Trakk seg som prorektor – reagerer på UiOs versjon

Motsatt av hva UiOs pressemelding antyder, trakk ikke Ruth Vatvedt Fjeld seg fra rektoratet av personlige grunner. – At ordet personlig er føyd til overveielse , er neppe tilfeldig, og vrir min begrunnelse i en feilaktig retning, sier hun.

OVERRASKET OVER REKTOR: – At rektor sier han er lei seg over at jeg går, finner jeg noe overraskende, siden han overhodet ikke har spurt meg om hva som kunne gjøres for at jeg ble sittende, sier Ruth Vatvedt Fjeld. På bildet: Fjeld (t.v.) og Ole Petter Ottersen da saken var oppe i Universitetsstyret.

Foto: Ola Sæther

Tirsdag forrige uke kunngjorde UiO i en pressemelding at Ruth Vatvedt Fjeld trekker seg som prorektor etter «personlig overveielse». Avgjørelsen er dessuten «ikke begrunnet med universitetspolitiske motsetninger». De samme formuleringene går igjen i sakspapirene til Universitetsstyret og valgstyret.

«Glante i veggen»

Fjeld stiller seg undrende til beskrivelsen.

– Jeg har presisert meget klart at jeg ikke går av personlige grunner, men av faglige og arbeidsmessige grunner, både i direkte samtale med rektor og i e-poster. At ordet personlig er føyd til overveielse, er neppe tilfeldig, og vrir min begrunnelse i en feilaktig retning. Alle vurderinger er personlige, slår hun fast.

Umiddelbart etter at hennes avtreden var behandlet i Universitetsstyret, beskrev Fjeld i et intervju med Uniforum hvordan hun som prorektor opplevde å bli sittende og «glane i veggen» store deler av arbeidstiden. Det ble for uinteressant for en professor i nordistikk.

I sin fratredelseserklæring fra 24.4. skriver hun at «Min vurdering baserer seg på at de arbeidsoppgavene jeg har fått, ikke står i forhold til de som ble forespeilet da jeg aksepterte å stille til valg i “Team Ottersen/Fjeld”. Vi har heller ikke maktet å skape et jobbinnhold der min arbeidskapasitet og kompetanse kommer til sin rett.»                   

– Jeg mener jeg har gjort flere forsøk på å få avklart jobbinnholdet. Hvorfor dette var forgjeves, undrer jeg meg fremdeles over, sier Fjeld.                               

Blir ikke erstattet

Rektor Ole Petter Ottersen avviser ikke at Fjeld hadde lite å gjøre:

– Jeg må bare akseptere at hun føler det slik, uttalte han i et e-post-intervju med Uniforum sist uke.

Han kunne også opplyse at han ikke har noen planer om å utnevne en ny viserektor etter at Ragnhild Hennum rykker opp til prorektorvervet. Dermed fortsetter rektoratet videre med én person mindre å fordele arbeidsoppgavene på.

Med Hennum som prorektor og Knut Fægri som viserektor får UiOs studenter og ansatte et rektorat med en noe annen fagbakgrunn enn de opprinnelig stemte fram, konstaterer Fjeld.

Kjemiprofessor Fægri var nemlig ikke del av det opprinnelige «team Ottersen», men kom til kort tid etter at valgseieren var i boks. Om det var ledd i en plan, var det i alle fall ikke kjent for Fjeld.

Plutselig var Fægri der

Den tidligere prorektoren mener det må kunne stilles spørsmål ved om ikke valgplattformen nå er endret, noe Universitetsstyret og valgstyret altså har slått fast at den ikke er:

– Jeg regner med at det var bevisst at jeg ble spurt om å være prorektor, siden jeg er kvinnelig professor fra et typisk HF-fag. Imidlertid forundres jeg over at kort etter at valget var i boks, men før jeg hadde tiltrådt som prorektor, ble det, uten at dette ble diskutert med meg, innsatt en ny, mannlig viserektor fra et typisk matnat-fag.

Ifølge Fjeld fikk Fægri raskt ansvaret for forskningen.

– Forskningen hadde vært en stor og viktig del av prorektorvervet, men Fægri fikk altså ansvaret for denne før jeg i det hele tatt var kommet i gang med min gjerning. Dette har jeg sagt fra om ved flere anledninger, men har ikke fått noen forklaring på hvorfor det ble slik, eller på bakgrunnen for det, sier hun.

– På det første møtet jeg var som prorektor, forelå det en ferdig liste over oppgaver og ansvarsområder, og hvem som skulle bekle dem. Det var svært få oppgaver igjen i forhold til det som forelå da jeg ble spurt om å stille som prorektor. Før jeg tiltrådte, avtalte jeg et møte med rektor om å forhøre meg hos sittende prorektor om arbeidsoppgavene. Det var da ikke nevnt at det ville bli endringer i prorektors oppgaver, fortsetter Fjeld.

Måtte gå på dagen

I Uniforums intervju med Ottersen sier han at han er svært lei seg for at Fjeld trekker seg. Det stusser hun over.

– At rektor sier han er lei seg over at jeg går, finner jeg noe overraskende, siden han overhodet ikke har spurt meg om hva som kunne gjøres for at jeg ble sittende. Det hadde jeg faktisk forberedt meg på, og hadde også utarbeidet en liste over endringer jeg mente var nødvendige. Den listen har jeg ikke fått bruk for, men der går nok hovedlinjene i det vi er uenige om klart fram, sier hun.

Opprinnelig hadde Fjeld og Ottersen en muntlig avtale om at hun skulle sitte fram til juni. Det for å ivareta hensynet til arrangørene av de oppdragene hun hadde tatt på seg. Torsdag 8. mai fikk Fjeld imidlertid beskjed om å gå på dagen. Hennes siste representasjonsoppdrag som prorektor ble åpningen av utstillingen «Den tunge bagasjen» på Kulturhistorisk museum samme ettermiddag.

Tre dager etter at Fjelds avgang ble behandlet i Universitetsstyret, fikk Uniforum denne beskjeden fra UiOs kommunikasjonsdirektør: «Rektoratet ønsker ikke å kommentere mer i denne saken».

Les også:

* Ole Petter Ottersen: – Eg er svært lei meg
* Trekker seg etter langvarig mangel på arbeidsoppgaver
* Brøt reglementet for å hindre nytt rektorvalg – nå kan reglementet bli endret

Av Helene Lindqvist
Publisert 13. mai 2014 14:00 - Sist endret 7. mai 2022 15:00

Vatvedt Fjeld sier til Uniforum at hun hadde "utarbeidet en liste over de endringene jeg mente var nødvendige. Den listen har jeg ikke fått bruk for, men der går nok hovedlinjene i det vi var uenige om klart fram".

Det hadde vært nyttig for den videre universitetspolitiske debatten om Fjeld gjorde den lista offentlig.

Arnved Nedkvitne

Tidligere professor ved HF  

arnvedn@uio.no - 14. mai 2014 09:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere