Nettsider med emneord «Forskingspolitikk»

Fire menn står i samtale i eit laboratorium
Publisert 21. okt. 2022 11:12

I mai kravde UiO 100 millionar i kompensasjon dersom Statsbygg ville tvinga forskingsmiljø på  OD ut av lokala som dei deler med FHI i Lovisenberggata 6. – Det håpar eg me finn ei grei løysing på, sa forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe under eit besøk på Det odontologiske fakultet torsdag.

Publisert 24. juni 2022 09:53

Tiltakene som er vedtatt for å redusere underskuddet i Forskningsrådet vil over tid gi en innsparing på til sammen to milliarder kroner. Styret advarer mot ytterligere tiltak.

Ei kvinne står i Vandrehallen i Stortinget
Publisert 15. nov. 2021 13:02

Studiestøtta skal aukast med 349,3 millionar kroner og 584 millionar ekstra må brukast til Forskingsrådet og til grøn forsking og utdanning. Det føreslår SV i sitt alternative budsjett.

Publisert 12. nov. 2021 11:54

584 millionar ekstra til grøn forsking og høgare utdanning.  Det krev SV at regjeringa legg på bordet.  

Portrett av ein mann i ein park
Publisert 14. okt. 2021 08:56

UiO-professor Jan Helge Solbakk meiner det er ei uheldig timing med debatt om auken i talet på utanlandske forskarar, samtidig som ein ser politiske strøymingar i ei brunare retning i Europa. Han får motbør frå professorkollega Øyvind Østerud.

Ei kvinne med rosa jakke og kvit skjorte står i Vandrehallen i Stortinget
Publisert 12. okt. 2021 17:34

– Det er naudsynt med eit taktskifte for å nå klimamåla. Det taktskiftet har me absolutt ikkje fått.  Det seier administrerande direktør Mari Sundli Tveit i Forskingsrådet i ein kommentar til regjeringas forslag til statsbudsjett for 2022. 

Ein mann med briller står og held eit føredrag
Publisert 12. okt. 2021 13:38

Livsvitskapsbygget får ei tildeling på 948 millionar kroner medan nytt  vikingtidsmuseum får 378 millionar i forslaget til statsbudsjett for 2022. Rektor Svein Stølen er strålande nøgd. 

Portrett  av ei kvinne
Publisert 21. sep. 2021 04:30

– Det er ein spennande jobb. Slik forklarar Ingrid Sogner kvifor ho søkte og fekk jobben som forskings- og innovasjonsdirektør på UiO.  

Ein mann står i eit laboratorium
Publisert 15. juni 2021 11:49

I dag er det dei store vitskapsforlaga som har universell kontroll med all vitskapleg publisering og tar seg godt betalt frå universiteta for monopolsituasjonen dei har. UiO-postdoktor Pawel Borowicz​ føreslår ein ny modell som let universiteta ta tilbake makta over publiseringa frå eigne forskarar.

Ein mann står ved eit bord
Publisert 11. mai 2021 11:54

50 millionar ekstra til fagskular og private høgskular er den største løyvinga regjeringa føreslår i revidert budsjett i dag. 

Ei kvinne står på ein talarstol framfor ei lerret
Publisert 19. okt. 2020 15:35

– For at vi skal få god nytte av evalueringane, må dei ha høg kvalitet og dei må måle det vi ønskjer at dei skal måle. Derfor skal vi no lage eit nasjonalt rammeverk for dette, opplyser statssekretær Aase Marte J. Horrigmo i KD. 

Eit stort murhus med blå himmel
Publisert 7. okt. 2020 10:26

Livsvitskapsbygget vil få ei løyving på 1,4 milliardar kroner i 2021, medan Vikingtidsmuseet får 110 millionar kroner. Desse store UiO- prosjekta er blant dei  som er med i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2021.

Publisert 15. juni 2020 18:30

Regjeringa skal finna ut om arbeidsrelevans kan bli ein faktor i finansieringssystemet for høgare utdanning. Det vedtok fleirtalet i Stortinget i dag.

To kvinner står på et podium, en av dem snakker i en mikrofon
Publisert 25. mars 2020 13:11

Både Fafo og Norce sender ut varsler om permitteringer. Sintef holder aktivitetene gående og har foreløpig ingen umiddelbare planer om permitteringer.

Henrik Asheim saman med Iselin Nybø og Abid Raja på Slottsplassen
Publisert 24. jan. 2020 11:40

I dag overtar Henrik Asheim (H) etter Iselin Nybø (V) som minister for forsking og høgare utdanning.  Litt før klokka halv tolv kom han saman med dei andre i trepartiregjeringa til Erna Solberg ut på Slottsplassen.

Iselin Nybø står på ein talarstol med ein storskjerm ved sida av seg
Publisert 4. okt. 2019 12:48

Noreg har inngått avtale om open tilgang og publisering med tidsskriftsforlaget Taylor & Francis. Avtalen er forhandla fram av Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking i samarbeid med norske forskingsinstitusjonar.

Publisert 14. mai 2019 13:33

Regjeringen oppretter 100 studieplasser, satser på videreutdanning og rekruttering av flere lærere i revidert budsjett.  Norsk studentorganisasjon kritiserer regjeringen for å kutte 300 millioner til studentvelferd.

Publisert 18. mars 2019 04:30

Nasjonalt kompetansesenter om vald og traumatisk stress vert truleg selt frå UiO-selskapet UniRand AS til forskingselskapet Norce for 100 000 kroner. Det er klart etter vedtak i universitetsstyret.

Publisert 16. nov. 2018 21:33

– Folkehelseinstituttet (FHI) har inga interesse av at spisskompetansen til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) skal smuldra opp og forsvinna. Tvert om. Det er viktig for FHI at samfunnet har slik kompetanse, anten den finst utanfor eller innanfor FHI, seier  direktør Camilla Stoltenberg til Uniforum.

Publisert 12. sep. 2018 15:23

Universitetsstyret vedtok  i dag eit revidert mandat for vitskapsomboda ved UiO. Dermed kan dei to stillingane snart  lysast ut internt.

Publisert 7. mai 2018 11:22

Universiteta og høgskulane er for dårlege på digitalisering i undervisninga.  - Førelesarane må kursast betre, krev leiar Mats J. Beldo i Norsk studentorganisasjon.  

Publisert 7. jan. 2017 04:00

Regjeringa vil foreslå at det blir oppretta eit eige vitskapleg råd. Det opplyste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Høgres forskingskonferanse fredag 6. januar.

Publisert 18. okt. 2016 11:23

- Det som eg ser her, gjer meg overtydd om at det er her me vil finna ein del av løysinga på framtidas verdiskaping i Noreg, sa statsminister Erna Solberg då ho opna Cutting Edge-festivalen i Forskingsparken i formiddag.

Publisert 14. juni 2016 13:03

John-Arne Røttingen blir ny administrerande direktør for Forskingsrådet. Det kunngjorde hovudstyreleiar Henrik O. Madsen på ein pressekonferanse på Lysaker tysdag 14. juni.

Publisert 2. juni 2016 00:24

– Ja til internasjonalisering, men nei til mobilitet for mobiliteten si eiga skuld. Det sa Katja Enberg i Akademiet for yngre forskarar i ein debatt om mobilitet i akademia i går.