Ute av MN-dekanatet: – Jeg fungerte ikke godt i teamet

På grunn av «grunnleggende uenighet» er Finn-Eirik Johansen ikke lenger en del av Morten Dæhlens dekanat på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

SAMARBEIDSPROBLEMER: Finn-Eirik Johansen presiserer overfor Uniforum at det ikke er snakk om noen personkonflikt, men at samarbeidet i dekanatet ble vanskelig.

Foto: Ola Sæther

I august 2017 forlot Finn-Eirik Johansen stillingen som direktør for UiO: Livsvitenskap for å bli forskningsdekan på MN-fakultetet.

Nå har Johansen gått ut av dekanatet og tilbake til en professorstilling ved fakultetet, nesten to år før valgperioden er over.

Årsaken er samarbeidsproblemer i dekanatet, oppgir Johansen til Uniforum.

– Ingen personkonflikt

Beslutningen skal dekan Morten Dæhlen og Johansen ha kommet fram til i fellesskap, ifølge en e-post fra dekanen. Denne er for ca. to uker siden sendt til en rekke mottakere, blant dem fakultetsstyret, ledere på fakultetet og rektoratet. I e-posten står følgende:

«Vi, dekan Morten Dæhlen og professor Finn-Eirik Johansen, er enige om at Johansen fratrer sitt verv som visedekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på grunn av grunnleggende uenighet.

Finn-Eirik Johansen vil inntil videre representere MN i styrer og utvalg på institusjonsnivå.»

Overfor Uniforum presiserer Johansen at det ikke er snakk om noen personkonflikt, men at samarbeidet ble vanskelig.

– Jeg var aldri del av noe team som stilte til valg, men rykket inn i dekanatet da forskningsdekan Svein Stølen ble rektor.To-tre måneder senere kom også Kristin Vinje til, slik at vi ble fire til sammen. Og det teamet er jeg ikke lenger en del av. Jeg fungerte ikke godt i teamet, sier Johansen til Uniforum.

– Er problemene med samarbeid i teamet løst ved at du forlot dekanatet?

– Det vet jeg ingenting om, sier Johansen.

Er allerede erstattet

Dekan Morten Dæhlen har ingen kommentar til hvorfor Johansen er gått ut av dekanatet, utover å vise til e-postformuleringen som forklarer saken med «grunnleggende uenighet».

En erstatning for Johansen er allerede på plass. Mens tidligere prodekan for utdanning Solveig Kristensen har tatt over ansvaret for forskning, er dekanatet supplert med Knut Martin Mørken, som er blitt visedekan for utdanning.

Slik Dæhlen beskriver Mørken, var han et naturlig valg:

– Han har arbeidet tett med Solveig omkring utviklingen av våre utdanninger i mange år, skriver dekanen i en e-post til Uniforum.

Ifølge Dæhlen er de ansatte orientert om endringene i dekanatet gjennom linjen. Etter det Uniforum kan se, er endringene ikke kunngjort med en egen melding på fakultetets nettsider. Fakultetsledelsens side er imidlertid oppdatert.

Ikke lenge siden det skar seg på HF

Det er ikke lenge siden sist det skar seg mellom en dekan og prodekan på UiO. Høsten 2018 kom meldingen på HF-fakultetets nettsider om at Ellen Rees var «løst fra sitt verv» som prodekan . Den utløsende årsaken var at hun i det pågående dekanvalget sto som forslagsstiller for motkandidaten til sittende dekan Arne Bugge Amundsen. Ikke lenge etter publiserte Uniforum et debattinnlegg fra Rees og styremedlem i HF-styret Gjertrud Stenbrenden, der de to gikk til angrep på Bugge Amundsens lederstil.

Også i UiOs rektorater har det vært samarbeidsproblemer.

I 2014 trakk Ruth Vatvedt Fjeld seg fra sitt valgte verv som prorektor, etter uenigheter med rektor Ole Petter Ottersen. Mens Fjeld begrunnet fratredelsen med en langvarig mangel på arbeidsoppgaver, het det i UiOs pressemelding at årsaken var «personlig overveielse».

Etter UiOs valgreglement skulle prorektors fratreden utløst nyvalg på rektor. I stedet valgte Universitetsstyret å sette valgreglementet til side for at Ottersen skulle få fortsette som rektor.

Opplevde press for å trekke seg

Det kan lett skjære seg mellom en sjef og en nestsjef, konstaterte tidligere prorektor Haakon Breien Benestad i et intervju med Uniforum kort tid etter at Ruth Fjeld trakk seg. Det hadde Benestad nemlig erfart selv, som prorektor for rektor Geir Ellingsrud. Benestad opplevde ifølge seg selv et betydelig press for å trekke seg fra vervet. Likevel ble han sittende hele perioden.

Dramatisk skal det blant annet ha vært da Benestad tilbød seg å mekle mellom den nå avskjedigede HF-professoren Arnved Nedkvitne og UiO. Prorektoren ville gjerne finne en løsning slik at Nedkvitne kunne fortsette i jobben. Men noen mekling ble det ikke. I stedet ble Benestad selv truet med sparken, kom det fram under rettssaken mellom Nedkvitne og UiO i 2010.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 13. mars 2019 16:23 - Sist endra 14. mars 2019 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere