrefter MN-dekanen.

– Betyr det at stillingen var skreddersydd til Vinje, og ikke ville vært opprettet om hun ikke hadde vært interessert?

– Nei! svarer Dæhlen kontant.

At hun ikke erstattes, skyldes blant annet at det kun er halvannet år igjen av perioden, forklarer han:

– Da dette dekanatet har kun kort tid igjen har vi besluttet ikke å erstatte Kristin med en ny visedekan. Noen av Kristins ansvarsområder vil bli overført til andre i dekanatet, et par planlagte oppgaver som Kristin skulle ha ansvaret for i det kommende året vil bli løst på annet vis, og det er naturligvis slik at noe av det vi har ønsket å gjøre ikke blir gjort eller må utsettes når en kapasitet som Kristin slutter. 

– Når det er sagt, har de to siste årene med Kristin på laget gitt oss et betydelig løft - et løft med varig effekt for et fakultet med høye ambisjoner, framhever Dæhlen.

Av Helene Lindqvist
Publisert 30. aug. 2019 11:27 - Sist endra 30. aug. 2019 11:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere