Fafo og Norce permitterer, Sintef holder koken

Både Fafo og Norce sender ut varsler om permitteringer. Sintef holder aktivitetene gående og har foreløpig ingen umiddelbare planer om permitteringer.

To kvinner står på et podium, en av dem snakker i en mikrofon

I BRUSSEL: Alexandra Bech Gjørv og Elisabeth Støle, administrerende direktører i Sintef og Norce i Brussel, pre korona-tider: Nå må Støle gå til permitteringer mens Gjørv avventer. 

Foto: Tore Oksholen /Universitetsavisa

Sintef etterlyser nå ekstra grunnbevilgninger til forskningsinstituttene, skriver Universitetsavisa. (se slutten av artikkelen).

- Når vi mister muligheten til å jobbe praktisk og empirisk, så påvirker det oss i høyeste grad, sier daglig leder i Fafo, Tone Fløtten, til Forskerforum.

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som blant annet forsker på vilkårene for deltakelse i arbeidslivet, organisasjonsliv og sammenhengene mellom politikk og levekår. Den nye situasjonen med hjemmekontor, isolasjon og reiserestriksjoner, påvirker forskningsinstituttet som samler data på en måte som gjør de avhengig av å komme seg ut for å snakke med folk.

– Vi har mye empirisk forskning, og vi henter ofte data direkte i de miljøene vi undersøker. Vi er avhengige av å kunne gjøre datainnsamling, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er det vanskelig å få til nå som det er sterke kontaktbegrensninger. Vi kan for eksempel ikke gjøre intervjuer med mennesker med rus- eller psykiske problemer på Teams, sier hun.

Rammer forskningsinstituttene

Forskningsinstituttet har derfor vært nødt til å kutte kostnader, noe som tidligere denne uken endte med permitteringer av 9 av de rundt 80 ansatte.

Fra før har forskningsinstituttet Norce besluttet å sende ut meldinger til 40 ansatte om mulige permitteringer, ifølge Khrono.

Agnes Landstad, daglig leder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), sier til Forskerforum at koronaviruset går hardt utover forskningsinstituttene. Mens Norce i større grad samarbeider med aktører i næringslivet, består Fafos oppdragsgivere primært av offentlig sektor, som departementer og direktorater, samt organisasjoner.

Sintef: Ingen permitteringer

- Vi håper ikke det, og vi gjør alt vi kan for å hindre det, skriver Sintefs direktør for strategi og kommunikasjon, Vincent Fleischer, i en epost til Universitetsavisa, på spørsmål om det er aktuelt å gå til permitteringer der.

- Mange bedrifter holder fullt trøkk i aktivitetene sine. Og vårt forskningsarbeid enten det skjer hjemmefra eller på labbene, går stort sett som normalt. Vi ser stor lagånd internt i Sintef nå, ifølge Fleischer.

Han mener teknologiutvikling og kompetanseheving er viktigere for norsk næringsliv enn noen gang nå.

- Norske forskningsinstitutter fungerer som FoU-avdelinger for norske bedrifter. Om bedriftene stopper sitt utviklingsarbeid, stopper vårt FoU-arbeid også. Dette vil kunne merkes særlig hos de teknisk-industrielle forskningsinstituttene, skriver Fleischer.

- Ekstra grunnbevilgning behøves

Forskningsinstituttene er i all hovedsak prosjektfinansiert, med bare åtte prosent i grunnbevilgning. Mer enn sytti prosent av Sintefs inntekter kommer fra prosjekter med bedrifter.

 - Vi synes at regjeringen nå bør foreslå for Stortinget å gi en ekstraordinær grunnbevilgning til de instituttene som jobber mest med norske bedrifter. Dette tiltaket vil sikre fortsatt trykk i norsk omstilling og teknologiutvikling, og vil sikre at vi har tilgang til høy kompetanse og sterk innovasjonsevne til å komme raskere og styrket ut av denne krisen, ifølge Vincent Fleischer.

Emneord: Koronavirus, Forskingspolitikk, Økonomi Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 25. mars 2020 13:11 - Sist endra 25. mars 2020 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere