Fagforeningsleder ut mot Dæhlens visedekantilsetting

Tilsettingen av Kristin Vinje som visedekan på UiO får NTL-leder Ellen Dalen til å reagere: – Vinje har fått kontrakt ved UiO uten forutgående prosess. Det er ulovlig.

KRITISK TIL DAGENS PRAKSIS: – Det hører ikke noe sted hjemme at et stort antall ledere ved UiO blir pekt ut av en enkeltperson og dermed får masse makt uten noen vurdering gjennom valg eller tilsettingsprosess, sier leder Ellen Dalen i NTL-UiO.

Foto: Ola Sæther

1. oktober starter Kristin Vinje i en nyopprettet visedekanstilling på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO. Som visedekan med ansvar for samfunnskontakt og innovasjon, blir den tidligere Høyrepolitikeren en supplerende del av den valgte, faglige ledelsen ved fakultetet.

Måten tilsettingen er skjedd på, får leder Ellen Dalen i NTL-UiO til å reagere:

– Kristin Vinje har ikke bare blitt utpekt i et svært sentralt lederverv, hun har også fått kontrakt ved UiO uten forutgående prosess. Det er ulovlig, hevder hun overfor Uniforum.

Kristin Vinje

* Fra 1. oktober 2017 er hun visedekan for innovasjon og samfunnskontakt på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.
* Hun har doktorgrad fra Kjemisk institutt på UiO (1994) og har vært postdoktor samme sted.
* De fire siste årene har hun sittet på Stortinget for Høyre og vært fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
* Vinje har også bakgrunn som forsker og forskningsleder fra Sintef og Simula og som finansbyråd i Oslo.

Kilde: Titan.uio.no

Grundig diskutert med andre ledere

Vinje har tidligere forklart til Uniforum at det var dekan Morten Dæhlen som tok kontakt og lurte på om hun var interessert i å jobbe for UiO.

Dæhlen påpeker at tilsettingen er blitt håndtert slik praksisen er for ansettelse av visedekaner på UiO:

– Denne type stillinger lyses normalt ikke ut. Det har i praksis vært slik at dekanen har pekt ut og tilsatt visedekaner avgrenset til den perioden dekanen er valgt for. I min første dekanperiode utpekte jeg én visedekan. For resten av denne dekanperioden, ut 2020, har jeg altså utpekt to visedekaner. Fakultetet har også tidligere hatt to utpekte visedekaner, sier han.

– Hvem er det som har godkjent tilsettingen? 

– I prosessen ble tilsettingen drøftet med universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe, som gav sin tilslutning til ansettelsen. Videre ble dette grundig diskutert med mine daværende prodekaner og fakultetsdirektøren på MN, som alle støttet tilsettingen, sier Dæhlen.

– Tilsettingen har ikke vært til behandling i fakultetsstyret?

– Som jeg tidligere har redegjort for i Uniforum, måtte denne ansettelsen behandles raskt. Fakultetsstyret ble orientert om beslutningen, og jeg har kun fått positive tilbakemeldinger, understreker dekanen.

– I strid med lov for statens ansatte

NTL-leder Dalen slår seg ikke til ro med Dæhlens forklaring.

– Jeg oppfatter Dæhlen slik at han ikke har hatt noen hjemmel for å tilsette Vinje uten forutgående utlysning. Jeg håper Dæhlen er enig i at det er forskjell på å behandle en sak og å diskutere den med andre ledere, sier hun.

SER FRAMOVER: – Jeg gleder meg veldig til å begynne i den nye jobben, sier kommende visedekan Kristin Vinje. Kritikken overlater hun til sin leder å kommentere.

Ifølge Dalen stemmer det ikke at det finnes noen normal praksis for å tilsette ledere uten utlysning.

– Dette er i strid med lov for statens ansatte som sier at alle stillinger skal lyses ut, med mindre de oppfyller kriterier for unntak. Det kan jeg ikke se at denne tilsettingen gjør, slår hun fast.

NTL-lederen understreker at hun er godt kjent med praksisen med at UiO-dekaner selv oppretter visedekanstillinger og plukker ut folk uten noen forutgående prosess. Denne praksisen er hun svært kritisk til:

– Det hører ikke noe sted hjemme at et stort antall ledere ved UiO blir pekt ut av en enkeltperson og dermed får masse makt uten noen vurdering gjennom valg eller tilsettingsprosess. Dette har antakelig fått utvikle seg fordi stillingene ikke står omtalt i valgreglementet, men jeg er overrasket over at det forrige rektoratet har tillatt dette. Ny rektor bør ta tak i denne praksisen, oppfordrer Dalen.

– Vi må kunne forvente at UiOs ledere kjenner og følger lovverket. Vi må også kunne forvente at de i likhet med oss andre ser behovet for at slike stillinger er forankret og har legitimitet gjennom ryddige prosesser. Det er jo en veldig dårlig start for en leder å starte uten legitimitet blant dem hun skal lede, poengterer NTL-lederen.

Respekterer at Dalen er uenig

Morten Dæhlen sier til Uniforum at han på generelt grunnlag er enig med Ellen Dalen i at universitetet ikke skal ansette, verken i lederstillinger eller andre stillinger, uten at stillinger lyses ut og med tilhørende prosesser for tilsetting.

– Jeg har også respekt for at Dalen er uenig i praksisen at dekaner kan utpeke visedekaner, understreker han.

– Imidlertid mener jeg at en ordning som gir dekanene muligheten til å utpeke visedekaner er en god ordning. En slik ordning gir dekanene et nødvendig handlingsrom for raskt og effektivt kunne utføre de arbeidsoppgavene som dekanene er valgt til å gjennomføre. Dette vil tross alt være et svært begrenset antall stillinger, som også per definisjon er midlertidige, sier Dæhlen.

Gleder seg til å begynne i jobben

Kristin Vinje kommenterer saken slik:

– Jeg registrerer at enkelte av fagforeningene har vært kritiske til prosessen rundt min ansettelse. Det overlater jeg til min leder å kommentere. For øvrig gleder jeg meg veldig til å begynne i den nye jobben. Selv har jeg fått mange positive tilbakemeldinger, og jeg håper og tror at jeg kan bidra positivt til å være med på å utvikle Universitetet i Oslo i en positiv retning sammen med de ansatte.

Av Helene Lindqvist
Publisert 19. sep. 2017 12:41 - Sist endra 8. okt. 2020 17:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere