Mjøs-innstillingen: La oss gripe sjansen!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000


Debatt:

Igjen og igjen ser vi at vi ved Universitetet i Oslo har for lite penger til å kunne gjennomføre god undervisning og god forskning. Vi trenger mer penger totalt, og vi trenger å anvende en større del av ressursene våre til undervisning og forskning. Hvordan kan vi gjøre det siste? Som det tidligere er påvist, både her i Uniforum og blant annet i en rapport fra NIFU, har Universitetet i Oslo hatt en enorm vekst i antall høyere administrativt ansatte de siste par tiårene, en vekst som har gitt oss en ressursbruk på administrasjon (særlig til lønninger til direktører, underdirektører, rådgivere og førstekonsulenter) langt høyere enn for eksempel ved tilsvarende svenske universiteter.

Ved å komme ned på svensk nivå i antall byråkrater, kunne vi øke mengden undervisning og forskning med 10 prosent, uten at totalbevilgningene til universitetet øker. Den store forskjellen i ressursbruk til administrasjon ved universitetene i Norge og i Sverige, skyldes, ifølge innlegg i Uniforum skrevet av våre ledende administratorer, at vi har en mye større detaljstyring og rapporteringsplikt til departementet i Norge enn svenskene har. Denne rapporteringsplikten er også hovedgrunnen til den store administrative byrden som i Norge er lagt på undervisningspersonalet, i form av stadig virksomhetsrapportering.

I Mjøs-utvalgets innstilling foreslås det en fristilling av universitetet i forhold til departementet. La oss gripe denne enestående sjansen til å få fjernet det meste av rapporteringsplikten og grunnlaget for overbyråkratiseringen. Hvis Mjøs-utvalgets innstilling blir fulgt opp, må Kollegiet sørge for at den innad på Universitetet i Oslo følges opp med en drastisk slanking av administrasjonen ned til svensk nivå, dvs. ikke mer enn ca. 17 prosent av alle ansatte, og at de frigjorte midler anvendes til en 10 prosent økning i lønnsbudsjetter for undervisning og forskning.

Per Barth Lilje,
professor, Institutt for teoretisk astrofysikk


Les også:

Mjøsutvalet vil avskaffa rektorvalet


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000

Publisert 25. mai 2000 14:49 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere