Frode Vartdal vil fornye dekanrekrutteringen på UiO

UiO må tenke nytt om dekanrekruttering, synes medisindekan Frode Vartdal. Nå foreslår han at universitetet setter ned en arbeidsgruppe til å se på saken.

FORMELT FORSLAG KOMMER: – Jeg kommer til å skrive et notat til universitetet sentralt, der jeg foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe som kan foreslå andre måter å rekruttere dekaner på enn vi har i dag, sier medisindekan Frode Vartdal.

Foto: Ola Sæther

I 2016 vedtok UiOs styre å fjerne bestemmelsen som til da hadde hindret eksterne kandidater i å stille til valg som dekan. Endringen i valgreglementet ble gjort i forbindelse med oppfølgingen av rådene fra UiOs internasjonale ekspertpanel, SAB.

Nå ønsker medisindekan Frode Vartdal at universitetet går enda lenger i å tenke nytt om dekanrekruttering.

– Ingen ny runde på fakultetet

Det har gått halvannen måned siden UiO-styret avviste Det medisinske fakultetets ønske om å gå over fra valgt til ansatt dekan. Universitetsstyret mente saken ikke var godt nok utredet, og ba om bedre dokumentasjon. Det kommer de ikke til å få fra Vartdal.

Dekanvalg - Dette sier UiOs valgreglement

* Det «bør» oppnevnes en valgkomite som aktivt skal søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett.
* Enhver som har stemmerett ved valget, kan i tillegg fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Et kandidatforslag skal være underskrevet av minst 10 personer med stemmerett.
* Fakultetets tilsatte og studenter har stemmerett.
* Disse er valgbare: faste vitenskapelig tilsatte ved fakultetet og eksterne kandidater.
* Dersom det kun er én kandidat, foretas valget av det sittende fakultetsstyret.
* Dekan og prodekan velges, dersom ikke universitetsstyret selv - etter tilråding fra fakultetet - bestemmer at det skal foretas tilsetting.

Se hele valgreglementet

– Vi tar ikke en ny runde på fakultetet.  Jeg oppfattet styret slik at vi ikke vil få gjennomslag for et slikt endringsforslag, sier dekanen til Uniforum.

– Uansett hvor grundige utredninger dere gjør?

– Ja, det er jeg sikker på. Så vi kommer ikke tilbake til dem med akkurat det samme. Studentene var imot, de vitenskapelige ansatte var imot, fagforeningene var imot og rektoratet var imot. De eneste vi kanskje kunne beveget, er de eksterne, spekulerer Vartdal.

Foreslår arbeidsgruppe

Framfor å utrede saken videre på eget fakultet, har Vartdal i stedet vært i dialog om dekanrekruttering med rektor Svein Stølen.

– Resultatet av dialogen er at jeg kommer til å skrive et notat til universitetet sentralt, der jeg foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe som kan foreslå andre måter å rekruttere dekaner på enn vi har i dag, sier han.

Gruppen kan bestå av representanter både for vitenskapelige ansatte, studenter og teknisk-administrative ansatte, og blant annet høre med andre institusjoner om deres erfaringer, foreslår medisindekanen.

For Det medisinske fakultet er det ingen umiddelbar hast med å få en slik arbeidsgruppe på plass. Rekrutteringen av medisindekan for perioden 2019–2022 vil uansett skje på gamlemåten.

– Nå er vi i ferd med å sette ned en valgkomité, sier Vartdal.

Stølen vil ha «VALG»

Rektor Svein Stølen bekrefter overfor Uniforum at han har vært i dialog med medisindekanen.

– Jeg har løpende dialogmøter med alle fakulteter. I det siste møtet med MedFak kom selvfølgelig oppfølging etter det forrige styremøtet og arbeidet med kommende valg opp som tema, skriver rektor i en e-post.

– Vartdal fortalte meg at de hadde bestemt seg for valg. Rektoratet var da opptatt av at det såfremt mulig blir ett valg mellom flere kandidater, og at det om mulig også er en kvinnelig kandidat. Vartdal mener det er vanskelig å finne kandidater, skriver Stølen videre.

Han er nøye med å framheve at han er tilhenger av valgt dekan:

– Vi drøftet muligheten for PÅ SIKT å VELGE dekaner på andre måter. Og Vartdal endte opp med at MedFak vil fremme et forslag om at styret nedsetter et utvalg som ser på hvordan dette gjøres ved andre institusjoner og i andre land. Som rektor og styreleder er jeg svært opptatt av at andre modeller må innebære demokratiske VALG. Jeg er positiv til at MedFak fremmer et slikt forslag som jeg så vil diskutere med styret. Det er styret som må vurdere om forslaget som fremmes er godt eller ikke, understreker rektoren. 

Reelle valg er unntaket

Reelle dekanvalg der et fakultets studenter og ansatte kan velge mellom minst to kandidater, tilhører sjeldenhetene på UiO. I dag er det kun HF-dekan Arne Bugge Amundsen som har vært gjennom et reelt valg.

En gjennomgang UiO gjorde i 2015, viste at i tiårsperioden 2005–2015, ble 22 av 26 nye dekaner valgt uten motkandidater.

I tilfellene der kun én kandidat stiller til valg, foretas valget av det sittende fakultetsstyret.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 18. jan. 2018 10:44 - Sist endra 18. jan. 2018 10:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere