Hvordan ruster vi UiO for framtiden?

UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Vi har flere fremragende forskningsmiljøer enn noe annet norsk universitet, skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo i dette blogginnlegget som handler om Strategi 2030. Hun leder strategiarbeidet.

KREVENDE: – I en omskiftelig verden er det krevende å bestemme hvor samfunnet og universitetet som kunnskapsinstitusjon skal være om ti år, skriver prorektor Gro Bjørnerud Mo i dette innlegget.

Foto: Ola Sæther

Den store bredden og den høye kvaliteten som kjennetegner forskningsaktiviteten ved UiO gir et uvanlig godt utgangspunkt for å tilby utdanninger tuftet på den nyeste og mest oppdaterte kunnskapen.

Regjeringen har høye forventninger til at UiO bidrar til å løse problemene verden – og Norge - står overfor. De ønsker seg enda flere UiO-kandidater mye raskere ut i samfunnet og de fremhever betydningen av å lære hele livet. Forskning og utdanning blir enda viktigere i årene som kommer. Behovet for forskningsbasert kunnskap er stort. Og heldigvis er det sånn at ønsket om å bidra til å løse vår tids utfordringer er intenst både blant studenter og forskere ved UiO.

I en omskiftelig verden er det krevende å bestemme hvor samfunnet og universitetet som kunnskapsinstitusjon skal være om ti år.  Vi må møte behov i omverdenen, og vi må bevare universitetets fremste verdier og kvaliteter: den akademiske friheten, den kritiske tenkningen, den nysgjerrige forsker og student som gjør akademia til en god og viktig arena for å prøve ut og diskutere dilemmaer, veivalg og framtidsbilder.

Hva har skjedd siden 2011?

Det er snart ni år siden UiOs Strategi 2020 ble vedtatt. Studentene møter et UiO der de blir tatt imot og fulgt opp på stadig bedre måte. Og de studentene vi rekrutterer er landets beste universitetsstudenter.

Universitetets internasjonale profil er styrket gjennom forskningssamarbeid over hele kloden. Samarbeidet med Europa er økt vesentlig, nå sist gjennom arbeidet med å etablere et europeisk universitetsnettverk, ledet fra UiO.

Vi får flere tilslag i EUs rammeprogrammer. UiO gjør det svært godt i konkurransen om ERC, særlig når det gjelder humsamfagene. Sosial innovasjon står høyt på dagsordenen. Det gjør også forslaget om en ny formidlingspolitikk for UiO. Og vi har de senere årene satset mye på forskning og innovasjon i samarbeid med næringsliv. Vi har et inspirerende samarbeid med Oslo kommune om en tettere integrasjon mellom byen og universitetet, gjennom blant annet campusutvikling og prosjekter som Oslo Science City.

Kort fortalt: Mye har endret seg siden universitetet staket ut sin kurs i 2010.  Vi er nå i gang med å skissere planer for en ny tiårsperiode.

UiO: 2030 – en kort endringsstrategi

Universitetsstyret har bedt om at vi lager en kortfattet endringsstrategi denne gangen. Styret har også bedt om at vi har fokus på hva som bør endres og hva som bør bevares.

Dette er en svært inspirerende, interessant og ikke helt enkel oppgave. Vi er overbevist om at svarene på disse utfordringene blir bedre dersom vi tar i bruk den kunnskapen som allerede finnes på UiO, og hos våre mange samarbeidspartnere. Vi håper derfor at mange vil engasjere seg i debatter og komme med innspill til hvordan vi best svarer på styrets bestilling og ruster UiO for framtiden.

Delta på tankesmienes arrangementer!

Til hjelp i dette arbeidet har vi satt i gang fire «tankesmier». Tankesmiene vil stå sentralt i kunnskapsinnhentingen som finner sted denne våren. De skal levere korte rapporter til styret den 22. mars 2019.  I ukene framover vil det være tankesmienes oppgave å engasjere og mobilisere UiOs ansatte og studenter til innspill og debatt.

Perspektivene tankesmiene er bedt om å utrede er identifisert gjennom diskusjoner i styret og i dekanmøtet.

De fire tankesmiene er:

  • «Tunge trender» - ledes av dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Nils Henrik von der Fehr
  • «Koble forskning og utdanning» - ledes av dekan ved Det teologiske fakultet, Aud Tønnessen
  • «UiO sett utenfra» - ledes av direktør ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad
  • «Digitalisering» - ledes av dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Sten R. Ludvigsen

Følg med på egen nettside!

Vi håper mange vil delta i diskusjonene denne våren og gi oss råd om hvilke områder og hvilket kunnskapsgrunnlag en ny strategi bør bygge på. I mai vil styret og dekanene gi innspill til hva vi bør legge mest vekt på og hva vi ikke bør inkludere i den ferdige strategien.

Høsten 2019, i den tredje og siste fasen av prosessen, blir det en klassisk høringsprosess før universitetsstyret vedtar strategien desember 2019.

Vi lanserer nå en egen nettside, hvor vi vil samle all relevant informasjon om strategiprosessen.

(Dette innlegget ble først publisert i Rektorbloggen, 28.01.2019)

Emneord: Strategisk plan, Universitetspolitikk Av prorektor Gro Bjørnerud Mo, Universitetet i Oslo
Publisert 28. jan. 2019 17:24 - Sist endra 28. jan. 2019 17:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere