Strategi 2030: Kom med innspill til et breddeuniversitet i eliteklassen!

Vi vil gjerne høre på alle som har meninger om retningsvalg ved UiO, uavhengig av om de kommer fra NHO eller Manifest.

SVARER PÅ MANIFEST-KRITIKKEN: Marsdal er hjertelig velkommen til å delta på møtene og debattene vi arrangerer fremover, skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Foto: Ola Sæther

Magnus Marsdal i Manifest tankesmie er kritisk til sammensetningen til en av flere grupper nedsatt i det nylig påbegynte strategiarbeidet ved UiO.

Vi vil understreke at vi ønsker alle innspill velkomne i strategiprosessen - og vi inviterer derfor i disse dage til innspillsmøter for å få inn ulike syn. Vi ønsker å  legge opp til en bred debatt og ta i bruk kunnskapen som finnes både på og utenfor UiO. Det trenger vi for å peke ut retningen for UiO de neste ti årene. Vi må møte behov i omverdenen, og vi må bevare universitetets fremste verdier og kvaliteter.

For å få innspill og bruke ulike kunnskapsmiljøer, har vi satt ned fire tankesmier. Arbeidsformen er grundig diskutert med vårt eget styre. Dekanene har fått en sentral rolle i arbeidet. Dette fordi det er dem som skal følge opp strategien, når den vedtas i desember 2019.

Tankesmienes oppgave er å  gi en klarere forståelse av hvordan noen utvalgte perspektiver kan/skal/bør håndteres i strategiperioden. Deres oppgave er også å engasjere og mobilisere UiOs ansatte og en bredere offentlighet til diskusjon og til innspill. Og de skal dokumentere resultatene av disse samtalene og undersøkelsene.

I tankesmien om "Tunge trender" som Nils-Henrik von der Fehr, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, leder er følgende med:

Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet
Anne Danielsen, professor ved Det humanistiske fakultet
Kristin Clemet, daglig leder Civita
Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet
Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia

Vi vil gjerne høre på alle som har meninger om retningsvalg ved UiO, uavhengig av om de kommer fra NHO eller Manifest. Marsdal er derfor hjertelig velkommen til å delta på møtene og debattene vi arrangerer fremover. Innspillet hans er allerede delt med tankesmien «UiO sett utenfra» ledet av Håkon Glørstad, direktør ved Kulturhistorisk museum.

Av prorektor Gro Bjørnerud Mo
Publisert 1. feb. 2019 10:48 - Sist endra 1. feb. 2019 10:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere