Er motstanden virkelig overraskende for SV-dekanen?

Fagforeningene på UiO oppfordrer SV-fakultetets ledelse til å ta sine ansatte på alvor og sikre reell medbestemmelse i riktige fora.

UROLIGE: Ansatte er urolige for konsekvensene, og for sine egne stillinger. Det skriver tilltitsvalgte for alle de fire fagforeningene ved UiO om varslingen om omorganisering på SV-fakultetet. 

Foto: SV/UiO

I et unisont tilsvar ønsker fagforeningene ved UiO å kommentere dekan Nils-Henrik von der Fehrs uttalelser i intervjuet her i Uniforum 1. mars om prosessen rundt omorganisering ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet.

Fagforeningene har vanskelig for å akseptere dekanens påstand om at motstanden og kritikken kommer overraskende på han. Vi har gjentatte ganger kommet med kritikk mot den foreslåtte prosessen og manglende informasjonen til ansatte og berørte enheter, både i møter i ulike fora og i skriftlig form.

I intervjuet med Uniforum, påpeker dekanen at omstillinger alltid er vanskelige – og at han ser det som sitt ansvar å se på organiseringen av fakultetet «Det er det en leder gjør. Det ligger nesten til sakens natur», sier dekanen til Uniforum. Og akkurat nå synes han det er riktig å se på organiseringen av sentre.

Det er helt riktig at det er fakultetets ledelse og fakultetsstyret som kan vedta å starte en slik prosess, men i retningslinjene for personalpolitikk i omstillingsprosesser heter det at «Det er en grunnleggende forutsetning at omstillinger i staten skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, slik dette også er kommet til uttrykk gjennom hovedavtalen § 1 Formål og intensjoner». Det er ikke en leders ansvar å hoppe bukk over dette.

Det blir etter vår mening for svakt av dekanen å uttale at det ikke var meningen at ansatte skulle bli urolige for konsekvensene, og sine egne stillinger, samtidig som han ikke har fulgt organisasjonenes klare og entydige oppfordring om å møte de ansatte – og lytte til innspill.

Ansatte er urolige for konsekvensene, og for sine egne stillinger.

Organisasjonene oppfordrer igjen fakultetets ledelse til å ta sine ansatte på alvor og sikre reell medbestemmelse i riktige fora. Det er behov for informasjon, også i situasjoner der informasjonen er at det ikke har skjedd noe nytt i saken. Det er behov for informasjon om hva som er fakultetets intensjon og oppfattelse av behovet for omstilling, når de berørte enhetene er tydelige på at de ikke synes dette er en god ide. Det er behov for informasjon om det dekanen kaller en flytting på rot og om hvilke endringer som kan komme over tid. De mulige endringene som kan følge av dette er ikke en annen sak, som dekanen uttaler. De er tvert om en del av konsekvensene av en eventuell omstilling, og derfor relevant for nettopp denne saken og den pågående prosessen.  

Les også svaret fra SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr:

Omorganisering, motstand og  prosess

Av Tina Næss fra Akademikerne UiO, Cecilie W. Lilleheil fra Forskerforbundet UiO, Asle Fredriksen fra Parat UiO og Marianne Midthus Østby fra Norsk tjenestemannslag UiO
Publisert 5. mars 2019 00:25 - Sist endra 6. mars 2019 12:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere