Stølen skal se nærmere på hvordan visedekaner utpekes

Etter kritikken som er kommet mot tilsettingen av Kristin Vinje som visedekan på MN-fakultetet, vil rektor Svein Stølen undersøke dagens praksis.

VIL SE PÅ SAKEN: – Siden interne og eksterne kandidater til visedekaner har ulik forbindelse til UiO, kan det være naturlig at slike utnevnelser følger en noe ulik prosess, sier UiO-rektor Svein Stølen. På bildet sammen med nåværende MN-dekan Morten Dæhlen, den gang de to stilte sammen til valg som henholdsvis prodekan og dekan.

Foto: Ola Sæther

Tilsettingen av Høyre-politiker Kristin Vinje som visedekan på Det matematisk-vitenskapelige fakultet, har fått leder for NTL-UiO Ellen Dalen til å reagere. I Uniforum tirsdag etterlyste hun en opprydding i måten visedekaner utpekes på UiO, og kom med en konkret oppfordring til rektor Svein Stølen:

– Det hører ikke noe sted hjemme at et stort antall ledere ved UiO blir pekt ut av en enkeltperson og dermed får masse makt uten noen vurdering gjennom valg eller tilsettingsprosess. Dette har antakelig fått utvikle seg fordi stillingene ikke står omtalt i valgreglementet, men jeg er overrasket over at det forrige rektoratet har tillatt dette. Ny rektor bør ta tak i denne praksisen, oppfordret Dalen.

Skal diskutere saken med dekanene

Overfor Uniforum avviser ikke Svein Stølen at det kan være aktuelt å foreta en opprydding i dagens praksis.

– Jeg ønsker å ta en runde internt, med blant annet en diskusjon med dekangruppen, for å få et fullstendig bilde av hvordan ordningen fungerer, og for å undersøke om det trengs en tydeliggjøring av disse prosessene i våre interne retningslinjer, sier rektoren.

LOVEN SIER LITE: – Dette et område der det er lite klare regler og betydelig usikkerhet. Dette burde vi hatt bestemmelser om i Universitets- og høyskoleloven, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.    
(Foto: Silje Gripsrud/ UiB)

Etter å ha blitt håndplukket av dekan Morten Dæhlen går Kristin Vinje om få uker rett fra Stortinget og inn i den faglige ledelsen ved MN-fakultetet.

– Er det grunn til å skille mellom utpeking av interne og eksterne kandidater til visedekanstillingene? Eksterne – som Kristin Vinje – er jo ikke fra før av ansatt og lønnet av UiO. Hvordan bør det eventuelt skilles?

– Vårt interne regelverk åpner opp for at prodekaner kan utnevnes av dekanen med godkjenning fra fakultetsstyret. Dette regelverket har blitt fortolket slik at det samme kan gjøres for visedekaner. Som oftest er visedekanene synligjort og pekt ut før et valg av dekan. Siden interne og eksterne kandidater til visedekaner har ulik forbindelse til UiO, kan det være naturlig at slike utnevnelser følger en noe ulik prosess, svarer Stølen.

Lite hjelp i UH-loven

Universitets- og høgskoleloven har ingen regler verken om viserektorer, prodekaner eller visedekaner, forklarer jussprofessor ved Universitetet i Bergen og ekspert på Universitets- og høgskoleloven Jan Fridthjof Bernt.

– Dette et område med lite klare regler og betydelig usikkerhet. Dette burde vi hatt bestemmelser om i Universitets- og høyskoleloven, sier han til Uniforum.

Viserektorer og visedekaner er altså ikke omtalt i loven i det hele tatt, men er en betegnelse som er tatt i bruk en rekke steder på personer som inngår som medarbeidere i rektors eller dekani team, beskriver Bernt.

– Så vidt jeg vet er praksis at de aktuelle personene blir utpekt av rektor eller dekanus blant personer som allerede er tilsatt ved institusjonen, sier han.

– Må ha budsjettmessig hjemmel for tilsetting

– Har en dekan makt til å ansette hvem de vil utenfra, uten utlysning, og uten godkjenning i fakultetsstyret, så lenge personen får den midlertidige stillingen «visedekan»?

– Viserektor og visedekan er henholdsvis rektors og dekani nære medarbeidere og hjelpere, nærmest tilsvarende statssekretærer for statsråder. Slik jeg ser det, taler de beste grunner for at rektor eller dekanus må kunne utpekte slike nære medarbeidere uten å gå veien om utlysing og en formell tilsettingsprosedyre. Hvis en som utpekes til slikt verv ikke er tilsatt ved institusjonen, må man da kunne bruke den samme modellen som der man velger en ekstern person som rektor; vedkommende blir tilsatt i åremål for den tiden han eller hun fungerer i vervet, mener Bernt.

– Burde fakultetsstyret på Matnat-fakultetet vært involvert i tilsettingen av Kristin Vinje?

– Jeg mener dette må være dekanens avgjørelse. Men hvis man utpeker en ekstern person til et slikt verv, må man ha budsjettmessig hjemmel for å tilsette vedkommende i åremål, og det må da skje ved at denne utgiften innarbeides i fakultetets budsjett, sier jussprofessoren.

 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 21. sep. 2017 10:26 - Sist endra 21. sep. 2017 10:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere