Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000


Notert

Stille og Duarte Brasil-utstillinga blei opna av Renate Stille og Joaquim Rafael Caimoto Duarte.

Brasil gjennom 500 år

Brasil har vore ein smeltedigel utan nokon statleg organisert utrydding av urfolka dei 500 åra landet har eksistert, til skilnad frå mange andre land i Latin-Amerika. Det sa Brasils chargé d´affairs i Noreg, Renate Stille, då ho saman med Portugals ambassadør Joaquim Rafael Caimoto Duarte opna utstillinga om Brasils fødsel for 500 år sidan.

Det skjedde då den portugisiske sjøfararen Pedro Alvares Cabral kom til austkysten av Sør-Amerika og etablerte den første portugisiske busetnaden i det området som i dag er delstaten Bahia.

Utstillinga om denne historia kan du sjå i Galleri Sverdrup i Georg Sverdrups hus på Blindern fram til 1. juni. (Foto: Martin Toft)


Palmen stedt til hvile

K.R. Norum
Rektor Kaare R. Norum holdt tale.

Den 10. mai tok Botanisk hage og universitetet en verdig avskjed med et historisk klenodium nesten like gammelt som universitetet selv. Kanaripalmen ble 185 år. Kanskje ville den ha levd i 100 år til i et nytt og romsligere veksthus.

Museumsdirektør Elen Roaldset ønsket velkommen og universitetets rektor Kaare R. Norum holdt tale før palmen ble saget ned, delt opp i biter og kjørt vekk. Under avskjedsseremonien ble det understreket at behovet for et nytt veksthus ikke er blitt mindre etter palmens død. Flere andre av de store palmene i det antikvariske veksthuset vil lide samme skjebne om de ikke blir flyttet til et nytt veksthus i nær framtid.

I 1814 ble Christen Smith oppnevnt til professor i botanikk ved Norges nyopprettede universitet, ” Det Kongelige Frederiks Universitet”. Med stillingen fulgte et ansvar for å bygge opp og bestyre en botanisk hage i Christiania. Kanaripalmen ble dyrket fram av et frø professoren sendte hjem fra en botanisk oppdagelsesreise til Kanariøyene i 1815. Christen Smith døde samme år av tropefeber under en ekspedisjon i Kongo. Han ble bare 30 år.

I 1868 ble Palmehuset bygd med kanaripalmen som et naturlig midtpunkt. Men veksthuset ble etter hvert for lite for palmen, som stanget i taket første gang i 1960. Siden den gang er taket blitt hevet, stammen er blitt lagt litt på skrå og gulvet under palmen er blitt slått i stykker og krukken senket ned i kjelleren. Til slutt var den eneste løsningen som gjenstod å flytte planten til et nytt og større veksthus. Da toppen brakk av 27. mars, var alt håp ute for den historiske palmen.

Det akademiske kollegium bevilget i 1992 30 millioner kroner til bygging av et nytt veksthus. Dette er ikke tilstrekkelig. Tegningene til et nytt veksthus er klare, og byggekostnadene er beregnet til ca. 100 millioner kroner. Universitetet vil derfor være avhengig av hjelp både fra private sponsorer og fra det offentlige om planene om et nytt veksthus på Tøyen skal realiseres.


To millioner ekstra til Observatoriet

Anders Jahres Humanitære Stiftelse har bevilget opptil to millioner kroner ekstra til restaurering og oppussing av Observatoriebygningen. Stiftelsen gav i 1998 åtte millioner kroner til dette arbeidet. Den ekstra bevilgningen skal dekke utvendig oppussing og utbedring av skader oppdaget under rehabiliteringen. Når arbeidene er fullført om noen måneder, vil bygget bli tatt i bruk av Senter for Ibsen-studier. En mindre del av bygningen skal være museum for den tidligere forskningsvirksomheten i lokalene.


Oslo 1000-år !: Jubileumsutstilling i Historisk museum

Ditelv-Simonsen og Sæbønes
Ann-Marit Sæbønes og Per Ditlev-Simonsen var tilstede på åpningen.

Hvorfor feirer Oslo 1000-årsjubileum femti år etter 900-årsfeiringen i 1950? Hvilke arkeologiske funn gir grunnlag for å føre Oslos opprinnelse tilbake til år 1000, og hva var det som gjorde at det vokste opp en by nettopp her? Ordfører Per Ditlev-Simonsen åpnet 12. mai utstillingen ”Oslo 1000 år !” som gjennom tekst, bilder og funn fra arkeologiske utgravninger gir svar på disse spørsmålene. Det er ikke tiden som har gått fortere etter forrige byjubileum, det er forskningen!

Utstillingen er et samarbeid mellom Universitetets kulturhistoriske museer og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Utstillingen befinner seg i Historisk museum, åpent kl. 10-16, mandager stengt. Den vil bli stående til 31.12.2000. Utstillingen presenteres på Internett: http://www.ukm.uio.no. Kontaktperson er Tone C. Simensen, telefon: 22 85 99 56/64. Omvisninger for grupper og skoleklasser kan forhåndsbestilles for høsten 2000.

Det Kongelige Frederiks …

Til Ankerske fideikommis' bestyrelse sendte kollegiet den 23 august 1814 et andragende om understøttelse for trængende studenter, hvori det bl. a. heter, at tidskonjunkturerne har gjort det end vanskeligere end forrige aar for den uformuende student at opholde sig ved universitetet, mens samtidig studenternes antal har 3-doblet sig, saaledes at antallet av trængende studenter nu er større end forrige aar. Den 12 september mottok kollegiet fra fideikommissets bestyrelse 250 rbd. n. v. til utdeling for halvaaret og utdelte dem den 19 september til 5 studenter. Ogsaa det følgende aar ydet den nævnte stiftelse et bidrag til lignende utdeling.

I kollegiemøte den 22 august foreslog professor Platou, som av kollegiet var opnævnt til bygningsinspektør, at indrette en universitetet tilhørende gaard paa hjørnet av Lakkegaten og Grønland til studentbolig eller "Regents" istedetfor at bortleie gaarden for 300 rbd. aarlig, hvorom tilbud forelaa. Og kollegiet sluttet sig hertil. [...]

Nu gjaldt det imidlertid ikke at opføre nogen ny kostbar bygning, men med ringe bekostning at anvende en, som allerede var forhaanden. Og de, som trængte mest hjælp, var netop studerende under selve embedsstudiet, idet de under de daværende trykkede tider hadde yderst vanskelig for at bekoste sit ophold i Kristiania.

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I

Gode plasseringer i Holmenkollstafetten

Universitetet stilte med to lag i årets Holmenkollstafett. Herrelaget som deltok i klassen veteran bedrift, ble nummer 5 av 16 lag med tiden 61.29. Damelaget deltok i vanlig bedriftsklasse og ble nummer 47 av 164 lag med tiden 77.01.

Kontantslutt i hovudkassen

Frå og med 13. juni 2000 vil hovudkassen på Blindern ikkje lenger ha kontantar. Dei som likevel skal ha pengar utbetalt, vil få ein sjekk i hovudkassen. Rekneskapsseksjonen oppmodar alle avdelingane og einingane ved UiO om å bruka sjekkutbetalingar berre der dette verkeleg er naudsynt fordi det er ein ressurskrevjande betalingsmåte.

Nye reglar for biarbeid

Kollegiet har vedtatt at Universitetet i Oslo skal innskjerpa reglane for biarbeid for tilsette. Dei nye prinsippa og retningslinjene for biarbeid vil gjelda både for vitskapleg og teknisk-administrativt tilsette. Biarbeid blir delt inn i tre kategoriar, biarbeid kvar tilsett fritt må kunna utføra utan samtykke og informasjon, biarbeid som kan utførast, men der det er plikt til å informera leiinga for grunneininga om biarbeidet og biarbeid som føreset samtykke. Det var fjerde gong sidan 1998 at denne saka var oppe i Kollegiet.

Uniforum oppklarar

I samband med reportasjen frå likestillingsdebatten i Georg Sverdrups hus i Uniforum nr. 7, kom me i skade for å formulera ei setning slik at den kunne tolkast som om professor Jens Braarvig meinte at enkelte stillingar ved UiO eigna seg betre for menn enn for kvinner. Dette meiner ikkje Jens Braarvig, og Uniforum seier seg lei for at setninga kunne feiltolkast. Dei som vil lesa kva Jens Braarvig meiner om øyremerking av enkelte stillingar for kvinner ved UiO, kan gå inn på fylgjande nettside: http://www.admin.uio.no/ia/debatt/likestilling/braarvig.shtml
Nøtter

?
  1. Hvem er dette?
  2. Hvor mange vitenskapelige stillinger har Kollegiet vedtatt skal øremerkes kvinner i perioden 2001-2004?
  3. Når stod Observatoriet ved Solli plass ferdig?
  4. Hvilket fag forbinder du med navnet Grete Usterud Fenstad?
  5. Hva står forkortelsen NINA for?


SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 2000

Publisert 25. mai 2000 14:39 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere