Tankesmier og medbestemmelse

– Vi er i tvil om toppledelsen ønsker tillitsvalgte inn i kollegiale utvalg og grupper, dvs. reell medbestemmelse, eller om de helst vil styre slik de selv ønsker. Det skriver hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad og leder Steinar A. Sæther i Forskerforbundet ved UiO  i dette innlegget.

MEDBESTEMMELSE:- Vi opplever på flere enheter et godt samarbeid og inkludering i prosesser, men tar vi pulsen på UiO i dag, kjenner vi på flere utfordringer knyttet til medbestemmelse, skriver hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad (bildet)  og leder Steinar A. Sæther i Forskerforbundet ved UiO.

Foto: Ola Sæther

I lys av den siste tidens debatt rundt Strategi 2030, tankesmier og tunge trender på UiO melder flere om behov for at fagforeningene blir representert i arbeidsgrupper der grunnlag for strategi skal legges. Dette sist meldt ved redaktør i Uniforum, Martin Toft. Samtidig stilles det spørsmål om overvekten av eksterne medlemmer i tankesmien «Tunge trender», og vi støtter en bedre balanse slik Toft foreslår. Det samme gjelder for tankesmien «UiO sett utenfra».

Ikke medbestemmelse, kun medvirkning
 

Prorektor Gro Bjørnerud Mo sier i svar på kritikk rettet mot de lanserte tankesmier fra Magnus Marsdal, professor Mariel Aguilar-Støen og stipendiat Lena Gross, at alle ansatte kan si sin mening. Det høres jo flott ut, men det er altså ikke medbestemmelse, kun medvirkning. Forskerforbundet og de andre fagforeningene på UiO forholder seg til trepartssamarbeidet og hovedavtalen. Samarbeidet lokalt skal forankre og bringe inn synspunkter fra de ansatte via deres tillitsvalgte. Prorektor glemmer å svare ut kritikken på den manglende fagforeningsdeltakelse, noe som gjør oss urolig.

Vi opplever på flere enheter et godt samarbeid og inkludering i prosesser, men tar vi pulsen på UiO i dag, kjenner vi på flere utfordringer knyttet til medbestemmelse.
Vi er i tvil om toppledelsen ønsker tillitsvalgte inn i kollegiale utvalg og grupper, dvs. reell medbestemmelse, eller om de helst vil styre slik de selv ønsker. De sender i alle fall et dårlig signal ved å legge opp til manglende deltagelse fra fagforeninger i de strategiske arbeidsgrupper.
Tidligere har vi meldt om bekymring for svak deltakelse på IDF-møter fra rektoratets side. (Her har rektor lovet endring). Vi har også i flere år strevd med at tillitsvalgtes innspill til saker i forkant av fakultetsstyremøter ikke alltid blir lagt ved, eller blir for sent lagt ved. Manglende respekt for gjensidig inngåtte avtaler skaper frustrasjon blant tillitsvalgte og ansatte som de representerer. Slik skal det ikke være, og alle punkter nevnt ovenfor vil bli tatt opp og drøftet under evaluering av partssamarbeidet på UiO og deretter fulgt grundig opp.

Beslutningene blir faktisk bedre når medbestemmelsen er god

Helt til slutt ønsker vi å vise til resultater fra en fersk undersøkelse som forsterker vår bekymring for medbestemmelse på UiO. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet la nylig fram «Frie yrker, lite medbestemmelse?», en medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde. Et urovekkende svar i undersøkelsen, er at hele 57 % av Forskerforbundets medlemmer mener det går i retning av et mer autoritært arbeidsliv. Dette er urovekkende høyt.

Forskerforbundet vil arbeide for at medbestemmelsen blir ivaretatt på alle plan på UiO. Beslutningene blir faktisk bedre når medbestemmelsen er god.

Les om Strategi 2030 i Uniforum:

 • Les også  i UniforumAlle må med, også samfunnsaktørar utanfor næringslivet

• Les også i Uniforum: Strategi 2030: Hvilket elitistisk opplegg er dette?

• Les også i Uniforum: Hvordan ruster vi UiO for fremtiden?

• Les også i Uniforum: Kom med innspil til et breddeuniversitet i eliteklassen!

• Les også i Uniforum: Oppfordrar alle til å vera med på å forma framtidas UiO

 

 

Emneord: Strategi 2030, Universitetspolitikk Av hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad og leder Steinar A. Sæther i Forskerforbundet ved UiO
Publisert 11. feb. 2019 14:08 - Sist endra 13. juni 2019 12:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere