Trekker seg etter langvarig mangel på arbeidsoppgaver

Å fortsette som prorektor på UiO ville vært uansvarlig, mener professor Ruth Vatvedt Fjeld. – Jeg var ikke tilstrekkelig inne i rektoratets oppgaver, forklarer hun.

REKTOR VAR KLAR OVER SITUASJONEN: Ruth Vatvedt Fjeld ga tidlig beskjed til rektor Ole Petter Ottersen om at hun ikke hadde tilfredsstillende arbeidsoppgaver. Men situasjonen bedret seg ikke.

Foto: Ola Sæther

Etter under ett år i jobben har prorektor Ruth Vatvedt Fjeld besluttet å trekke seg fra rektoratet. Det ble kjent på Universitetsstyrets møte i dag, i en vedtakssak som ikke var meldt på forhånd.

Les også: Ruth Vatvedt Fjeld trekkjer seg som prorektor

UiO skriver i sin pressemelding at dette «skyldes personlig overveielse og er ikke begrunnet med universitetspolitiske motsetninger.»

Fjeld selv forklarer årsaken slik i sin fratredelseserklæring datert 24.4.: «Min vurdering baserer seg på at de arbeidsoppgavene jeg har fått, ikke står i forhold til de som ble forespeilet da jeg aksepterte å stille til valg i ”Team Ottersen/Fjeld”. Vi har heller ikke maktet å skape et jobbinnhold der min arbeidskapasitet og kompetanse kommer til sin rett.»

– Jeg fikk ikke de oppgavene jeg var forespeilet da jeg gikk inn i team Ottersen/Fjeld, sier hun også til Uniforum.

Manglet arbeidsoppgaver

Satt på spissen opplevde Fjeld tvert imot å bli sittende og «glane i veggen» store deler av arbeidstiden.

– Jeg har en spennende og interessant jobb innen forskning. For å ta en pause fra den, må jeg ha meningsfylte oppgaver, sier hun.

At fraværet av meningsfylte arbeidsoppgaver var et problem, ga hun beskjed om til rektor Ole Petter Ottersen allerede før jul. Men situasjonen bedret seg ikke og Fjeld signerte sin fratredelseserklæring 24. april.

At en prorektor trekker seg, er ikke uproblematisk med tanke på Universitets- og høgskoleloven. Fjeld mener imidlertid det ville være uansvarlig av henne å bli sittende: Skulle rektor falle fra, er det nemlig prorektor som skal ta over.

– Jeg var ikke tilstrekkelig inne i oppgavene til at det ville vært forsvarlig, poengterer hun.

HF-alibi?

Da team Ottersen stilte til valg, var det med Fjeld som prorektorkandidat og Ragnhild Hennum som viserektorkandidat. Etter at valget var avgjort, ble MN-dekan Knut Fægri introdusert som viserektor nummer to. Dermed ble det flere personer å fordele rektoratets arbeidsoppgaver på.

– Tror du at du ble bedt om å være del av team Ottersen for å være teamets «HF-alibi»?

– Det vet jeg ikke. Det er det aldri noen som har sagt til meg. Det er en mulighet, men ingen har antydet noe slikt til meg. Jeg vil ikke spekulere om Ottersens motiv, det må du nesten spørre rektor om selv, sier Fjeld.

Styret stilte ingen spørsmål

Under styremøtet ble det en del diskusjon om hvorvidt en prorektor faktisk kan trekke seg på denne måten, og om konsekvensene av dette.

Til tross for at de kjente til Fjelds forklaring på hvorfor hun trekker seg, var det imidlertid ingen av styremedlemmene som tok tak i denne problemstillingen.


Uniforum følger saken i papirutgaven.

Av Helene Lindqvist
Publisert 6. mai 2014 15:29 - Sist endret 6. mai 2014 17:33

Dette er jo nesten en mistilliterklæring til rektor. Fjeld fikk ikke brukt sin kompetanse til å jobbe for rektoratets felles plattform. Likevel argumenterer altså valgstyret for å fravike valgreglementet for å gi velgerne plattformen de stemte for. De ser også ut til å ha glemt at rektorvalg er et personvalg og ikke et listevalg. (Les styrenotatet.)

Uniforum, dere sier at ingen av styremedlemmene stilte spørsmål, men i den forrige saken skrev dere at studentrepresentantene stemte mot valgstyrets innstilling. Kan dere oppklare?

Tobias Langhoff - 6. mai 2014 16:21

Hei

Det er mulig at artikkelens siste avsnitt er dårlig formulert. Det ingen av styremedlemmene grep fatt i, var Fjelds forklaring på hvorfor hun ønsker å slutte. Ingen spurte hvorfor Fjeld opplevde å mangle meningsfylte arbeidsoppgaver.

Hilsen Helene Lindqvist, journalist

Helene Lindqvist - 6. mai 2014 16:47

Takk for oppklaring. Rimelig spesielt at ingen i styret setter spørsmålstegn ved det som kan tolkes som en slags mistillitserklæring mot styrets leder.

Tobias Langhoff - 7. mai 2014 15:40

Arbeidsdelingen mellom rektor og prorektor virker ganske klar fra nettsidene. Inga Bostad var veldig synlig og aktiv i sin tid som prorektor. Det kan jo tenkes at Ruth Vadtvedt Fjeld manglet det som skulle til for å fylle rollen.

Erland Nettum - 13. mai 2014 13:04

"Arbeidsdelingen mellom rektor og prorektor virker ganske klar fra nettsidene. Inga Bostad var veldig synlig og aktiv i sin tid som prorektor. Det kan jo tenkes at Ruth Vadtvedt Fjeld manglet det som skulle til for å fylle rollen."

Dette var veldig spekulativ. Det var ikke mangel på kompetanse som var grunnen til at Fjeld trakk seg, men mangel på arbeidsoppgaver.

Arbeidsdelingen må foregå i samarbeid mellom rektor og resten av ledelsen. Dette er tydelig at det ble gjort uten at Fjeld ble inkludert i prosessen. Jeg viser til saken i ukens Universitas. Saken handler ikke om hun klarte arbeidsoppgavene, men om at hun ikke ble tildelt arbeidsoppgavene i utgangspunktet. 

Jeg fikk møte Ruth Vadtvedt Fjeld i forbindelse med 200 års jubileet til Det Norske Studentersamfund, og jeg kan virkelig si at jeg gledet meg over at hun var vår prorektor. Hun hadde utrolig mye kunnskap om likestillingspolitikk, i tillegg til forskning og utdanning, og hadde en veldig god kontakt med studentene. 

Det er virkelig leit å høre at kompetansen hennes ikke ble tatt i bruk av resten av ledelsen, og at en slik situasjon måtte oppstå i Norges største og eldste utdanningsinstitusjon, i tillegg til alt det styret rundt behandlingen av saken og mangel på demokrati. 

Jeg syns det er flott måten Fjeld står frem og forteller tydelig hvorfor hun trakk seg, og hele prosessen rundt det, til tross for at ledelsen prøvde bare å feie saken under teppet via universitetstyret. Det er viktig at velgerne, også oss studenter, er klar over hvorfor denne situasjonen har oppstått. 

Chloe Beate Steen - 14. mai 2014 13:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere