Slik ble Høyrepolitikeren visedekan på UiO

Til høsten går Høyrepolitiker Kristin Vinje rett fra Stortinget og inn i den faglige ledelsen på matnat. Hvordan fikk hun den jobben?

IKKE ADMINISTRATIVE OPPGAVER: Som visedekan med ansvar for samfunnskontakt og innovasjon blir Kristin Vinje en supplerende del av den valgte, faglige ledelsen ved matnat-fakultetet. Ifølge dekan Morten Dæhlen er plasseringen godt gjennomtenkt.

Foto: Ola Sæther

23. juli meldte Titan.uio.no at stortingsrepresentanten Kristin Vinje blir matnat-fakultetets nye visedekan for innovasjon og samfunnskontakt. Høyrepolitikeren tiltrer 1. oktober, straks etter stortingsvalget.

Dette blir den andre endringen i fakultetets faglige ledelse etter at dekan Morten Dæhlen ble gjenvalgt uten motkandidater i april 2016. Finn-Eirik Johansen er allerede på plass som erstatter for Svein Stølen, i vervet som prodekan for forskning.

Kristin Vinje

* Fra 1. oktober 2017 er hun visedekan for innovasjon og samfunnskontakt på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.
* Hun har doktorgrad fra Kjemisk institutt på UiO (1994) og har vært postdoktor samme sted.
* De fire siste årene har hun sittet på Stortinget for Høyre og vært fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
* Vinje har også bakgrunn som forsker og forskningsleder fra Sintef og Simula og som finansbyråd i Oslo.

Kilde: Titan.uio.no

– Ble kontaktet av Dæhlen

Ifølge Titan skal Vinje få et særlig ansvar for samhandling med næringsklyngene, næringslivet og viktige partnere i offentlig sektor.

– Du blir straks visedekan på UiO. Hvordan gikk det til?

– Morten Dæhlen kontaktet meg og lurte på om jeg var interessert i å jobbe for UiO. Vi hadde flere samtaler, og jeg tenkte meg nøye om før jeg takket ja, sier Vinje.

Hun framhever at hun brenner for både utdanning, realfag og forskning.

Å rekruttere en person med kompetanse og nettverk innen næringsliv og innovasjon, var noe Dæhlen hadde tenkt på en god stund.

– På grunn av det økende samarbeidet med eksterne aktører over de siste 5–10 årene, har vi helt siden jeg startet som dekan vurdert å styrke den faglige ledelsen i denne retningen. At vi gjør det akkurat nå, henger selvfølgelig sammen med at en kapasitet som Kristin Vinje blir ledig for nye arbeidsoppgaver når hun går ut av politikken i løpet av høsten, sier dekanen.

– Blir det riktig å si at Vinje har fått en skreddersydd stilling?

– Som dekan er jeg avhengig av å bygge et lag som best mulig dekker de faglige lederoppgaver som skal utføres. Denne stillingen er ikke skreddersydd for noen enkeltpersoner da vi lenge har hatt behov for å styrke den faglige ledelsen rettet mot innovasjon og samfunnskontakt. Vinjes bakgrunn, egenskaper og interesser er meget godt tilpasset dette ansvarsområdet, poengterer Dæhlen.

Vurderte stillingens plassering

Vinje har doktorgrad i kjemi, men i motsetning til Dæhlen og de to prodekanene, har hun ikke professorkompetanse.

Dekanlaget på matnat

* Dekan Morten Dæhlen er inne i sin andre periode som dekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Sammen med prodekaner Solveig Kristensen og Svein Stølen ble han gjenvalgt uten motkandidater i april 2016. Valgperioden er 1. januar 2017–31. desember 2020.
* Fra 1. august i år tok Finn-Eirik Johansen over for Svein Stølen, som er valgt til rektor.
* Fra 1. oktober styrkes laget med visedekan Kristin Vinje.
* Prodekaner velges, mens visedekaner kan pekes ut.

 

– Som visedekan blir Vinje en del av den faglige ledelsen. Kunne hun ha jobbet med de samme oppgavene med arbeidsplass i den administrative ledelsen?

– Godt spørsmål, og et spørsmål som er vurdert tidligere. Konklusjonen er entydig. Skal dette fungere godt, både internt og eksternt, må de aktuelle lederoppgavene være en del av den faglige ledelsen på fakultetet, blant annet fordi innovasjon og samfunnskontakt er en viktig del av vårt lovpålagte, faglige samfunnsoppdrag. 

– Vet du om det er første gang en politiker blir hentet til UiO som visedekan?

– Nei, det vet jeg ikke. For ordens skyld vil jeg påpeke at vi ikke henter en politiker. Vi ansetter en dyktig person med svært relevant bakgrunn som nå har valgt å gå ut av politikken, sier Dæhlen.

UiO-venn

I vår har Vinje og UiO ved flere anledninger vist til hverandre på Twitter.

– Du er en ekte UiO-venn?

– Jeg er veldig glad i UiO. Jeg har studert der, barna mine har studert der og jeg møtte mannen min der, forteller Vinje.

 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 11. aug. 2017 16:27 - Sist endra 11. aug. 2017 16:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere